Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  Veeteede Ameti mõõdistuslaev leidis Sõrve poolsaare lähistel nädal tagasi uppunud purjejahi

26.08.2016

Öösel vastu 13. augustit Sõrve poolsaarest ca 13,5 miili läänes uppunud jaht, mille pardalt päästis Läti merepääste 3 inimest, on suure tõenäosusega lokaliseeritud. Veeteede Ameti mõõdistuslaev "Jakob Prei", mille meeskond teeb hetkel selsamal merealal plaanilisi mõõdistustöid, leidis eile, 25. augustil õnnetuspaiga asukoha lähistelt veealuse objekti, mille pikkus on 8 meetrit, laius ligi 2.5 meetrit ja millel on ca 6,4 meetri kõrgune mast. Ümbritsev sügavus leiukohas on 52,5 meetrit. Sonaripildi alusel on jaht kiilu peal, mast püsti.

Stockholmist tulnud jaht sattus halbade ilmastikuolude tõttu merehätta ning päästetud meeskond oli sunnitud jahi maha jätma. Seni ei olnud teada, mis jahist sai, kuigi peeti tõenäoliseks, et see uppus. Veeteede Amet avaldas samal päeval ehk reedel, 13. augustil selle kohta ka navigatsioonihoiatuse Läänemere kohta.  Jahi viimane teadaolev asukoht oli 57° 56.7’N 021° 33.9’E.

Jahi omanik, Läti kodanik, on väljendanud soovi jaht merepõhjast üles tõsta.

Laskeharjutused Soome lahel, Naissaarest läänes

23.08.2016

Politsei- ja Piirivalveamet viib 24. ja 25. augustil kella 10-16 läbi lasketreeningu merel, täpsemalt Soome lahel Naissaarest läänes. Selliseid treeninguid tehakse regulaarselt ning üks sarnane on plaanis veel ka 31. augustil, kus harjutatakse laevalt sihtmärgi tabamist. Et oleks tagatud kogu ülejäänud laevaliikluse ohutus, kooskõlastatakse treeningu läbiviimine enne Veeteede Ametiga, misjärel annab amet selle kohta välja navigatsioonihoiatuse. Õppuste ajal on teistel laevadel alas viibimine keelatud.

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes on avaldatud meie kodulehel navigatsiooniteabe rubriigis.

Maa- ja merekaardi rakenduses on näha ka ala täpne asukoht. 

Head taasiseseisvumispäeva ja ohutut veeliiklust!

19.08.2016

Kallid Eesti inimesed, hea mererahvas!

Veeteede Amet soovib kõigile ilusat taasiseseisvumispäeva!

Kuna suvine navigatsioonihooaeg on veel täies hoos ja traditsiooniliselt on 20. augustil Eestis ka soodne meresõiduilm, siis soovime, et eesolev nädalavahetus kujuneks kõigile veeliiklejatele nauditavaks ja mälestusväärseks, ennekõike aga muidugi ohutuks ja turvaliseks! Kindlasti tasub meie riigi taasloomise aastapäeva tähistada ühe vahva meresõiduga või seilamisega sisevetel.

Eesti taasiseseisvumise loos on ju ka meresõit oma osa mänginud. Kõik teavad tollase valitsusjuhi Savisaare naasmist Helsingist Tallinnasse just meritsi, kaatriga. Meie esimene taasiseseisvumisaja president Lennart Meri armastas väga meresõitu ning külastas oma kaatriga Thule tihti väikesaari ning vedas sellega ka kõrgeid külalisi.

Taasiseseisvumise järgselt avanes meri eestlastele taas. Nõukogude okupatsiooni ajal piiritsoonidesse jagatud rannikuala ning rangelt sõjaväeline mere ääres ja merel liikumise režiim asendus võimalusega igaühel merega jälle sinasõbraks saada ning kõike mere poolt pakutavat vabalt nautida. Veeteede Ameti taastamine taasiseseisvumisprotsessi käigus muutis kogu riikliku mereteenistuse jälle tsiviilorganisatsiooniks, kui enne seda oli kogu meresõiduga, sh hüdrograafiaga seotud valdkond olnud rangelt sõjaväeline. Nii kuulusid ka näiteks tuletornid nõukogude ajal NSV Liidu sõjalaevastiku alluvusse.

Pärast taasiseseisvumist astus Eesti riik Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) liikmeks, kiiresti ühineti ka tähtsamate merendusalaste rahvusvaheliste konventsioonidega jne. Saime astuda jälle teiste mereriikide võrdõigusliku pere liikmeks. Nii et on, mida meenutada. Igaühel meist, kes merega seotud.

Soovime kõigile veeliiklejatele ilusat taasiseseisvumispäeva ja muidugi ohutut veeliiklust!

Jälgige navigatsioonihoiatusi!

16.08.2016

Tuletame kõigile veeliiklejatele meelde, kui oluline on ohutu veeliikluse tagamiseks Eesti vetes jälgida navigatsioonihoiatusi.

Teisipäeval, 16. augustil edastasime navigatsioonihoiatuse Soome lahe kohta, milles palume olla ettevaatlikud nendel laevadel, kes ööl vastu 20. augustit on Helsingi-Tallinna vahelisel veealal.

Reedel, 19. augustil kell 18.00 stardib Helsingist ca 200 jahti öisele purjeregatile Tallinnasse, kuhu jõutakse laupäeval, 20. augustil.

Korraga kehtivaid navigatsioonihoiatusi Eesti vetes on päris mitmeid. Kehtivad navigatsioonihoiatused Eesti vetes on üleval Veeteede Ameti koduleheküljel navigatsiooniteabe rubriigis. Neid edastatakse (loetakse ette eesti ja inglise keeles) ka mereraadioside kanalitel Tallinn Raadio kaudu. Vaata teadete edastamise raadiosagedusi, kanaleid ja kellaaegu siit.

Meresõiduohutuse seaduse alusel korraldab Veeteede Amet navigatsioonitingimusi iseloomustava informatsiooni hankimist ja töötlemist ning selle alusel navigatsiooniteabe koostamist, väljaandmist ja veeliiklejatele edastamist.

Navigatsiooniteabe hulka kuuluvad navigatsioonikaardid ja teised navigatsioonialased väljaanded, nagu lootsiraamat, navigatsioonimärkide nimekirjad (navigatsioonimärgid Eesti vetes ja navigatsioonimärgid Eesti sisevetes, NMA ehk navigatsioonimärkide andmekogu, laevateede nimekiri navigatsioonimärkide andmekogus), teadaanded meremeestele ning navigatsioonihoiatused (Eesti vetes, üldnavigatsioonihoiatused Läänemeres NAVTEX) ja muud navigeerimisel abiks olevad rakendused ja väljaanded nagu näiteks HIS ehk hüdrograafia infosüsteem, kaardirakendus nutimeri ning maa- ja merekaardi rakendus.

Ohutut veeliiklust!

09.08.2016 Nädalavahetusel toimuvatel Kuressaare merepäevadel saab Veeteede Ameti asjatundjatelt küsida nõu ja abi
15.07.2016 Tallinna merepäevadel tagab Veeteede Amet meresõiduohutust, juhib mereparaadi, pakub navigatsiooniinfot ja annab oma panuse merekultuuri edendamisse
15.07.2016 Laupäeval, 16. juulil, Tallinna merepäevade teisel päeval, kella 10-18 saab jäämurdja Tarmo pardalt osta merekaardiatlaseid ja kaht merekaarti omahinnaga
12.07.2016 Sõru sihi tuled ei põle remondi ajal
11.07.2016 Miinimumvarustusnõuded on kohustuslikud kõigile Eestis registreeritud väikelaevadele!
09.07.2016 Veeteede Amet soovitab: veebipõhine tasuta kaardirakendus NUTIMERI kõigile veeliiklejatele ja teistele meresõiduhuvilistele
08.07.2016 Veeteede Amet kuulutab välja konkursi sadamate järelevalve osakonna juhataja ametikoha täitmiseks

Arhiiv
Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee