Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2001


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2001; nr 1

 • «Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha-, ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas» (TSM 06.12.2000 nr 106)
 • «Kaugsõidukapten Jevgeni Nigorodovi meresõidudiplomi kinnituslehe ajutine äravõtmine» (VA 23.01.2001 kk nr 14-OP)
 • «Kaugsõidukapten Aleksander Polozovi meresõidudiplomi kinnituslehe ajutine äravõtmine» (VA 23.01.2001 kk nr 15-OP)
 • «Kaugsõidukapten Vitali Retškalovi meresõidudiplomi kinnituslehe ajutine äravõtmine» (VA 31.01.2001 kk nr 18-OP)
 • «Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste 1978. a konventsiooni ja selle konventsiooni 1995. a muudatuste rakendamisega seotud toimingud» (VA 12.02.2001 kk nr 30-OP)
 • Eesti mereala piirid
 • IMO teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2001; nr 2

 • «Tegevuslubade väljastamise juhendite kinnitamine» (VA 23.11.2000 kk nr 200-OP)
 • «Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998. a määruse nr 63 «Sadama laevaliikluseks avamise korra kinnitamine» muutmine (VV 19.12.2000 nr 439)
 • Mereteenistuse seadus (08.02.2001)
 • Sadamapasside kinnitamine (TSM 16.03.2001 nr 24)
 • «Veeteede Ameti nime ingliskeelne tõlge; kirjaplangi, nimekaardi vormi kinnitamine» (VA 29.03.2001 kk nr 67-OP)
 • «Reisilaevade ja reisiteenuste ning laevapere liikme majutuse tingimuste tervisekaitsenõuded» (sots min 30.03.2001 nr 39)
 • «Sadamapasside kinnitamine» (TSM 09.05.2001 nr 49)
 • «Volituste andmine» (VA 28.05.2001 nr 112-OP)
 • Laevaavariid ja juhtumid
 • Lavade tegevus digitaalselektiivse (DSC) hädahäire (distress alert) korral
 • MARPOL 73/78 lisa 1 muudatused
 • IMO teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2001; nr 3

 • «Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (VV 17.05.2001 nr 173)
 • «Kvalifikatsioonikomisjoni moodustamine» (VA 08.06.2001 kk nr 131-OP)
 • «Pääste- ja tulekustutusvahendite ülevaatuse ja hoolduse korraldamisest» (VA 15.06.2001 kk nr 142-OP)
 • «Laevade tehnilise järelevalve korraldamine ja laevadokumentide (tunnistuste) vormistamine (VA 18.06.2001 kk nr 144-OP)
 • «Laevaavariide juurdlusega seotud toimingud» (VA 22.06.2001 kk nr 151-OP)
 • «Sadamapasside kinnitamine» (TSM 01.08.2001 nr 87)
 • «Juhendi kinnitamine» (VA 06.09.2001 kk nr 213-OP)
 • Laevaavariid ja juhtumid
 • Nõuded tuletõrjuja kaitsevarustusele
 • Läänemere maade MoU
 • Pariisi MoU laevakontroll
 • Veeteede Ameti väljastatud tegevusload
 • SOLAS 74 konventsiooni uus V peatükk
 • IMO teated
 • Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2001; nr 4

 • «Sadamapasside kinnitamine» (TSM 24.09.2001 nr 94)
 • «Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste 1978. a konventsiooni ja selle konventsiooni 1995. a muudatuste rakendamisega seotud toimingute muutmine» (VA 26.11.2001 kk nr 294-OP)
 • «Jäämurde korraldamine» (VA 28.11.2001 kk nr 297-OP)
 • «Sadamapasside kinnitamine» (TSM 11.12.2001 nr 109)
 • «Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord» (TSM 12.12.2001 nr 113-OP)
 • «Lootsimistasu suurus kohustuslikus lootsimispiirkonnas ja soodustuste kohaldamise alused» (TSM 12.12.2001 nr 114)
 • Lisa Läänemere maade kokkuleppe Würtzburgi versioonile
 • Rahvusvaheline Navigatsiooni Liit
 • Eesti merekaartide koostamine ja trükkimine aastal 2001
 • Regionaalne seminar laevade ballastvete kohta
 • Meresõiduohutuse areng Läänermerel aastatel 1994–2001
 • Seminar rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele mittevastavate laevade kohta
 • Eesti ja Läti laevakontrolliinspektorite treeningprogramm Saksamaal
 • Laevakontroll 2001
 • Eesti laevaregistrite 2001. a aruanne
 • Laevaavariid 2001 II poolaasta
 • IMO 22. Assambleel vastuvõetud resolutsioonide nimekiri
 • IMO teated
 • Kursused