Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2002


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2002; nr 1

 • Meresõiduohutuse seadus (12.12.2001)

 • «Kapten Nikolai Nikolajevi meresõidudiplomi kinnituslehe ajutine äravõtmine» (VA 10.01.2002 kk nr 5-OP)

 • «Komisjoni moodustamine» (TSM 18.01.2002 kk nr 1-1-2/02/13)

 • «Sadamapasside kinnitamine» (TSM 23.01.2002 m nr 11)

 • «Tegevuslubade väljastamise kord» (VA 26.02.2002 kk nr 53-OP)

 • 13. paadisadamaseminar Helsingis

 • IMO teated

 • Teated

 

 Veeteede Ameti Teataja 2002; nr 2

 • «Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord» (sotsiaalministri 15.03. 2002 määrus nr 51)

 • «Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine» (VA 18.04.2002 kk nr 5-OP)

 • «Sadamapassi kinnitamine» (TSM 24.04.2002 määrus nr 21)

 • «Päästeseaduse, piirivalveseaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus» (08.05.2002)

 • «Mereterminoloogia komisjon» (VA 31.05.2002 kk nr 163-OP)

 • Laevaavariid

 • Veeteede Ameti kvaliteedijuhtimissüsteem

 • IALA XV konverents

 • IHO XVI konverents

 • IALA seminar simulatsioonitehnika kasutamisest VTS personali koolitamisel

 • Euroopa Geofüüsika Seltsi 27. aastakonverents

 • Pariisi MOU sadamriigi laevakontrolli komitee 35. istungjärk

 • Helcom merendusgrupi 5. istung

 • Veeteede Ameti uus poilaev

 • Tallinna piirkonna, Süsta sadama, Osmussaare ja Vormsi väina hüdroloogiline uuring

 • Läänemere riikide koostööprojekt ühtse mereinfosüsteemi arendamiseks

 • Veeteede Ameti väljastatud tegevusload

 • IMO teated

 • Kursused

 • Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2002; nr 3

 • Kaubandusliku meresõidu seadus (05.06.2002)
 • Riigipiiri seaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus (19.06.2002)
 • Tolliformaalsuste teostamise kord sadamates (VV 25.06.2002 määrus nr 203)
 • Sotsiaalministri 30.03.2001. a määruse nr 39 «Reisilaevade ja reisiteenuste ning laevapere liikme majutamise tingimuste tervisekaitsenõuded» kehtetuks tunnistamine (sotsiaalministri 11.07.2002 määrus nr 98)
 • Laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise kord (VV 10.09.2002 määrus nr 292)
 • Laevaavariid
 • Veeteede Ameti väljastatud tegevusload
 • IMO/IALA automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) ühisseminar
 • Kursus «Lipuriigi kohustuste täitmine ja sadamariigi laevakontroll»
 • IMO teated
 • Teated
 • Kursused

 

Veeteede Ameti Teataja 2002; nr 4

 • Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval nõutava meditsiinivarustuse nimekiri (sotsiaalministri 23.10.2002 määrus nr 128)
 • Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid (MKM 28.11.2002 määrus nr 15)
 • Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord (MKM 02.12.2002 määrus nr 18)
 • Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu (MKM 05.12.2002 määrus nr 21)
 • Ohtliku lasti deklaratsiooni vorm (MKM 05.12.2002 määrus nr 22)
 • Pukseerimise nõuded (MKM 06.12.2002 määrus nr 23)
 • Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord (MKM 06.12.2002 määrus nr 24)
 • Tunnustamisotsuse vormi kinnitamine (MKM 06.12.2002 määrus nr 25)
 • Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas (MKM 06.12.2002 määrus nr 26)
 • Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord (MKM 06.12.2002 määrus nr 27)
 • Jäämurdetööde kord (MKM 12.12.2002 määrus nr 34)
 • Miinimumkoosseisu määramise nõuded (MKM 12.12.2002 määrus nr 36)
 • Lootsitasu määramise ja maksmise ning soodustuste kohaldamise alused (MKM 12.12.2002 määrus nr 39)
 • Jäämurde korraldamine (VA 03.01.2003 kk nr 2-OP)
 • Läänemere maade vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade mereveol
 • Merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi Läänemere/Barentsi mere regionaalse töögrupi koosolek
 • Merenduse turvalisuse tööseminar Poolas
 • Avariiraadiopoide valehäired (VA 13.12.2002 ringkiri nr 3-1-34/3683)
 • Läänemere-äärsete riikide kokkulepe hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimiseks
 • Laevaavariid
 • Laevakontroll
 • Eesti laevaregistrid
 • Veeteede Ameti väljastatud tegevusload
 • IMO teated
 • Teated
 • Kursused