Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2003


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2003; nr 1

 • Laeva kontroll-lehe vorm (MKM 12.12.2002 nr 32)
 • Lootsikviitungi vorm (MKM 12.12.2002 nr 33)
 • Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm (MKM 12.12.2002 nr 35)
 • Reisijateveo tunnistuse vorm (MKM 12.12.2002 nr 37)
 • Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm ning väljastamise tingimused (MKM 12.12.2002 nr 38)
 • Reederi ja tema laeva meresõiduohutusealase auditeerimise kord (MKM 12.12.2002 nr 44)
 • Reisijate nimekirja koostamise kord (VV 17.12.2002 määrus nr 404)
 • Väikelaevale esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (VV 17.12.2002 nr 407)
 • Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ja väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ning väikelaevajuhi tunnistuste vormid (VV 17.12.2002 nr 408)
 • Tegevusloa vormi kinnitamine (MKM 17.12.2002 nr 46)
 • Väikelaeva kontrollakti vorm (MKM 17.12.2002 nr 47)
 • Väikelaevade kasutamise nõuded (MKM 19.12.2002 nr 50)
 • Väikelaevade tehnilise ülevaatuse kord (MKM 19.12.2002 nr 51)
 • Väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatu vorm (MKM 19.12.2002 nr 52)
 • Laevaõnnetuste liigitamise, juurdlemise ja arvelevõtmise kord (MKM 27.12.2002 nr 77)
 • Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord (MKM 27.12.2002 nr 78)
 • Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 16.01.2003 kk nr 6-OP)
 • Laevapere miinimumkoosseisu määramine (VA 30.01.2003 kk nr 16-OP)
 • Laevaõnnetuste juurdlusega seotud toimingud (VA 30.01.2003 nr 17-OP)
 • Mida peaks teadma ja tegema navigatsioonimärgi valdaja?
 • Merendusterminoloogia
 • Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused
 • IMO teated
 • Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2003; nr 2

 • Laeva vahiteenistuse kord (MKM 30.12.2002 määrus nr 80)
 • Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord (MKM 10.01.2003 nr 1)
 • Alla 24-meetrise kogupikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded (MKM 11.02.2003 nr 27)
 • Alla 24-meetrise kogupikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused (MKM 11.02.2003 nr 29)
 • Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid (MKM 12.02.2003 nr 35)
 • Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded (sotsiaalministri 26.02.2003 nr 31)
 • Erikonstruktsiooniga laevade ja kiirlaevade lisaohutusnõuded vahiteenistuse korra, navigatsioonivahendite kasutamise, lubatud kiiruse ning hüdrometeoroloogilistest oludest ja keskkonnakahjulikest mõjudest tulenevate piirangute kohta (MKM 03.03.2003 nr 39)
 • Laeva tehnilise ülevaatuse raamatu vorm (MKM 03.03.2003 nr 39)
 • Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu vormid ning pidamise kord (MKM 10.03.2003 nr 43)
 • Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord (MKM 02.12.2002 nr 19)
 • Teede- ja sideministri 6. detsembri 2000. a määruse nr 106 «Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas» muutmine (MKM 03.04.2003 nr 54)
 • Nõuded veovahendile (MKM 03.04.2003 nr 55)
 • Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded (MKM 13.05.2003 nr 88)
 • Tunnustamisotsus nr 14
 • 14. paadisadamaseminar Helsingis
 • Seminar “Sadamad ja elupaigad/kasvukohad”
 • Laevaavariid
 • 2003. aastal Paris Mou sadamates kinni peetud eesti lipu all sõitvad laevad
 • Rahvusvahelise navigatsiooni liidu (PIANC) resolutsioon
 • GEBCO 1903-2003
 • IMO teated
 • Eesti Mereakadeemia täienduskursused 2003. a II poolaastal
 • Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2003; nr 3

 • Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded (MKM 29.09.2003 nr 233)
 • Laevade tehnilise järelevalve korraldamine ja laevadokumentide (tunnistuste) vormistamine (VA 27.10.2003 nr 148-OP)
 • Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded ja laevakontrolli akti vorm (MKM 02.06.2003 nr 94)
 • Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord (SM 20.06.2003 nr 92)
 • Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord (MKM 11.07.2003 nr 113)
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. juuli 2003. a määruse nr 94 «Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded ja laevakontrolli akti vorm» muutmine (MKM 24.07.2003 nr 117)
 • Tallinna ja Muuga lahe laevaliikluse korraldamise süsteem (VTS)
 • Merendusterminoloogia
 • Seminar «Tuleviku transporditehnoloogia väljavaated»
 • Laevaõnnetused
 • Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused
 • Läänemere maade vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade mereveol (Riia versioon) koos 17.–19. juuni 2003 Stockholmi muudatustega
 • Paris MoU sadamates kinni peetud Eesti lipu all sõitvad laevad
 • IMO teated
 • Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2003; nr 4

 • Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded (MKM 29.09.2003 nr 233)
 • Laevade tehnilise järelevalve korraldamine ja laevadokumentide (tunnistuste) vormistamine (VA 27.10.2003 nr 148-OP)
 • Laevapere liikme koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid (VV 30.10.2003 nr 273)
 • Pääste-ja tulekustutusvahendite ülevaatuse ja hoolduse korraldamine (VA 31.10.2003 nr 150-OP)
 • Jäämurdetööde kord (MKM 23.12.2003 nr 265)
 • Jäämurdetööde alustamine (VA 09.01.2004 nr 5-OP)
 • Laevaõnnetused
 • Laevakontroll 2003
 • Eesti lootsiraamat
 • Euroopa Liidu veepoliitika seminar
 • Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused
 • Merendusterminoloogia
 • IMO 23. Assambleel vastuvõetud resolutsioonide nimekiri
 • Eesti laevaregistrid
 • IMO teated
 • Õiend
 • Teated
 • Eesti Mereakadeemia täienduskursused