Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2004


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2004; nr 1

 

-         Eesti vetes töötavate kalalaevade ohutusnõuded sõltuvalt nende pikkusest (MKM 18.11.2003 nr 245)

-         Paldiski Põhjasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 04.12.2003 nr 254)

-         Ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade lisaülevaatuse teostamise kord (MKM 17.12.2003 nr 262)

-         Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord (MKM 29.12.2003 nr 266)

-         Pärnu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 29.12.2003 nr 269) 

-         Kuressaare sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 29.12.2003 nr 270)

-         Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. juuni 2003. a määruse nr 94 «Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded ja laevakontrolli akti vorm» muutmine (MKM 30.12.2003 nr 271)

-         Laevakontrolli akti vorm (MKM 07.01.2004 nr 9)

-         Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 14.01.2004 nr 8-OP)

-         Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele (SM 21.01.2004 nr 4)

-         Lootside kvalifikatsioonikomisjoni moodustamine (VA 26.01.2004 nr 15-OP)

-         Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded (VV 29.01.2004 nr 24)

-         Mõntu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 29.01.2004 nr 26)

-         Laevapere miinimumkoosseisu määramine (VA 06.02.2004 nr 29-OP)

-         Laevaõnnetuste juurdlusega seotud toimingud (VA 06.02.2004 nr 31-OP)  43

-         Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 «Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid» muutmine (MKM 26.02.2004 nr 35)

-         Sadamarajatiste ja laevade turvalisuse tagamise erinõuded (VV 25.03.2004 nr 86)

-         Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (24.03.2004) 

-         Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahel (GOFREP)

-         Laevaõnnetused

-         Laeva-ajaloo raamatu (Continuous Synopsis Record – CSR) pidamise vorm ja juhend

-         15. paadisadamaseminar Helsingis

-         Merendusterminoloogia

-         Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused       

-         IMO teated

-         Teade

-         Õiend

 

Veeteede Ameti Teataja 2004; nr 2

 

-         Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (19.05.2004) 

-         Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2003. a määruse nr 88 «Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded» muutmine (MKM 25.05.2004 nr 136) 

-         Rohuneeme sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 10.05.2004 nr 131) 

-         Teede- ja sideministri 22.12.1997. a määruse nr 43 «Sadama eeskirjale ja sadamapassile kehtestatud nõuete kinnitamine » muutmine (MKM 16.04.2004 nr 81) 

-         Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus (MKM 19.04.2004 nr 90) 

-         Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord (MKM 19.05.2004 nr 194) 

-         Meeruse sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 08.06.2004 nr 147)

-         Ohtliku lasti deklareerimine (VA 09.06.2004 ringkiri) 

-         Laevaõnnetused 

-         Kihnu väina ja Kihnu–Munalaiu veetee 

-         ÜRO kohanimeekspertide rühma 22. istung 

-         Soome lahe kohustusliku laevaettekannete süsteemi (GOFREP) jõustumine 

-         Merendusterminoloogia 

-         Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused       

-         IMO teated 

-         Kursused

 

Veeteede Ameti Teataja 2004; nr 3

 

-         Mereteenistuse seaduse muutmise seadus (17.06.2004)

-         Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. a rahvus­vahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. a rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. a protokollidega ühinemise seadus (17.06.2004) 

-         Lehtma sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 01.07.2004 nr 160)      

-         Kallaste sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 01.07.2004 nr 161)      

-         Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord1 (MKM 01.07.2004 nr 162)

-         Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse nõuete täitmine (VA 30.07.2004 ringkiri nr 5-1-29/2097) 

-         Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.04.2004. a määruse nr 90 «Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus» muutmine (MKM 18.08.2004 nr 174) 

-         Paldiski Lõunasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 26.08.2004 nr 176) 

-         Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord (MKM 02.09.2004 nr 178) 

-         Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm (VV 03.09.2004 nr 290) ) 

-         Dirhami sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 16.09.2004 nr 179) 

-         Sügavusandmed Eesti navigatsioonikaartidel  

-         Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro-laevadega Läänemerel  

-         Laevade kinnipidamine 2004 

-         Merendusterminoloogia 

-         Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused       

-         Sadamaalane seminar 

-         IMO teated 

-         Teated

 

Veeteede Ameti Teataja 2004; nr 4

 

 -        Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutus­varustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord1 (MKM 28.09.2004 nr 183) 

-        Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 15.10.2004 nr 144-OP) 

-        Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja meremehe teenistus­raamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine (VV 12.11.2004 nr 331) 

-        Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja meresõidutunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine (VV 12.11.2004 nr 332) 

-        Ülevaatuse taotluse esitamise ja avastatud puuduste kõrvaldamisest informatsiooni edastamise kord (VA 29.11.2004 ringkiri nr 5-1-13/3362)

-        Naissaare sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 08.12.2004 nr 203) 

-        Jäästaabi moodustamine (VA 15.12.2004 nr 186-OP)

-        Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 «Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutse­tunnistuste vormid» muutmine (VV 16.12.2004 nr 360)

-        Ohutusest mõningate puistlastide vedamisel (VA 16.12.2004 ringkiri nr 5-1-17/3526) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 19 «Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord» muutmine (MKM 21.12.2004 nr 215)

-        Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sise­nemise ja neist väljumise kord» muutmine (VV 24.12.2004 määrus nr 367)

-        Laevaõnnetused

-        Mereõnnetuste juurdlejate 13. rahvusvaheline foorum MAIIF 13

-        HELCOM-i merenduskomisjoni istung

-        Pariisi ja Tokio vastastikuse mõistmise memorandumi liikmesriikide teine konverents

-        Merendusterminoloogia

-        Laevade kinnipidamine

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused

-        Eesti laevaregistrite 2004. a aruanne

-        IMO teated

-        Teated

-        Algatatud väärteomenetlus

-        Kursused