Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2005


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2005; nr 1

 

-        Lindi sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 28.12.2004 nr 218

-        Virtsu Vanasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 28.12.2004 nr 219

-        Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid1  (MKM 29.12.2004 222) 

-        Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 4 «Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele» muutmine (SM 7. jaanuari 2005. a määrus nr 7) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 «Miinimumkoosseisu määramise nõuded» muutmine (MKM 21.01.2005 nr 13)         

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. detsembri 2002. a määruse nr 80 «Laeva vahiteenistuse kord» muutmine (MKM 16.02.2005 nr 23) 

-        Paldiski Lõunasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 23.02.2005 nr 24

-        Pirita sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 23.02.2005 nr 25

-        Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm1 (MKM 09.03.2005 nr 30) 

-        Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid (VV 16.03.2005 nr 51) 

-        Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (väljavõte;  22.02.2005) 

-        Tallinna ja Muuga lahe uued liiklusskeemid 

-        Merendusterminoloogia 

-        Laevaõnnetused 

-        Laevade kinnipidamine 

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        Seminar «Sadama infrastruktuur jätkusuutlikkuse seisukohalt» 

-        IMO teated 

-        Teated 

 

Veeteede Ameti Teataja 2005; nr 2

 

-        Veeteede Ameti 21.02.2005 ringkiri nr 5-6-5/501 sadamavaldajatele «Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse nr 725/2004 täitmine» 

-        Veeteede Ameti 02.03 2005 ringkiri nr 5-1-29/587 reederitele «Laeva turvalisuse plaani vastavus rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi nõuetele» 

-        Veeteede Ameti 18.03.2005 ringkiri nr 5-6-5/750 sadamavaldajatele «Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse nr 725/2004 täitmine»

-        Nasva sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 28.04.2005 nr 47

-        Virtsu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 10.05.2005 nr 52

-        Riigilõivuseaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus (12.05.2005) 

-        Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (12.05.2005; väljavõte) 

-        Rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolliga ühinemine (VV 26.05.2005 korraldus nr 303) 

-        Sõru sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 30.05.2005 nr 59

-        Triigi sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 30.05.2005 nr 60

-        Veeteede Ameti 6. juuni 2005 ringkiri nr 5-1-29/1640 reederitele «Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuete täitmine» 

-        Veeteede Ameti ja Põhja Politseiprefektuuri koostöökokkulepe 

-        Laevaõnnetused 

-        Laevade kinnipidamine 

-        Merendusterminoloogia 

-        Eesti võeti Paris MOU täisliikmeks

-        Veeteede Ameti kvaliteedijuhtimissüsteem

-        Eesti liitus ÜRO mereõiguse konventsiooniga 

-        Läänemere oluliste lainekõrguste skeem      

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        IMO teated 

-        IMO konventsioonide protokollide muudatuste jõustumine 

-        Teated 

-        Õiend 

-        Kursused 

 

 

Veeteede Ameti Teataja 2005; nr 3

 

-    Sadamaseadus (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267; 58, 363; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 594; 2004, 24, 164; 28, 188; 2005, 15, 87; 31, 229)

-        Meresõiduohutuse seadus (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 594; 2004, 24, 164; 46, 331; 2005, 31, 229)

 

 Veeteede Ameti Teataja 2005; nr 4

 

-        Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon 

-        Nõuded keemiakaitseriietusele ohtlikku lasti vedavatel laevadel (VTA 30.06.2005 ringkiri nr 5-1-17/18 klassühingutele, laevaomanikele, kaptenitele) 

-        Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm ning väljastamise tingimused (MKM 11.07.2005 nr 75)

-        Teede- ja sideministri 22.12.1997 määruse nr 44 «Sadamakapteni kvalifikatsiooninõuete ja atesteerimise tingimuste kinnitamine» muutmine (MKM 12.07.2005 nr 77) 

-        Rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus (MKM 27.07.2005 nr 82)

-        Teede- ja sideministri 22.12.997 määruse nr 43 «Sadama eeskirjale ja sadamapassile kehtestatud nõuete kinnitamine» muutmine (MKM 04.08.2005 nr 85) 

-        Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord (MKM 10.08.2005 nr 88) 

-        Ohtlikust lastist teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu ning huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord (MKM 10.08.2005 nr 89)

-        Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded (MKM 11.08.2005 nr 90) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 09.03.2005 määruse nr 30 «Koha­likus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine (MKM 16.08.2005 nr 92) 

-        Varjumispaikade määramine (VV 18.08.2005 korraldus nr 529) 

-        Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm (VV 29.08.2005 määrus nr 225) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2003 määruse nr 262 «Ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade lisaülevaatuse teostamise kord» muutmine (MKM 08.09.2005 nr 101) 

-        Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistuse vorm (MKM 08.09.2005 nr 102)

-        Ohtlikust lastist teavitamise kord (VTA 13.09.2005 ringkiri nr 5-1-17/2429 reederitele, kaptenitele, laeva- ja kaubaagentidele ning kauba saatjatele) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.12.2003 määruse nr 266 «Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord» muutmine (MKM 08.09.2005 nr 103)      

-        Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooni­nõuded (MKM 13.09.2005 nr 104)

-        Muudatused laevaandmete alalise registri dokumentides (VTA 14.09.2005 ringkiri nr 5-1-29/2446 reederitele)

-        Teede- ja sideministri 23.01.2002 määruse nr 11 «Sadamapassi kinnitamine» muutmine (MKM 21.09.2005 nr 108)

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.09.2004 määruse nr 178 «Laeva­liikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord» muutmine (MKM 04.10.2005 nr 116)

-        Taani Kuningriigi külgvööndi seadus

-        Merendusterminoloogia

-        Laevaõnnetused

-        Laevade kinnipidamine

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused

-        IMO teated

-        Teade