Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2008


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

  Veeteede Ameti Teataja 2008; nr 1/2 

 
-        Eesti Vabariigi meresõidualaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed (VA 29.02.2008 ringkiri nr 5-1-29/570)
-        Ringsu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 04.03.2008 määrus nr 18)
-        Kärsa sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 04.03.2008 määrus nr 19)
-        Muuga sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 10.04.2008 määrus nr 27)
-        Laeva turvaülema tunnistus (VA 15.04.2008 ringkiri nr 5-1-20)
-        Eripiirkonnad abiks veealade kasutamise korraldamisel (VA 23.04.2008. a kiri nr 6-1-3/1152 maa- ja vallavalitsustele, linnadele, omavalitsusliitudele)
-        Aegna sadama akvatooriumi piiride määramine (VV 22.05.2008 korraldus nr 230)
-        Vanasadama sadamapassi kinnitamine (MKM 16.06.2008 määrus nr 50)
-        Paldiski Põhjasadama, Munalaiu ja Manilaiu sadamate, Kihnu sadama ja Lahesuu sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 16.06.2008 määrus nr 51)
-        Võõrliigid ja laevad 
-        Laevade kinnipidamine
-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused
-        Meresõidualane teemapäev Helsingis 
-        STW 39. istungjärguks ettevalmistav koosolek Brüsselis
-        Laevaõnnetuste juurdlejate töökoosolek Lissabonis
-        Rahvusvahelise Navigatsiooni Liidu (PIANC) aastakoosolek 
-        Läänemere maade hüdrograafiakomisjoni monitooringu töögrupi koosolek
-        Veeteede Ameti laevaõnnetuste juurdlejate kohtumine Soome kolleegidega
-        Laevaõnnetused 
-        IMO teated
-        Kursused  
 

 

  Veeteede Ameti Teataja 2008; nr 3/4

 
-        Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm (MKM 25.07.2008 määrus nr 69)
-        Sadamakapteni kvalifikatsiooninõuete ja atesteerimise tingimuste kinnitamine (TSM 22.12.1997 määrus nr 44 koos muudatustega)
-        Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm (MKM 12.12.2002 määrus nr 38 koos muudatustega)
-        Lootside kvalifikatsioonikomisjoni moodustamine (VA 14.10.2008 kk nr 207-OP)
-        Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (15.10.2008)
-        SOLAS konventsiooni reegel «Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine» (VA 04.11.2008 ringkiri nr 5-1-11/3098)
-        Väljavõte veeseaduse 12.01.2009. a jõustunud muudatustest
-        Laevaõnnetused
-        2008. aasta laevakontrolli kokkuvõte
-        Laevade kinnipidamine 
-        Veeteede Amet väljastatud tunnustamisotsused      
-        Juhend punkrikütusereostusest põhjustatud kahju vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu kinnitava tõendi taotlemiseks
-        Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni hüdrograafiliste mõõdistustööde standard
-        e-Navigatsiooni juurutamine Eestis
-        Eesti laevaregistrite 2008. a aruanne
-        EMSA mereohutusealane õppesessioon
-        HELCOMi laevateede ekspertide töörühma koosolek Helsingis
-        IMO teated