Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Väikelaevad  »  paadipurre


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Väikelaevad

Sven
02.08.2006
paadipurre
Mis seadused reguleerivad paadipurde ehitamist jõele ja järvele. Millised on põhitingimused. Kes annab paadipurde ehitamise ja haldamise loa. Mitu paati tohib seista kui suure purde ääres?? Kui lai ja sügev peab olema jõgi selles kohas ja millised paadid tohivad seal seista.
Laevateede talitus
15.08.2006
Re: paadipurre
Teie kirjast ei selgu kas te tahate ehitada paadisilla laevatatavale siseveele (Meresõiduohutuse seadus §2) või mitte.

Laevatatavate jõgede- järvede ääres tuleb paadisildade rajamine kooskõlastada Veedeede Ametiga ja kohaliku omavalitusega. Mittelaevatatav veekogul tuleb kohalikult omavalituselt luba saada.

Looduskaitseseadus ütleb, et
*§ 14. Üldised kitsendused
* (1) Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;

Paadisilla suurus:
Veeseadus ütleb, et
*§ 18. Veeliiklus
*7) Keegi ei tohi veeliiklust ohustada. Paadisilla ja tähistatud kalapüünisega tohib tõkestada kuni kolmandiku veeliikluseks kasutatava vooluveekogu laiusest.

See reegel kehtib kõigi vooluveekogude kohta, ka nende kohta, mis Veeteede Ameti huviorbiiti e. laevatatavate hulka ei kuulu. Laevatatavate sisevete puhul tuleb see kaugus kooskõlastada Veeteede Ametiga, kellel on selles küsimuses lõplik otsustusõigus.

Näitena võib tuua ühe näite Emajõelt.
Jõeäärsele kinnistule planeeritud paadisild ja selle ääres sildunud alused ei tohi ulatuda kaldast kaugemale kui 2 m isobaadini.

Silduvate aluste arvu / paadisilla vajaliku suuruse määramiseks võib kasutada kodumaiste puudumisel vastavaid välismaiseid projekteerimisjuhendeid ja norme, nt:
Layout & Design GUIDELINES for Marina Berthing Facilities
http://www.dbw.ca.gov/PDF/MarinaGuide/TOC.pdf
Unified Facilities Criteria (Ufc) Design: Small Craft Berthing Facilities http://www.wbdg.org/ccb/DOD/UFC/ufc_4_152_07n.pdf

Need ei ole küll meile lähimatest maadest, aga midagi siiski. Kui on tegemist algajaga, siis on kapitaalsema paadisilla konstrueerimine (koormused, tugevusarvutused jne) siiski vast haktuseks liiga keeruline ettevõtmine ja võiks pöörduda mõne temaatilise firma poole.

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil