Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  Kolga lahes asuval Rammu saarel murdus vana tuletorn

17.01.2017

Harjumaal Jõelähtme vallas Kolga lahes asuval Rammu saarel on murdunud ja ümber kukkunud vana tuletorn, mis on navigatsiooniteabes seni märgitud maamärgina (nagu korstnad või kõrgemad ehitised), mis nüüd navigatsioonikaartidelt eemaldatakse.

Rammu vana metallist torn ei olnud enam ammu navigatsioonimärgina kasutuses.

Veeteede Amet sai Rammu saare murdunud tornist teada Politsei- ja Piirivalveameti vahendusel. Fotolt on näha, et torn on väga roostes, ilmselt ei pidanud ta tormituultele lihtsalt vastu.

Rammu endise tuletorni kinnistu ei kuulu riigile ega ole Veeteede Ameti hallata ja seetõttu ei oska me ka öelda, mis murdunud tornist edasi saab. Kinnistusraamatu järgi kuulub torni all olev 426 ruutmeetrine kinnistu eraomandisse ja on ärimaa.

Vaata kõnesoleva lagunenud torni asukohta maa- ja merekaardi rakendusest.

Refereeritud BNSi uudist.

 

Pärnu ja Liivi lahel hakkas riik teisipäevast jääd murdma

09.01.2017

Kuna Pärnu lahel on 15 miili ulatuses rüsijääd ning pidevate miinuskraadide tingimustes on merejää kasv intentsiivne, otsustas Veeteede Amet alates teisipäevast, 10. jaanuarist alustada seal jäämurdetöödega. Praeguseks on juba neli Pärnu sadamasse suunduvat kaubalaeva jäämurdeteenuse riigilt tellinud.

Jääd hakkab riik murdma Veeteede Ameti mitmeotstarbelise laevaga EVA-316, mis suundus esmaspäeva õhtul Tallinnast Hundipea sadamast Pärnu suunas. Soome lahel jäämurdetöid teha pole vaja, sest meri ei ole jäätunud.

Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga nõutakse, et alates 18. jaanuarist Pärnu sadamasse sisenevatel ja sealt väljuvatel jäämurdja poolt teenindatavatel laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass ja peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW.

Riigi poolt korraldab jäämurdetöid Veeteede Amet. Eelmisel aastal algasid jäämurdetööd Eesti vetes 9. jaanuaril ja kogu talvise navigatsiooniperioodi jooksul murti mullu jääd vaid Pärnu lahel, sest Soome laht ei kattunudki jääkaanega.

Vastavalt kehtivale korrale tellib jäämurdeteenuse abi vajava laeva kapten laevaagendi või reederi kaudu Veeteede Ametilt vähemalt 12 tundi enne planeeritavat väljumist sadamast või hiljemalt 24 tundi enne saabumist määratud kogunemispunkti. Riigi poolt jäämurdjatega teenindatavateks sadamateks on talvisel navigatsiooniperioodil Muuga sadam, Tallinna ja Kopli lahe sadamad, Paldiski Põhjasadam, Paldiski Lõunasadam, Kunda sadam ja Sillamäe sadam. Neis sadamais murrab riik jääd kuni sadama akvatooriumini. Pärnu sadamat teenindatakse avamere poolt kuni kohani, mis on määratletud koordinaatidega 58º 21',4 N ja 24º 27',0 E. Sadama akvatooriumis korraldab jäämurdetöid sadama valdaja ise.

Veeteede Ameti kodulehel on avaldatud ka jäämurdetööde alustamist puudutav käskkiri.

Jäämurdja asukohta reaalajas saab jälgida www.marinetraffic.com rakendusest.

Meremeeste registri teavitus

31.12.2016

Alates 1. jaanuarist 2017 on Eesti Mereadministratsiooni meremeeste register avatud välisriikide mereadministratsioonidele, laevaomanikele, mehitamisagentuuridele ja teistele õigustatud isikutele aadressil: https://meremiis.vta.ee või https://seafarers.vta.ee.

Täiendav info meie kodulehel Meremeeste diplomeerimise rubriigis.

Aastavahetuse eel tuletame meelde: punase signaalraketi kasutamine ilutulestikuks on keelatud

30.12.2016

Veeteede Amet tuletab kõigile meelde, et punaste signaalrakettide kasutamine uusaastapidustustel või mistahes muul ajal ilutulestikuks, lõbu pärast või mõnel teisel põhjusel ei ole lubatud ning on karistatav.

Laevadel ja paatidel nõutavad pürotehnilised vahendid – langevarjuraketid, tõrvikud jms on mõeldud kasutamiseks ainult hädaolukorras. Iga välja lastud punase signaalraketi nägemisel või sellise raketi märkamisest teada saades on päästjad kohustatud infot kontrollima ning vajadusel algatama otsingu- ja päästeoperatsiooni.

Kui signaalraketi laskmine polnud põhjendatud, ootab aga raketi väljalaskjat ees karistus. Seadus keelab punase signaalraketi põhjendamatu kasutamise ning karistusseadustiku § 269 määrab selle eest sanktsiooniks rahatrahvi kuni sada trahviühikut ehk 400 eurot või aresti.

Seega tuleb hoida oma pürotehnilised vahendid valmis kasutamiseks siis, kui neid tõepoolest vaja on. Paneme kõigile südamele, et ilma põhjuseta ja vastutustundetu punase raketi väljalaskmine ja sellele järgnev päästjate reageerimine võib takistada või pikendada abi saabumise aega tõelise abivajajani. Seega võib punase raketi ebaseaduslik kasutamine seada ohtu kellegi elu.

Juhime ka tähelepanu, et A ja B kategooria väikelaevadel on kohustusliku varustuse hulgas nõutud kolm punast langevarjuraketti. Kolm punast säratuld on aga nõutavad nii A, B kui ka C kategooria väikelaevadel.

Veeteede Amet soovib kõigile tujuküllast, meeleolukat aga ka ohutut aastavahetust!

Otsime täiendust meie meresõiduohutusteenistuse meeskonda

27.12.2016

Veeteede Amet kuulutas välja kaks konkurssi, mille käigus soovime leida vaneminspektoreid laevade järelevalve ning meremeeste diplomeerimise osakonda. Need on võtmetähtsusega ametnikud, kelle ülesanne on järele vaadata, et meresõit Eestis oleks ohutu ja turvaline ning Eesti meremehed oleksid nõuetekohase tipptasemel ettevalmistusega.

Laevade järelevalve vaneminspektor teeb tehnilist kontrolli, viib laevadel ja reederite juures läbi auditeid, kontrollib laevapere liikme töö- ja elamistingimusi, osaleb reeglite ja normide väljatöötamisel Eesti lipu all sõitvate laevade töö korraldamiseks jm. Sobival kandidaadil on merenduslik kõrgharidus, vähemalt 5-aastane töökogemus ja eesti, inglise ja vene keele oskus. Täiendavat infot saab küsida telefonil 620 5721 ja pikemat kirjeldust tööülesannetest ja nõuetest kandidaadile saab lugeda siit: http://www.vta.ee/vacancies

Meremeeste diplomeerimise vaneminspektor osaleb laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamisel ning laevajuhtide/mehaanikute eksamineerimisel, mereõppeasutustele tegevuslubade väljastamisel ja järelevalvega seotud tegevustes, korraldab laevaõnnetuste juurdlusi ning lööb kaasa õigusloome protsessis jm. Sobiv kandidaat on merendualase kõrgharidusega või sellele vastava kvalifikatsiooniga, ta oskab eesti, inglise ja vene keelt, omab vähemalt 5-aastast erialast töökogemust ning talle tuleb kasuks juriidiline lisaeriala. Täiendav informatsioon telefonil 620 5704. Täpsema ja põhjalikuma konkursikuulutuse koos nõuetega kandidaadile ja tööülesannete kirjeldusega leiab siit: http://www.vta.ee/vacancies

Veeteede Amet pakub kaasaegset, arengule suunatud töökeskkonda, ametialast täienduskoolitust nii Eestis kui välismaal ning mitmeid sportimisvõimalusi.

CV koos põhjendatud sooviavaldusega palume mõlemal konkursil osalemiseks saata hiljemalt 20. jaanuariks 2017 Veeteede Ameti personaliosakonda meiliaadressil: eva at vta dot ee

22.12.2016 Teeninduse lahtiolekuaeg aastavahetuse eel
08.12.2016 Laevade Eesti lipu alla toomiseks on plaan laevade register siduda e-residentsusega
07.12.2016 Naissaare juurest leitud hiigelankrud viiakse kevadel Hundipea sadamast Lennusadamasse
28.11.2016 Otsime oma meeskonda täiendust
18.11.2016 Veeteede Ameti Hundipea sadamas ootavad konserveerimist tulevased rariteetsed muuseumieksponaadid
11.11.2016 Veeteede Ameti loomisest möödus 13. novembril 98 aastat
04.11.2016 Veeteede Ameti Teataja seekordne number keskendub hüdrograafide töödele-tegemistele

Arhiiv
Veeteede Ameti visioon
Meie põhiväärtused

• Me oleme kompetentsed ja usaldusväärsed
• Me oleme tõhusad ja innovatiivsed
• Me oleme meeskondlikud ja hoolivad
• Me ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt

Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee