Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 Sada last Euroopa merepäeva raames Hundipea sadamas

22.05.2017

Reedel, 19. mail külastas Euroopa merepäeva raames Veeteede Ameti Hundipea sadamat taaskord sadakond õpilast Vanalinna Hariduskolleegiumist, Laagri Koolist, Püünsi Koolist, Tallinna 32. Koolist ja Rocca al Mare Koolist. Lapsed tutvusid sadamaga ning käisid jäämurdjal Tarmo. Väikelaevainspektor Henn Kuum ja sadamate järelevalveinspektor Aleksander Rabi õpetasid lastele päästevesti õigesti selgapanekut ning laevameeskond tutvustas meremeheks olemise võlusid.

Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidentide poolt 20. mail 2008. aastal allkirjastatud kolmepoolses deklaratsioonis kiideti heaks Euroopa merepäeva iga-aastane pidulik tähistamine, millega soovitakse pöörata erilist tähelepanu merede ja ookeanide olulisusele meie igapäevaelus. Sel päeval toimuvad kõikjal EL liikmesriikides mitmesugused merendusüritused: korraldatakse külastusi sadamatesse ja laevadele, toimuvad seminarid ja konverentsid ning tutvustatakse uusi projekte merenduses.

Meie meeskonnast andsid oma panuse, et merd lastele lähemale tuua - Tiit Palgi, Aleksander Rabi, Henn Kuum, Malle Hunt, Katriin Pellä, Annika Naame, Peedu Kass, Tiit Heinmets, Lembit Hadje ja Mairold Vaik.

Fotol Laagri Kooli lapsed Hundipea sadamas jäämurja Tarmo vööri taustal.

Hiiumaa rannikuvetes on projekteeritud ja märgistatud kaks uut laevateed väikelaevnikele

12.05.2017

Tänavu kevadel tähistati ujuvmärkidega kaks uut väikelaevateed Hiiumaa ümbruse vetes.

Kassari laevatee algab Heinlaiu juurest ning suundub Hiiumaa laidude rivist läbi, Saarnaki ja Hanikatsi vahelt läände, üle Sääre tirbi veealuse osa, läbi nn Sääre silma. Laevatee projekteeritud laius on 100…200 m, vaid Sääre silmas väheneb laius 30 meetrini. Vähim sügavus laevateel on 2,0 m Kaevatsi laiust lõunas ning Sääre silmas 2,1 m.

Vissulaiu laevatee võimaldab Püssirahusilma läbinud alustel liikuda Hiiumaa kirderanniku lähedal ja vältida laialdasest madalate alast avamere poolt ringiga möödumist. Laevatee projekteeritud laius sügavama veega idaosas on 100 m, kitsamas läänepoolses osas 40 m ja vähim sügavus laevateel on 2,9 m.

Ujuvmärgistus on uute laevateede äärde juba paigaldatud, kuid kaardikorrektuur ilmub paberkaartide jaoks 1. juunil väljaandes Teadaanded Meremeestele. Lootsiraamatu lisas "Laevateede punktid" avaldatakse sama kuupäeva korrektuuriga tee teljepunktide koordinaadid koos vastavate GPX-failidega (eelsalvestatud teekonnajooned kaardiplotteris kasutamiseks). Juba praegu saab uute märkide ja laevatee telgede asukohti vaadata aga Nutimere veebirakendusest, kui lülitada sisse VA andmekihid „Laevatee“ ja „Hooajalised ujuvmärgid“. Elektronkaartidel saavad muudatused nähtavaks vastavalt kaarditootjate poolt pakutavatele uuendustele meie veealade kohta.


Loe veel

Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni Assamblee I istung

08.05.2017

Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO – International Hydrographic Organization) on riikidevaheline nõustav ning tehniline organisatsioon, mille peamine eesmärk on, et kõik maailma mered, ookeanid ning navigeeritavad veekogud oleks adekvaatselt mõõdistatud ning kaardistatud.

24.–28. aprillini 2017. a toimus Assamblee esimene istung Monacos. IHO Assamblee kui organisatsiooni kõrgeim võimuorgan sai võimalikuks pärast seda, kui enamik IHO liikmesriike ratifitseeris riiklikul tasemel IHO konventsiooni muudatused. IHO-t juhib sekretariaat, mis koosneb peasekretärist ning 2-st direktorist ja IHO 30-liikmelisest nõukogust.
IHO esimesel assambleel osales 88-st liikmesriigist 77 liikmesriigi delegatsioonid rohkem kui 320 delegaadiga ja koostööd tegevad organisatsioonid üle 100 delegaadiga. Assamblee tööprogramm oli mahukas ning koosnes põhiliselt järgmistest tegevustest:
- liikmesriikide ettepanekute esitamine ning nende arutamine;
- IHO strateegia ülevaatamine ja suuniste kinnitamine;
- IHO komiteede, komisjonide ja töörühmade eelnenud perioodi (2012–2016) tegevuse aruannete ära kuulamine ja kinnitamine;
- IHO peasekretäri ning direktorite valmine algavaks tööperioodiks (2017-2020);
- IHO nõukogu kinnitamine.


Loe veel

1. mail jõudis Sõru-Triigi liinile uhiuus parvlaev Soela

28.04.2017

Saaremaal Nasval asuvas Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud parvlaev Soela sai valmis veidi enne tähtaega ja läks liinile nii nagu planeeritud - 1. mail. Sama päeva varahommikul kell 7.45 toimus ka Hiiumaal Sõru sadamas parvlaeva pidulik teenistusselähetamine ja ristimine. Laeva ristiemaks oli Milvi Vanatoa, Hiiumaal Sõrul asuva muuseumi rajaja ja rannarahva ning mereajaloo talletaja. Esimesele reisile väljus laev reisigraafiku järgi Sõrult Triigi sadama suunas kell 8.15.

Selle parvlaeva puhul oli riik tellijana ja BWB laeva ehitajana planeeritust nii valmistamisel, katsetamisel kui üleandmisel graafikust isegi ees. Lepingu järgi tuli BWB-l Soela Veeteede Ametile kui riigi esindajale üle anda 26. aprillil, seda tehti aga juba 19. aprillil.

Võrreldes seni Sõru-Triigi liinil kurseerinud laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas pole laeva vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus oluliselt paremad. Soela operaatorfirmaks on AS Kihnu Veeteed.

Parvlaeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Nime sai laev Hiiu ja Saare maavalitsuse korraldatud konkursi tulemusena, kus omavahel lepiti kokku, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime. Laev on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on tal 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme, laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.

Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest. Laev maksis 9,4 miljonit eurot. Tegu on viimase laevaga kuuest, mille riik otse tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames. Varem on sama projekti raames BWB-s valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks ehitas Reval Shipbuilding sama projekti raames Prangli ja mandri vahet sõitva parvlaeva Wrangö.

Info: Priit Põiklik, kommunikatsioonijuht, tel 505 5222.
 

Uus navigatsioonihoiatuste rakendus lihtsustab veeliikleja ohutuse tagamist

03.04.2017

Veeteede Ametil on valminud uus navigatsioonihoiatuste rakendus, mis on veebikaardi põhine ning annab veeliiklejatele operatiivse ülevaate kehtivatest navigatsioonihoiatustest Eesti vetes nii nende iseloomu kui ka asukoha järgi.

Rakenduses koostatud hoiatused edastatakse avaldamisel automaatselt Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele (RIKS), kelle vahendusel jõuavad navigatsioonihoiatused Tallinna Raadio mereraadioside VHF-kanalitel perioodiliselt veeliiklejani. Samuti saadab rakendus navigatsioonihoiatused, mis puudutavad rahvusvahelist laevaliiklust, automaatselt Rootsi Mereadministratsioonile, kes haldab infot Läänemere ühtses navigatsioonihoiatuste süsteemis NAVTEX.

Uue navigatsioonihoiatuste rakenduse eelis on selles, et info kehtivate navigatsioonihoiatuste asukohtade kohta on ülevaatlik ja ühe pilguga hoomatav. Veeliikleja saab ülevaate, millised hoiatused on hetkel laevale lähemad või võivad eelseisva reisi jooksul laeva teekonna läheduses ette tulla. Navigatsioonihoiatused on nii kaardil kui hoiatuste nimekirjas klikitavad ning avanevad seejärel, andes kasutajale täpse hoiatuse sisu. Uus süsteem aitab veeliiklejaid, kes teevad küll info kogumisel süsteemselt ja järjepidevalt tööd ja on raadioteateid vastu võttes tähelepanelikud, kuid võivad jääda ajahätta info kaustadesse või navigatsioonikaartidele kandmisel. Rakendus kuvab ainult kehtivaid hoiatusi ning aitab võimalikke infolünkasid vähendada.

Loodame, et navigatsioonihoiatuste rakendus leiab algaval hooajal laia kasutust ka väikelaevajuhtide seas, kes saavad end kehtivate hoiatustega kurssi viia enne merele minekut.

Navigatsioonihoiatuste rakendus on kättesaadav aadressilt http://gis.vta.ee/navhoiatused/. Navigatsioonihoiatused avaldatakse nii eesti kui inglise keeles. Hoiatuse keel on rakenduses valitav. Rakendus vajab töötamiseks andmesideühendust ehk internetti ning on kasutatav kõikides operatsioonisüsteemides ning nutiseadmetes.

Navigatsioonihoiatuste rakenduse taustakaardiks on võimalik lisaks vaikimisi hallile kaarditaustale valida Veeteede Ameti ametlikud elektroonilised navigatsioonikaardid, mis annavad hoiatuse asukohast ning sellega seonduvatest navigatsioonitingimustest täpsemat informatsiooni. Kaardivaate valik toimub rakenduse paremal ülanurgas olevast väiksest kaardiaknast.

29.03.2017 Jäämurdehooaeg on selleks hooajaks lõppenud
20.03.2017 Jää murdmist jagub Pärnu lahele veel vaid loetud päevadeks
20.03.2017 Otsime oma meeskonda vahitüürimeest
16.03.2017 Veeteede Ameti esindajatelt saab Meremessil 2017 olulist infot
15.03.2017 Veeteede Amet otsib IT-analüütikut/projektijuhti EMDEt arendama
10.03.2017 Veeteede Ameti Teataja 2017. aasta esimene number ilmunud
09.03.2017 Vormsi jääteed sel talvel ei tule

Arhiiv
Veeteede Ameti visioon
Meie põhiväärtused

• Me oleme kompetentsed ja usaldusväärsed
• Me oleme tõhusad ja innovatiivsed
• Me oleme meeskondlikud ja hoolivad
• Me ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt

Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee