Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 15. juunil avati külastajatele Sõrve tuletorn

15.06.2018

15. juunil avati Sõrve tuletorn külastajatele. See on Saaremaal esimene avatud tuletorn, kuid Eestis juba kümnes. Huvilised saavad 45 meetri kõrguselt imetleda kaunist Saaremaa loodust ja 248 trepiastmest üles ronimine on seda väärt, et hea ilma korral näha ka Lätit. Raudbetoonist 52 m kõrgune tuletorn on ehitatud 1960. aastal ja selle tuli paistab 15 meremiili kaugusele.

 

MTÜ Sõrve Tuletorni juht Andro Roosileht ja Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas avasid tuletorni, mis on nüüdsest kõigile avatud 15. maist 15. septembrini. Muul ajal on torn avatud ettetellimisel.
Vaata külastusinfot Sõrve Külastuskeskuse kodulehelt

 

Fotod: Katriin Pellä

 

HELCOM AIS EWG töögrupi 29. korraline nõupidamine Veeteede Ametis

14.06.2018

12. ja 13. juunil toimus Veeteede Ametis HELCOM AIS töögrupi kohtumine, millel osalesid eksperdid Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast, Lätist, Eestist, Vene Föderatsioonist ja Norrast. Töögruppi juhtis Alar Siht Veeteede Ametist.
Päevakorras olid alljärgnevad teemad:
- ülevaade eelneva aasta jooksul toimunud HELCOM-i erinevate struktuuride nõupidamiste otsustes ja dokumentides olevatest seostest AIS EWG tegevuse ja ülesannetega;
- ülevaade eelneva aasta jooksul toimunud arengutest ja muudatustest liikmesriikide AIS võrkude infrastruktuuris;
- HELCOM AIS haldamine ja arendamine.
Nõupidamise tähtsaimaks ülesandeks oli ette valmistada HELCOM-i soovituse 33/1 (Recommendation 33/1Unified interpretation in relation to access to and use of HELCOM AIS”) uus redaktsioon, milles kajastuksid muudatused seoses HELCOM AIS serveri kolimisega Kopenhaagenist Norra mereadministratsiooni haldusalasse, uued andmete kasutamise võimalused seoses sekretariaadis välja töötatud laevaliikluse intensiivsuse kaardistamise lahendusega ning seosed EL andmekaitse üldmääruse rakendumisega alates 25.05.2018.
Mainitud dokument saadetakse kinnitamiseks sügisel toimuvale HELCOM MARITIME nõupidamisele.

HELCOM AIS EWG (Expert Working Group for Mutual Exchange and Deliveries of AIS & Data) loodi 2002. aastal Kopenhaageni deklaratsiooni alusel. 2017. aastal toimunud nõupidamisel valiti töögrupi juhatajaks järgnevaks kaheks aastaks Alar Siht Veeteede Ametist.

Foto: Tarmo Ots


 

Läänemere strateegia merendusprojektide juhid Veeteede Ametis

08.06.2018

Kolmapäeval, 6. juunil toimus Veeteede Ametis Läänemere strateegia raamesse kuuluvate meresõiduohutust puudutavate lipuprojektide juhtkomitee istung.
Euroopa Liidu Läänemere strateegia määratleb prioriteetsed poliitikavaldkonnad, mille hulka kuuluvad ka meresõiduohutus ja mereturvalisus (ingl PA Safe). Mainitud prioriteedi eesmärgiks on muuta Läänemere regioon juhtivaks regiooniks ohutuse ja turvalisuse valdkonnas. Eesmärki viiakse ellu projektide kaudu. Lipuprojekti staatuse saavad need projektid, millel on suur mõju Läänemere piirkonnas. Meresõiduohutuse valdkonnas on selliseid projekte üheksa. Nendest kolmes – jäämurdmisega tegelevas WINMOS II-s, hüdrograafiavaldkonda puudutavas FAMOS-es ja e-navigatsiooni arendavas EfficienSea2-s osaleb partnerina ka Veeteede Amet. Lipuprojektide tööd koordineerivad Taani mereadministratsioon ja Soome transpordiohutuseamet.
 

Veeteede Ameti Teataja kevadnumber ilmunud

07.06.2018

 Veeteede Ameti Teataja (algab ajakirja Meremees 31. leheküljel) 2018. aasta teine number on võtnud luubi alla laevaliikluse juhtimise ja korraldamise Tallinna ja Soome lahel. Mida tähendab lühend VTS? Selle kolme tähe taga on laevaliikluse korraldamise keskus (VTS – lühend ingliskeelsest terminist Vessel Traffic Service). VTSi juhataja Are Piel on avanud selle olulise üksuse tegemiste ja igapäevatöö eri tahud. Ilma laevaliikluse juhtimise ja korraldamiseta ei saada hakkama ei Tallinna lahel ega Soome lahe keskel, n-ö GOFREP alas. Sellest kõigest saab koguni viiel leheküljel meie seekordse ajakirja ülevaaterubriigist lugeda. Lugeda saab ka sellest, et EV100-aastal on valitsus eraldanud tavapärasest rohkem raha, et teha Eestis korda kuus tuletorni. Merekeele lehekülgedel kirjutab Enn Oja seekord mõistetest laadimine, lastimine ja lossimine. Loomulikult ei puudu ka sellest numbrist meresõitjale vajalikud ringkirjad.

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018 Eesti Vabariigi president külastas Veeteede Ametit
23.05.2018 Veeteede Amet osales Kopli lahel toimunud reostustõrje õppusel
21.05.2018 Euroopa merepäeva puhul olid lapsed taas Hundipea sadamas
17.05.2018 Laevaliiklust mõjutavad üritused
09.05.2018 Maikuus algab väikelaevade navigatsioonihooaeg
25.04.2018 Veeteede Amet sai oma käsutusse renoveeritud töökoja Rohukülas
16.04.2018 Euroopa Meresõiduohutuse Amet otsib reostustõrjevahendite ladustajat

Arhiiv
Veeteede Ameti visioon
Meie põhiväärtused

• Me oleme kompetentsed ja usaldusväärsed
• Me oleme tõhusad ja innovatiivsed
• Me oleme meeskondlikud ja hoolivad
• Me ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt

Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee