Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

 

Maa- ja merekaardi rakendus

 

Baltice.org

 Veeteede Amet soovib kõigile ohutut suvist navigatsioonihooaega!

19.07.2017

 

Tasu eest vabaajareise tegeval väikelaeval peab olema kehtiv ülevaatus

15.07.2017

Jahtide ja kaatrite rentimine juhiga või ilma on tänapäeval menukas tegevusvaldkond eelkõige soojades vetes. Kuid ka Eestis on tasu eest merenduslik vabaaja veetmine muutunud järjest populaarsemaks ja seaduse järgi nimetame seda tegevust tasu eest vabaajareiside korraldamiseks väikelaevadega.

Tuleb silmas pidada, et kui isiklikuks tarbeks soetatud väikelaeva ülevaatus on nõutud ainult üks kord enne registreerimist, siis sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, tehakse:

1. vähemalt iga kolme aasta järel, kui väikelaeva vanus on alla kümne aasta;

2. vähemalt iga kahe aasta järel, kui väikelaeva vanus on kümme aastat või enam.

Kui tasu eest vabaajareisi tellijal tekib soov teada, kas teenuse osutaja väikelaeval on nõutud ülevaatus tehtud, võib ta esitada päringu e-posti aadressil vslo at vta dot ee või vaadata ka vastavast tabelist (tabelit uuendame jooksvalt). 


Loe veel

Veeteede Amet jagab Tallinna merepäevadel navigatsiooniteavet, tutvustab jäämurdjat ja tagab ohutust

14.07.2017

Veeteede Amet on seekordsetel Tallinna merepäevadel kohal Lennusadamas, kuhu on sildunud riigi suurim jäämurdja Tarmo. Olete kõik oodatud Tarmo pardale laupäeval, 15. juulil ja pühapäeval, 16. juulil kella 10.00-19.00.

Lisaks on Tallinna lahel tänasest teisipäevani täiendavate jõududega patrullimas Veeteede Ameti väikelaevade kontrollkaater, kes võtab ohutusnõuete täitmise erilise tähelepanu alla, sest merepäevade paiku liigub lahel rohkem aluseid ning tehakse ka tasu eest vabaajareise, mistõttu on oluline, et inimeste ohutus merel oleks tagatud.

Pakume ringkäiku jäämurdjal, müüme merekaardiatlaseid omahinnaga ja teisi merendusega seotud trükiseid (COLREG, INT-1) ja anname navigatsioonialast nõu ning teavet. Muuhulgas on Tarmo sillas meie kartograafia- ja laevateede spetsialistid, kes õpetavad tegema kaardikorrektuuri ja vastavad kõikidele teie küsimustele. Samuti saab laeval koos kapteniga selfit teha.

Teisipäeval, 18. juulil osaleb Tarmo ka Tallinna merepäevade eskaadrisõidul ehk mereparaadil, millest võtab osa enam kui 80 veesõidukit. Nende hulgas The Tall Ship Race alused, Eesti Ajalooliste Laevade Seltsi alused ja hulgaliselt muid veesõidukeid. 2017. aasta mereparaadiga lahkuvad The Tall Ship Race raames merepäevi külastanud alused Tallinnast. Eskaadrisõit algab kell 16.30 Kakumäe sadama eest ning suundub Lennusadama ette. Lennusadama eest jätkub sõit kell 18.30. Liigutakse läbi Vanasadama ja Pirita sadama eest ning paraad lõpeb Miiduranna sadama ees. Miiduranna sadama eest liiguvad alused oma kodusadamatesse. Välismaalt tulnud alused lahkuvad Eestist ning suunduvad Soome poole. Paraadi liikumiskiirus on orienteeruvalt 3 sõlme.

Värskelt saabus trükist navigatsioonikaartide atlas "Eesti merekaardid. 1. osa Soome laht Suurupi poolsaarest Narvani". Meie käest saab seda soetada omahinnaga 43 eurot laupäeval ja pühapäeval Tallinna Merepäevadel Lennusadama kai ääres seisva jäämurdja Tarmo pardalt. Muuhulgas on atlases nüüd ka eraldi leht 6A, kus peal Naissaare ümbrus tervikuna. Purjetajad on kurtnud, et Naissaar oli enne atlases jaotatud kolmele lehele ja väga ebamugav oli teha reisi ümber Naissaare.

Ootame alati teie tagasisidet, kuidas navigatsioonikaarte veel mugavamaks ja kergemini kasutatavaks teha e-posti aadressil kartograafia at vta dot ee.

Tagasiside veeliiklejatelt on väga väärtuslik!

09.07.2017

Alanud navigatsioonihooajal on Veeteede Amet saanud mitmelt veeliiklejalt väärtuslikku infot kas töökorrast läinud või paigast nihkunud navigatsioonimärgistuse ja võimalike ohtlike madalate kohta. Ametlikke kanaleid pidi (eelkõige aadressil: navinfo at vta dot ee) laekuva teabe põhjal on Veeteede Ametil võimalik algatada konkreetne tööülesanne: kontrollida ohu olemasolu, saata välja poilaev märgi remondiks või asendamiseks, vms. Seevastu vabas vormis ja suusõnal liikuv info võib ringiga küll meie töötajateni jõuda, aga on selleks ajaks sageli juba nii ebatäpne, et selle põhjal veeliikluse ohutuse parandamiseks midagi ette võtta on enamasti võimatu.

Vahel jõuab meieni ka info kivile ja madalale sõitudest keerulistes rannikumere nurkades, kus on kindlasti põnev avastusretki teha, aga tuleb meeles pidada, et 1:50 000 ja väiksema mõõtkavaga kaardid ei sobi vähese detailsuse tõttu kasutamiseks suurt navigeerimistäpsust nõudvatel aladel. Samuti ei pruugi sügavusnumbrid ning merepõhja iseloom vananenud mõõdistusandmete tõttu tegelikkusele vastata madalamatel aladel (0…2 m), mis jäävad väljapoole sadamate akvatooriume ja sissesõiduteid. Seega tuleb tutvuda kaardi koostamise aluseks olevate andmete vanuse ja sellest tuleneva usaldusväärsusega. Üks mugavamaid võimalusi selliseks eelkontrolliks teekonna planeerimisel on Nutimere rakendusest leitavad lisainfo kihid. Olemasolevat navigatsiooniteavet ja infoallikaid kasutades ning riske õigesti hinnates on võimalik meie rannikumeres liigelda paljudes kohtades, kuhu laevateed ei vii, aga sobiva alusega siiski sõita saab. Sealjuures ei tohi aga unustada vastutust aluse ja meeskonna ohutuse eest.

Julgustame veeliiklejaid merereisidel tehtud olulistest tähelepanekutest ka meile teatama kas e-postiga aadressile navinfo at vta dot ee või Nutimere rakenduse tagasiside-vormi kaudu. Lisaks juhtumi kirjeldusele tasub lisada täpsustavat infot sõltuvalt juhtumi sisust – näiteks, kui teatate madalalesõidust, siis on vajalik lisaks asukohale teada aluse süvist ning juhtumi aega, et täpsustada veetaset. Veelgi suurema täpsuse huvides võib alati lisada aluse sõidujälje, kui see on navigatsiooni- või nutiseadmesse salvestatud.

Ohutut hooaja jätku!

Laevaomanike ühtseks kontaktpunktiks saab Veeteede Amet

28.06.2017

Alates 1. juulist 2017. a ei toimu enam kodanike kohapealset teenindamist Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kantseleides. Laevakinnistusraamatut peab endiselt Tartu Maakohtu kinnistusosakond, kuid edaspidi on võimalik laevakinnistusraamatu andmetega tutvuda ning neist väljatrükke saada Veeteede Ametis ning notaribüroodes. Samuti on võimalik laevakinnistusraamatu registriosa andmetega tutvuda e-laevakinnistusraamatu veebilehel. Veeteede Amet ning notarid hakkavad väljastama ka lipudokumente. Notari kaudu lipudokumendi väljastamisel lisandub notari tasu seaduse § 31 p 143 alusel 3,20 eurot sõltumata lehekülgede arvust.

Laevakinnistusraamatu avaldusi ning dokumente saab esitada elektrooniliselt kinnistusosakonna e-posti aadressile kinnistusosakond at kohus dot ee või edastada notari või Veeteede Ameti kaudu. Avalduses tuleb muuhulgas ka märkida, mil viisil/kelle kaudu soovitakse lipudokument kätte saada. Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist saadab kinnistusosakond laevaomanikule ning lipudokumendi väljastajale teate, misjärel võib lipudokumendi väljastada.

Laevakinnistusraamatu toimingute menetlusaeg ei pikene, kuna ametkonnad suhtlevad omavahel infosüsteemi vahendusel.
Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.

16.06.2017 19. juunist 10. juulini on veeliiklus Emajõel Tartu Kaarsilla all ajutiselt piiratud
12.06.2017 Ütle mulle üks ilus poisslapse nimi!
06.06.2017 Ilmunud on Veeteede Ameti Teataja kevadnumber
22.05.2017 Sada last Euroopa merepäeva raames Hundipea sadamas
12.05.2017 Hiiumaa rannikuvetes on projekteeritud ja märgistatud kaks uut laevateed väikelaevnikele
08.05.2017 Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni Assamblee I istung
28.04.2017 1. mail jõudis Sõru-Triigi liinile uhiuus parvlaev Soela

Arhiiv
Veeteede Ameti visioon
Meie põhiväärtused

• Me oleme kompetentsed ja usaldusväärsed
• Me oleme tõhusad ja innovatiivsed
• Me oleme meeskondlikud ja hoolivad
• Me ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt

Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee