Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid


 

LOE LÄHEMALT

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  25. juunil tähistatakse ülemaailmset meremeeste päeva

22.06.2015

25. juunil tähistab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) ülemaailmset meremeeste päeva. Sel aastal on IMO eesmärgiks innustada noori oma karjääri siduma merendusega. Tänavune kampaania pöörab tähelepanu sellele, kui mitmetahuline ja huvitav võib olla meremehe elukutse. Ennetamaks ülemaalimset meremeeste puudust tööturul, on IMO teinud kaasahaarava video.

Eesti meremehi ja laevomanikke ühendavad merendusorganisatsioonid on alates 2011. aastast andnud omalt poolt välja rahvusvahelise meremeeste päeva puhul „ Aasta Mereharija” tiitlit, millega tunnustatakse pikaajalisi ja väärikaid õpetajaid kvaliteetse merehariduse andmise eest. Eelnevate aastate Mereharijad on: Ilmar Noor, Heino Punab, Katrin Mellis ja Aadu-Otto Haavamäe.

2015. aasta Mereharija tiitli sai TTÜ Eesti Mereakadeemia õppejõud ja merelugude kirjapanija ning jutustaja Rein Albri. Veeteede Amet õnnitleb ka omalt poolt hr Albrit.

Ilusat pidupäeva kõigile meremeestele ja end vähegi merega seotuks pidavatele inimestele!


21. juunil tähistatakse rahvusvahelist hüdrograafiapäeva

18.06.2015

Merendussektor tähistab sel pühapäeval rahvusvahelist hüdrograafiapäeva. Käesoleva aasta hüüdlausega „Meie mered ja veeteed vajavad veel kaardistamist ja uurimist“ rõhutab Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon fakti, et tänaseks on süsteemselt, kaasaegsetele standarditele vastavalt mõõdistatud vaid 10 protsenti maailmameredest.
Meremajanduse seisukohast vaadatuna on hüdrograafial oluline roll. Veel mõnikümmend aastat tagasi ainult merekaartide koostamise aluseks olevate sügavusandmete mõõdistamine on asendunud palju laiapõhjalisema tegevusega. Meres paiknevate rajatiste ehitamine, tuuleparkide planeerimine, uute nafta- ja gaasiväljade kasutuselevõtmine ja torujuhtmete merepõhja paigaldamine on tegevused, mille läbiviimiseks on vaja hüdrograafilisi andmeid. Mainitud andmete puudumine võib seega saada tõsiseks takistuseks majanduse arengule.

Eesti on Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni liige alates 1997. aastast. Veeteede Ameti kolm mõõdistuslaeva ja üks mõõdistuskaater töötavad käesoleval aastal Saaremaast ja Hiiumaast läänes, Liivi lahel, Peipsil ja Võrtsjärvel. 
 

Head hüdrograafiapäeva! 

IHO – http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/WHD2014_Background_brief.pdf
BSHC – http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=383
IHR – http://www.iho.int/mtg_docs/IHReview/IHR_Intro.htm
HELCOM – https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/HELCOMRESURVEYSITE/
BSBDB – http://dev.bshc.pro/#2/58.6/16.2
HIS – http://adam.vta.ee/teenused/hnt/yldinfo/his.html
PRIMAR – https://www.primar.org/primar-chart-catalogue
 

Eesti üldkasutatavad laevateed on suviseks navigatsioonihooajaks tähistatud

25.05.2015

Veeteede Amet on lõpetanud kevadise ujuvmärgistuse paigaldamise. Ameti kuus poilaeva paigaldasid merel ja sisevetel üldkasutatavatele merealadele 46 hooajalist poid ja 181 toodrit, sisevetele 10 hooajalist poid ja 254 toodrit. Viimased ujuvmärgid pandi mai keskel Peipsi järve ja Lämmijärve vahelisele alale, mida tuntakse ka kui „Eesti Värav“. Praegu tegeletakse aktiivselt püsimärkide ehk siis tuletornide, tulepaakide ja päevamärkide korrastamise ja hooldusega.
 

25.05.2015 Olulisemaid fakte Ormsö nimeandmistseremoonialt
21.05.2015 22. mail toimub Vormsi reisiparvlaev Ormsö nimeandmistseremoonia
19.05.2015 20. mail tähistatakse Euroopa merepäeva
11.05.2015 Veeteede Ameti uus peadirektor astub ametisse 18. mail
07.05.2015 Veeteede Amet osaleb veeohutuspäeval Tartus

Arhiiv
Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee

Üldnfo

Administratsioon
Tel (+372) 620 5500

Meresõiduohutuse teenistus

Tel (+372) 620 5700

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Tel (+372) 620 5600

Kõik kontaktandmed

Ajakirjanikele

Veeteede Ameti tegevusvaldkonda puudutava info saamiseks palume pöörduda tel 620 5529, 620 5500 või meiliaadressil eva @ vta.ee, teave @ vta.ee.