Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus  »  Uus kõrgussüsteem EH2000  »  Uus kõrgussüsteem EH2000


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 INFO VEELIIKLEJALE JA SADAMALE

Loe ka korduma kippuvaid küsimusi.

1. jaanuaril 2018 läheb Eesti üle Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile, milleks on Euroopa vertikaalne referentssüsteem (EVRS). Seni kasutusel olnud kõrgussüsteem BK77 (Balti normaalkõrgussüsteem 1977, mille aluseks on Kroonlinna null) läheb ajalukku.

Eestis tähistatakse EVRSi kõrgusi lühendiga EH2000, kus EH tähendab Estonian Heights ja 2000 Fennoskandia maapinnatõusu aastal 2000. Läänemere riigid on kokku leppinud, et uue Läänemere navigatsioonikaartide kaardinulli nimi on Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000), seega navigatsioonikaardid ning –teatmikud, kus sügavused ja kõrgused on näidatud EH2000 järgi, tähistab Veeteede Amet viitega Baltic Sea Chart Datum 2000 EH2000.

Rahvakeeli öeldes läheb Eesti Kroonlinna nullilt üle Amsterdami nullile.

Vana ja uue nulli asukoht näitlikult.

Laeva joonis: freevector.com Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 litsentsi alusel.

Miks üleminek?

Uue kõrgussüsteemi korral on Euroopa Liitu kuuluvate Läänemere-äärsete riikide navigatsioonikaardid, sadamate ja laevateede andmed ühtses kõrgussüsteemis. Kaob vajadus veeliiklejal teha arvutusi ühest kõrgussüsteemist teise, kui külastatavad riigid kasutavad navigatsiooniteabes sama kõrgussüsteemi. Kaob vajadus eri riikide kõrgussüsteemide erisuse arvestamiseks navigatsioonis, näiteks veesõidukite liiklemisel eri riikide sadamate vahel. Ühtne kõrgussüsteem lihtsustab ka rahvusvaheliste projektide korraldamist.

Mis muutub navigatsiooniteabes?

Üleminek toob kaasa muudatused Veeteede Ameti andmekogudes ja väljastatavas navigatsiooniteabes:

 Kuna EH2000 nulltase on allpool BK77 nulltaset, siis muutuvad kogu Eesti ulatuses veekogudes sügavusnumbrid väiksemaks ja maapinna kõrgusnumbrid suuremaks vahemikus 14–26 cm.

 Kõrgusi muudetakse järgmistes Veeteede Ameti andmekogudes: hüdrograafiline infosüsteem HIS, navigatsioonimärkide andmekogu NMA, sadamaregister ja Veeteede Ameti sügavusinfot sisaldavas navigatsiooniteabes nagu navigatsioonkaardid ja -teatmikud.

 Navigatsioonikaartidel kujutatud sügavusnumbrid muutuvad rannikulähedastes vetes sõltuvalt piirkonnast 14–26 cm väiksemaks ning samasügavusjooned paiknevad selle võrra ümber ohutumas suunas.

BK77 ja EH2000 erinevus sentimeetrites.

Allikas: Maa-amet

Millal muutub?

Veeteede Ameti andmekogud viiakse üle uuele kõrgussüsteemile 3-kuuse üleminekuperioodi (1. jaanuar kuni 31. märts 2018) jooksul. Navigatsioonikaartide üle viimine uuele kõrgussüsteemile võtab aega aastaid, kuna tegemist on suuremahulise ning aeganõudva tööga. Selle aja jooksul on paralleelselt kasutusel kahes kõrgussüsteemis navigatsioonikaardid. Mõlemas kõrgussüsteemis navigatsioonikaardid on sobilikud navigeerimiseks. Navigeerimisel tuleb vaid jälgida, millises kõrgussüsteemis kasutatav navigatsioonikaart
või teatmik sügavusi kujutab. Veeteede Amet lisab kõigi sügavusinfot sisaldavate kaartide, teatmike ja GIS rakenduste juurde viite kasutusel oleva kõrgussüsteemi kohta.

Mis muutub sadama jaoks?

Sadamad peavad üle vaatama kõik oma infokandjad, milles on kajastatud sügavusandmeid (nt koduleht koos seal olevate jooniste, mõõdistuste ja plaanidega, sadama eeskirjad jms) ning veenduma, et hiljemalt üleminekuperioodi lõpuks on sügavusandmete juures kirjas, millises kõrgussüsteemis on sügavused näidatud. Seal kus võimalik, soovitame sadamatel kajastada sügavusandmeid paralleelselt kahes kõrgussüsteemis, et meresõitjad jõuaks uue süsteemiga harjuda. Kõrgussüsteeme tuleb tähistada märkega BK77 ja/ või EH2000. Sügavusandmete kajastamisel tuleb muudatus ka sadamaregistris, kus järgmisel aastal tekib võimalus sügavusandmeid näidata paralleelselt kahes kõrgussüsteemis. Veeteede Amet algatab üleminekuperioodil kõigi registrisse kantud sadamate andmete muutmise ja teisendab registrisse kantud sügavused EH2000 süsteemi.

Hundipea sadama plaani erinevused kõrgussüsteemi muutumisel.

Mis muutub veeliikleja jaoks?

Veeliikleja peab jälgima, millises kõrgussüsteemis on kasutatavad sügavusandmed.

Veeliikleja jaoks ei muutu navigeerimisel midagi. Jälgida tuleb seda, millises süsteemis on kasutatavad sügavusandmed. Vett on ikka meres sama palju kui seni. Tuleb aga meeles pidada, et navigatsioonikaartidel näidatud sügavusnumbrid on sügavused kehtiva kõrgussüsteemi nulltasemest. Navigeerimisel tuleb seega lähtuda kaardil näidatud sügavusnumbritest ja kõrgussüsteemist ning hetke veetasemest selles kõrgussüsteemis. Infot veetaseme kohta saab sadamatest ning Ilmateenistuse kodulehelt www.ilmateenistus.ee. Sügavuste ümberarvutamiseks BK77 kõrgussüsteemist EH2000 kõrgussüsteemi loob Maa-amet oma kodulehele konverteri, kus on võimalik sügavusnumbreid vastavalt asukohale ümber arvutada.

LISAINFO:

Täpsem info:

OLAVI HEINLO, kartograafiaosakonna juhataja
tel. 620 5620
olavi.heinlo@vta.ee

KAIDI KATUS, laevateede osakonna juhataja
tel. 620 5680
kaidi.katus@vta.ee

MERILY MUST, sadamate järelevalve osakonna juhataja
tel. 620 5731
merily.must@vta.ee