Veeteede Amet

Valge 4, 11413 Tallinn, tel  6 205 500, faks 6 205 506
e-post: eva at vta dot ee
Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid

„Tartu Kevadpäevade 2014“ raames keelatakse veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas

21.04.2014

Tartu maavanema korraldusel (lähtudes veeseaduse § 18 lg 5 p 4) keelatakse veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas järgmiselt:

1. 27.aprillil 2014 kella 10.30-18.30 Kaarsilla ja Sõpruse silla vahelisel lõigul seoses Ace Xdream seiklusvõistluse osavõistlusega.
2. 27.aprillil 2014 kell 14.00-17.00 on piiratud mootori jõul liikuvate veesõidukite kiirust Emajõel Sõpruse silla ja Ranna puiestee vahelisel lõigul seoses Ace Xdream seiklusvõistluse osavõistlusega.
3. Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal seoses „Tartu Kevadpäevade 2014“ üritustega järgmiselt:
    3.1. 29. aprillil 2014 kell 10.00-21.00 (Tudengiekstreem);
    3.2. 30. aprillil 2014 kell 16.00-24.00 (Volber);
    3.3. 04. mail 2014 kell 11.00-19.00 (Karsumm ja Paadiralli).
4. 04. mail 2014 kella 13.45-14.00 Kvissentali ja Kaarsilla vahelisel alal seoses kaheksapaatide sõudeduelliga.
5. 10. mail 2014 kella 12.00-14.00 Kroonuaia sillast 2,0 km ülesvoolu (kuni Valgeveskini) seoses Eesti Aerutamisföderatsiooni kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega.
6. 16. mail 2014 kella 21.00-22.30 Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal seoses SELL 2014 Tartu Üliõpilasmängude avatseremooniaga.
 
Läbisõit piirangu alades on lubatud eelneval kokkuleppel ürituste korraldajate esindajatega tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ning kasutatavaid rekvisiite jm vara.
 

27.03.2014

27. märtsil lõppevad jäämurdetööd Pärnu lahel

27. märtsil lõpeb 65 päeva kestnud jäämurdehooaeg Pärnu ja Liivi lahel. Alates 21. jaanuarist kuni tänaseni abistasid mitmeotstarbeline jäämurdja EVA 316 ja vedurlaev H. Kanter 77 laeva. Kui arvestada eraldi laevade sadamasse sisenemisi ja väljumisi, siis teenindati laevu kokku 120 korral. Viimased laevad vajasid jäämurdja abi veel 22. märtsil.
Võrreldes möödunud talvega oli tänavune Pärnu lahe jäämurdeperiood kaks kuud lühem. Eelmisel hooajal algasid jäämurdetööd juba 2012. aasta 19. detsembril ning lõppesid 24. aprillil 2013.
 

14.03.2014

Mereentsüklopeedia Mereviki loomisest möödub viis aastat


Mereviki alguseks võib lugeda 2009. aasta 16. märtsi, millal loodi Mereviki algne esileht.
Mereviki ehk mereentsüklopeedia veebis on mereteemaliste terminite, sündmuste, objektide, isikute ja muu taolise avalik andmekogu, mis asub Veeteede Ameti veebiruumis ja mille koostamist koordineerib ameti teatmeteoste talitus. Mereviki sisaldab eelkõige Eestiga seonduvat. Mereviki veebileht on loodud MediaWiki tarkvara põhjal, nagu paljud teised veebientsüklopeediad, kaasa arvatud Vikipeedia.

Merevikit asuti looma 1996. aastal ilmunud Mereleksikonile tuginedes. Praeguseks on Merevikisse sisestatud ligikaudu 1150 artiklit, millest enamus on wiki-vormistatud, ja tehtud on üle kümne tuhande parandusmuudatuse. Lisaks täiendatakse Mereviki märksõnastikku pidevalt. Mereviki veebilehte on külastatud peaaegu 1,3 miljonit korda.

Viie aasta jooksul on suures osas valmis saanud Mereviki tehniline pool - loodud on veebilehe kujundus, erinevad mallid (infokastid, piltide märgendid jne), toimetajatele abiks olevad juhendid ning abilehed. Mereviki artikleid võib kasutada mitteärilisel otstarbel vastavalt Creative Commonsi litsentsile, mis nõuab viitamist autorile ja jagamist samadel tingimustel.

Mereviki toimetajad töötavad vabatahtlikkuse alusel - vabast ajast ja vabast tahtest -, mistõttu on aktiivsete toimetajate arv seni olnud tagasihoidlik. Mereviki toimetajate hulgas on nii Veeteede Ameti töötajaid, Merekeele nõukoja liikmeid kui ka huvilisi väljastpoolt. Koostöö Mereviki arendamisel on igati oodatud.

Mereviki leiab Veeteede Ameti kodulehelt ikooni „Eesti Mereentsüklopeedia“ alt või aadressilt mereviki.vta.ee/mediawiki/.

 

12.03.2014 Riigiametid osalevad ühiselt üritusel „Mere- ja vaba aja mess 2014"
21.02.2014 Veeteede Amet taastab laevaliikluse Väinameres ja Kihnu väinas
07.02.2014 Eelmisel aastal ei peetud välisriigi sadamates kinni ühtegi Eesti lippu kandvat laeva
27.01.2014 Veeteede Amet peatab ajutiselt laevaliikluse Väinameres ja Kihnu väinas
21.01.2014 Tänasest algavad Pärnu lahel jäämurdetööd

Arhiiv
Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee

Üldnfo

Administratsioon
Tel (+372) 620 5500

Meresõiduohutuse teenistus

Tel (+372) 620 5700

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Tel (+372) 620 5600

Kõik kontaktandmed

Ajakirjanikele

Veeteede Ameti tegevusvaldkonda puudutava info saamiseks palume pöörduda tel, 6 205 529, 620 5500 või meiliaadressil eva @ vta.ee, teave @ vta.ee.