Veeteede Amet

Valge 4, 11413 Tallinn, tel  6 205 500, faks 6 205 506
e-post: eva at vta dot ee
Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid

27.03.2014

27. märtsil lõppevad jäämurdetööd Pärnu lahel

27. märtsil lõpeb 65 päeva kestnud jäämurdehooaeg Pärnu ja Liivi lahel. Alates 21. jaanuarist kuni tänaseni abistasid mitmeotstarbeline jäämurdja EVA 316 ja vedurlaev H. Kanter 77 laeva. Kui arvestada eraldi laevade sadamasse sisenemisi ja väljumisi, siis teenindati laevu kokku 120 korral. Viimased laevad vajasid jäämurdja abi veel 22. märtsil.
Võrreldes möödunud talvega oli tänavune Pärnu lahe jäämurdeperiood kaks kuud lühem. Eelmisel hooajal algasid jäämurdetööd juba 2012. aasta 19. detsembril ning lõppesid 24. aprillil 2013.
 

14.03.2014

Mereentsüklopeedia Mereviki loomisest möödub viis aastat


Mereviki alguseks võib lugeda 2009. aasta 16. märtsi, millal loodi Mereviki algne esileht.
Mereviki ehk mereentsüklopeedia veebis on mereteemaliste terminite, sündmuste, objektide, isikute ja muu taolise avalik andmekogu, mis asub Veeteede Ameti veebiruumis ja mille koostamist koordineerib ameti teatmeteoste talitus. Mereviki sisaldab eelkõige Eestiga seonduvat. Mereviki veebileht on loodud MediaWiki tarkvara põhjal, nagu paljud teised veebientsüklopeediad, kaasa arvatud Vikipeedia.

Merevikit asuti looma 1996. aastal ilmunud Mereleksikonile tuginedes. Praeguseks on Merevikisse sisestatud ligikaudu 1150 artiklit, millest enamus on wiki-vormistatud, ja tehtud on üle kümne tuhande parandusmuudatuse. Lisaks täiendatakse Mereviki märksõnastikku pidevalt. Mereviki veebilehte on külastatud peaaegu 1,3 miljonit korda.

Viie aasta jooksul on suures osas valmis saanud Mereviki tehniline pool - loodud on veebilehe kujundus, erinevad mallid (infokastid, piltide märgendid jne), toimetajatele abiks olevad juhendid ning abilehed. Mereviki artikleid võib kasutada mitteärilisel otstarbel vastavalt Creative Commonsi litsentsile, mis nõuab viitamist autorile ja jagamist samadel tingimustel.

Mereviki toimetajad töötavad vabatahtlikkuse alusel - vabast ajast ja vabast tahtest -, mistõttu on aktiivsete toimetajate arv seni olnud tagasihoidlik. Mereviki toimetajate hulgas on nii Veeteede Ameti töötajaid, Merekeele nõukoja liikmeid kui ka huvilisi väljastpoolt. Koostöö Mereviki arendamisel on igati oodatud.

Mereviki leiab Veeteede Ameti kodulehelt ikooni „Eesti Mereentsüklopeedia“ alt või aadressilt mereviki.vta.ee/mediawiki/.

 

12.03.2014

Riigiametid osalevad ühiselt üritusel „Mere- ja vaba aja mess 2014"

Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet koos MTÜ-ga Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaagentuur, Päästeamet ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus osalevad mere- ja vaba aja messil, mis toimub Eesti Näituste messikeskuses 14.-16. märtsil.

Riigiametid jagavad vastavalt oma tegevusvaldkonnale teavet ja infomaterjale messikeskuse B-hallis asuvas ühisboksis. Veeteede Amet jagab messil infot ohutu veeliikluse, soovitatavate liikumisteede ja navigatsioonikaartide kohta ning annab väikelaevnikele nõu navigatsioonihooajaks valmistumiseks.

Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna inspektorid teostavad järelevalvet meremessil eksponeeritavate väikelaevade ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavuse üle. Samuti on müügil messihinnaga ameti poolt väljaantud trükised.

Politsei- ja Piirivalveameti esindajad koos vabatahtlike merepäästjatega annavad nõu, kuidas valmistuda ohutuks meresõiduks ning selgitavad, millega väikelaevajuhid merele ja piiriveekogudele minnes arvestama peavad. Politseiametnikud tutvustavad merepääste temaatikat, räägivad piiriveekogudel liikumisega seotud iseärasustest ning piirirežiimist ja Schengeni nõuetest piiride ületamisel.

MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liikmed tutvustavad erinevaid merepäästeühinguid üle Eesti, vabatahtlike merepäästjate varustust, tegevust, koolitussüsteemi ja tulevikuplaane.

Keskkonnainspektsioon selgitab kalapüügiga seotud küsimusi ning muid keskkonna­nõudeid, mida kalastajad, veesõidukite omanikud ning looduses liikujad peavad silmas pidama. Keskkonnainspektsiooni inspektoritel on abiks selgitusi jagamas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna harrastuspüügi spetsialist. Külastajatel on võimalik saada endale ka uus harrastuskalastaja taskuteatmik.

Keskkonnaagentuur tutvustab oma tegevusvaldkondi, keskendudes messi põhiteemast lähtuvalt mereseirele. Viimasele on pühendatud ka laupäevane ettekanne, kus lisaks puudutatakse ka mürgiste kalade teemat. Messiboksis on külastajatel võimalik tutvuda ajalooliste mere(ilma)vahenditega ning testida oma teadmisi viktoriini käigus. Samuti tutvustatakse uusi kanaleid ilmainfo saamiseks.

Päästeamet koos Vabatahtliku Reservpäästerühmaga tutvustab messil tegevusi veeõnnetuste vähendamiseks. Antakse nõu, kuidas end ja teisi veekogu ääres õnnetuste eest kaitsta, näidatakse õppefilme ning jagatakse infomaterjale.

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus tutvustab messil mereohutuse üheks oluliseks osaks olevat meresidet ja selle igapäevaselt kasutatavaid lisavõimalusi (mereilmateated, navigatsioonihoiatused, sadamainfo, meditsiini­alase konsultatsiooni vahendamine). Eesmärk on selgitada mere­side kättesaadavust, lihtsust ja töökindlust mobiilsidega võrreldes.

Mere- ja vaba aja mess on avatud reedel 12.00–19.00, laupäeval 10.00–18.00 ja pühapäeval 10.00–16.00. Tavapileti hind on 5 eurot, sooduspilet 4 eurot ja perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 10 eurot. Täiendav teave messi kohta www.meremess.ee

21.02.2014 Veeteede Amet taastab laevaliikluse Väinameres ja Kihnu väinas
07.02.2014 Eelmisel aastal ei peetud välisriigi sadamates kinni ühtegi Eesti lippu kandvat laeva
27.01.2014 Veeteede Amet peatab ajutiselt laevaliikluse Väinameres ja Kihnu väinas
21.01.2014 Tänasest algavad Pärnu lahel jäämurdetööd
08.01.2014 Vormsi saarega ühendust pidama hakkavale reisiparvlaevale pannake kiil.

Arhiiv
Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee

Üldnfo

Administratsioon
Tel (+372) 620 5500

Meresõiduohutuse teenistus

Tel (+372) 620 5700

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Tel (+372) 620 5600

Kõik kontaktandmed

Ajakirjanikele

Veeteede Ameti tegevusvaldkonda puudutava info saamiseks palume pöörduda tel, 6 205 529, 620 5500 või meiliaadressil eva @ vta.ee, teave @ vta.ee.