Veeteede Amet

Valge 4, 11413 Tallinn, tel  6 205 500, faks 6 205 506
e-post: eva at vta dot ee
Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid


LOE LÄHEMALT

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  Veeteede Amet andis välja Võrtsjärve lõunaosa navigatsioonikaardi

30.07.2014

Kaart on koostatud mõõtkavas 1:25 000. Kaardilehel on ka lisaskeemid Väikese Emajõe (mõõtkavas 1: 7500) ja Õhne jõe sissesõidu kohta (mõõtkavas 1:4000). Kaardi koostamiseks on kasutatud uusi sügavusandmeid ning sellele on kantud kaks üldkasutatavat laevateed.
Võrtsjärve kaart nr 733 Tarvastu poldrist Pikasillani on saadaval nii elektroonilisel kui ka paberkujul ning seda saab osta navigatsioonikaartide edasimüüjatelt, kelle nimekirja leiab Veeteede Ameti kodulehelt rubriigist navigatsioonikaardid.
 

Hüdrograafialaeva EVA-320 kere veealuse osa vigastus

10.07.2014

Täna, neljapäeval kella 12:40 ajal sai Veeteede Ameti hüdrograafialaev EVA-320 kere veealuse osa vigastuse. Väinameres, Langekari lähistel madala veeala mõõdistustööde käigus toimus põhjapuude, mille tõttu tekkis kütusetanki vigastus. Õnnetuse tõttu kütust merre ei voolanud. Madalikule sõidu hetkel mõõdistas EVA-320 seni kaardistamata navigatsiooniohtlikku piirkonda, laeva kiirus oli 1,8 sõlme ja ta liikus ühelt mõõdistusliinilt teisele. Praeguseks hetkeks on laev tagasi Haapsalus ja vigastada saanud kütusetank on tühjaks pumbatud. Juhtunust teavitati Politsei- ja Piirivalveametit.

Hüdrograafia – palju rohkem kui lihtsalt merekaardid

19.06.2014

Laupäeval, 21. juunil tähistatakse üheksandat korda ülemaailmset hüdrograafiapäeva.
Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) üleskutsel ja ÜRO poolt toetatavana väärtustatakse sel päeval valdkonda, mis loob võimalused kasutada ohutult veeteid: mõõdistades sügavusi ja kaardistades ning kirjeldades veealasid ning teavitades ohtudest.

Läänemere-äärsed riigid on hüdrograafia valdkonnas väga edukalt koostööd tegev regioon ja edu kinnituseks avaldatakse sel aastal esmakordselt IHR erinumber, mis pühendatud vaid Läänemerele (BSHC). Võrreldes muu maailmaga on väga hästi arenenud sügavusandmete kogumine ja kättesaadavaks tegemine (vt HELCOM, BSBDB, HIS), hästi on koordineeritud navigatsiooniteabe levitamine (PRIMAR), sisuliselt on likvideeritud riikidevahelised elektronkaartide ülekatted, navigatsioonikaartide mastaabid ja andmete kujutamine on kõigi riikide konsensusliku kokkuleppena ühesugune, toimib hea koostöö uuele Euroopa kõrgussüsteemile üleminekul, veatult töötab koostöö navigatsioonihoiatuste edastamisel. Eesti tutvustab läbi kahe artikli (autor Peeter Väling) edukalt tööle rakendatud hüdrograafialaeva Jakob Prei ja omamaise arendustööna valminud hüdrograafilist infosüsteemi (HIS).

Eestis tegutsevad hüdrograafia valdkonnas aktiivselt Veeteede Ameti töötajad (neist 13 hüdrograafi kolme laeva ja ühe kaatriga ning 21 kartograafi), OÜ Meremõõdukeskus, OÜ Lotrell, AS Tallinna Sadam ja AS Terramare ja hulk navigatsioonikaartide edasimüüjaid. Heas koostöös mõõdistatakse igal aastal ligi 1500 km2 ja hoitakse kaasaegsena navigatsiooniteabe kandjad (66 paberkaarti, 116 elektronkaarti, 4 kaardiatlast, 4 teatmikku). Taasise¬seisvumisest alates on mõõdistatud 1/3 Eesti laevatatavatest vetest, müüdud umbes 20 000 paberkaarti ja 10 000 kaardiatlast. Maailmas kasutab 1 100 laeva iga päev 35 000 elektronkaarti.

Selle aasta hüüdlause „Hüdrograafia – palju rohkem kui lihtsalt merekaardid“ juhib tähelepanu arengule, kus sügavusandmete kasutamise põhirõhk kandub pelgalt navigatsiooniohutuse tagamiselt üha enam teistesse valdkondadesse, kus tänapäevased täpsed sügavusandmed võimaldavad arendada keskkonnahoidu, mere- ja kliimauuringuid, ettevõtlust ja paljusid muid valdkondi.

Head hüdrograafiapäeva!

IHO – http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/WHD2014_Background_brief.pdf
BSHC – http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=383
IHR – http://www.iho.int/mtg_docs/IHReview/IHR_Intro.htm (Läänemere erinumber ilmub septembris 2014)
HELCOM – https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/HELCOMRESURVEYSITE/
BSBDB – http://dev.bshc.pro/#2/58.6/16.2
HIS – http://adam.vta.ee/teenused/hnt/yldinfo/his.html
PRIMAR – https://www.primar.org/primar-chart-catalogue
 

17.06.2014 Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) taaskinnitas Eesti kuulumist IMO „valgele lehele“
02.06.2014 Veeteede Amet osales lastekaitsepäeva üritusel „Lapsed merele!“ ja Hiiumaal „Tuulekala festivalil“
19.05.2014 Euroopa merepäeval tutvustab Veeteede Amet lastele oma tegevusi
28.04.2014 Veeteede Amet lükkab ümber eksitavad väited uue jäämurdja projekteerimise kohta
27.03.2014 27. märtsil lõppevad jäämurdetööd Pärnu lahel

Arhiiv
Teavitus häiretest

24h häiretelefon 620 5665

Teavitage häiretest navigatsiooni- märkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest:

häiretelefon: (+372) 620 5665
faks:      (+372) 620 5766
e-postnavinfo [at] vta dot ee

Turvaintsidentidest teavitamine:
maritime dot security [at] vta dot ee

Üldnfo

Administratsioon
Tel (+372) 620 5500

Meresõiduohutuse teenistus

Tel (+372) 620 5700

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Tel (+372) 620 5600

Kõik kontaktandmed

Ajakirjanikele

Veeteede Ameti tegevusvaldkonda puudutava info saamiseks palume pöörduda tel 620 5529, 620 5500 või meiliaadressil eva @ vta.ee, teave @ vta.ee.