Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Rahvusvahelised merenduskonventsioonid


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  Eesti Vabariik on ühinenud järgmiste konventsioonidega

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) konventsioonid

1. ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS) ja ÜRO mereõiguse konventsiooni XI osa rakenduskokkulepe

Eesti liitus 31.05.2005. Konventsioon ja rakenduskokkulepe jõustusid Eesti Vabariigis 25. septembril 2005.

2. Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon

Konventsioon jõustus 14. septembril 2011.

3. Rahvusvaheline merivõlgade ja pantide konventsioon

Konventsioon jõustus 5. septembril 2004.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonid

4. Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni asutamiskonventsioon

Eesti ühines 11.02.1992

5. Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS 1974/1978) koos parandustega

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll (SOLAS PROT 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 20. novembril 2003.

Protokolli tekst eesti ja inglise keeles

6. Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (MARPOL 1973/1978) koos parandustega.

Lisa I Naftareostuse vältimine – jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

Vabariigi Valitsuse 29.12.2011 korraldus nr 575 – Lisa I muudatuste heakskiitmine

Lisa II Reostuse vältimine vedelate kahjulike ainete mahtveol – jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

Lisa III Reostuse vältimine ohtlike ainete veol laevadel pakitult – jõustus Eesti Vabariigis 18. novembril 1992.

Lisa IV Laevade reovetest põhjustatud reostuse vältimine – jõustus nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti Vabariigis 27. september 2003. Revideeritud lisa IV jõustus rahvusvaheliselt ja Eesti Vabariigis 1. augustil 2005.

Lisa V Laevade prügist põhjustatud reostuse vältimine – jõustus Eesti Vabariigis 18. novembril 1992.

Lisa VI Õhureostuse vältimine laevadelt – rahvusvaheliselt jõustus 19. mail 2005; Eesti ühines Vabariigi Valitsuse 26.05.2005. a korraldusega nr 303. Jõustus Eesti Vabariigis 18. oktoobril 2005.

“1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatuste” heakskiitmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2007. a korraldus nr 287

7. Rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (Load Lines 1966)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokoll (LL PROT 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 3. oktoobril 2002.

“1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni muudatuste» heakskiitmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2007. a korraldus nr 286

8. Rahvusvaheline konventsioon laevade tonnaaži mõõtmiseks (Tonnage 1969)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

9. Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 1972) koos parandustega

Jõustus Eesti Vabariigis 16. detsembril 1991.

10. Rahvusvaheline konteinerite ohutuse konventsioon (CSC 1972)

Jõustus Eesti Vabariigis 18. augustil 1993.

11. Rahvusvaheline konventsioon tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahjustuste korral (CLC 1969)

Denonsseeritud Vabariigi Valitsuse 21.05.2004. a korraldusega nr 363-k.

Denonsseerimine jõustus 6. augustil 2005.

12. Rahvusvaheline konventsioon naftareostusest põhjustatud kahjustuste kompenseerimise fondi asutamisest (FUND 1971).

Jõustus Eesti Vabariigis 1. märtsil 1993. Konventsioon kaotas kehtivuse 24. mail 2002.

13. Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 6. augustil 2005.

14. Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 6. augustil 2005.

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest

2003. aasta protokoll jõustus Eesti Vabariigis 14. jaanuaril 2009.

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokoll

15. Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon

Konventsioon jõustus 21. novembril 2008.

16. Naftareostuseks valmisoleku ning sellele reageerimise ja koostöö 1990. aasta rahvusvaheline konventsioon

Ohtlikest ja kahjulikest ainetest põhjustatud reostusjuhtumiteks valmisoleku ning nendele reageerimise ja koostöö 2000. aasta protokoll.

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2007. a korraldus nr 512

Konventsioon ja protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 16. augustil 2008.

17. Naftareostuse korral avamerel sekkumise 1969. aasta rahvusvaheline konventsioon.

Muude ainetega kui nafta reostuse korral avamerel sekkumise 1973. aasta protokoll.

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2007. a korraldus nr 511

Konventsioon ja protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 14. augustil 2008.

18. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW 1978) koos parandustega.

Jõustus Eesti Vabariigis 29. novembril 1995.

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW), 1978, lisa käsitlevad Manila konverentsi muudatused

Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2012.

19. Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon (SAR 1979) koos parandustega

Jõustus Eesti Vabariigis 30. mail 2001.

20. Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsioon (SUA 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. mail 2002.

Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokoll; Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokoll

Protokollid jõustusid 28. juulil 2010.

21.Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon (FAL 1965) koos parandustega

Jõustus Eesti Vabariigis 21. mail 2002.

22. Vara merepääste 1989. aasta rahvusvaheline konventsioon (SALVAGE 1989)

Jõustus Eesti Vabariigis 31. juuli 2002.

23. Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsioon (PAL 1974) ja selle konventsiooni 1976. a protokoll (PAL PROT 1976)

Jõustus Eesti Vabariigis 6. jaanuaril 2003.

24. Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsioon (LLMC 1976)

Jõustus Eesti Vabariigis 1. veebruaril 2003.

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 14. juunil 2011.

25. Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon 2001 

Jõustus Eesti Vabariigis 23.04.2009

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Piirkondlikud kokkulepped

26. Loode-Euroopa ja Läänemere määratud sadamatesse, sadamatest või sadamate vahel plaanilisi rahvusvahelisi regulaarreise tegevate ro-ro reisilaevade eripüstuvusnõuete kokkulepe

Koostatud 27.–28. veebruaril 1996. a Stockholmis. Jõustus Eesti Vabariigis 11. jaanuaril 2006.

Eesti ühines Vabariigi Valitsuse 24.11. 2005. a korraldusega nr 746.

27. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon. Jõustus Eesti Vabariigis 22.01.1992.

Konventsiooni muudatused

 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonid

28. Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsioon  (ILO 147)

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll

1976. a konventsioon ja 1996. a protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 1. detsembril 2005.