Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Avalik teave  »  Avalike teenuste standardid  »  Meremeeste diplomeerimine


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
   T Ä H E L E P A N U !
Seoses Riigilõivuseaduse muudatustega kehtivad alates 1. jaanuarist 2016. a järgmised riigilõivud:
1. Laevapere liikme kutseeksam - 35 €;
2. Lootsi kvalifikatsioonieksam - 250 € (lihtsustatud korras eksam – 130 €);
3. Lootsitasõidu eksam - 400 €;
4. Lootsi kutsetunnistus ja lootsitasõidu luba - 10 €;
5. Meresõidudiplom ja siseveelaeva laevajuhi diplom - 20 €;
6. Väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus - 20 €;
7. Kõik kutsetunnistused, täiendusõppekursuste lõpetamise tunnistused - 10 €;
8. Meresõidudiplomi ja –kutsetunnistuse kinnitusleht - 10 €;
9. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus - 10 €.

Kõikide riigilõivumääradega, mis Veeteede Ameti toimingutele kehtivad, saate tutvuda Riigi Teatajas Riigilõivuseaduse 5. jao §§-s 180-201 .
 

Riigilõivud

Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
IBAN: EE 93 2200 2210 2377 8606 Swedbank või EE 89 1010 2200 3479 6011 SEB
Viitenumber: 2900073119

Kõikidel Veeteede Ameti toimingutel on üks viitenumber, makse saajaks märkida Rahandusministeerium (mitte Veeteede Amet).

Märkus: maksekorralduse selgitusse lisada tekst, mille eest riigilõiv tasutakse, samuti inimese nimi, kelle eest makstakse.
 

 

Lisainfo: meremeeste diplomeerimine http://www.vta.ee/atp/?id=458

 

Vorm A - nime- või passimuutus (doc, 37 kb)

 

Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse ja kinnituslehe väljaandmise teenusstandard

Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse teenusstandard (pdf, 145 kb)

Vorm A-36 (doc, 83,5 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A-duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

Ohutusalase koolitus, turvaalase, tuletõrjealase, tankeritele töötamist tutvustava koolituse ja tankeritel töötamise laiendatud koolituse tunnistuse väljaandmise teenusstandard

Ohutusalase, turvaalase, tuletõrjealase ja tankeri tunnistuse teenusstandard (pdf, 139 kb)

Vorm A-42 (doc, 39 kb)
Vorm A-43 (doc, 38 kb)
Vorm A-44 (doc, 39 kb)
Vorm A-45 (doc, 39 kb)
Vorm A-46 (doc, 38 kb)
Vorm A-47 (doc, 39 kb)
Vorm A-48 (doc, 39 kb)
Vorm A-49 (doc, 40 kb)
Vorm A-50 (doc, 34 kb)
Vorm A-51 (doc, 37,5 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

 

Laeva elektrimehaaniku ja laeva külmutusseadmete mehaaniku diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Elektrimehaaniku ja külmutusseadmete mehaaniku teenusstandard (pdf, 171kb)

Vorm A-01/2 (doc, 39 kb)
Vorm A-02/1 (doc, 40 kb)
Vorm A-03/2 (doc, 57 kb)
Vorm A-03/3 (doc, 60 kb)
Vorm A-04  (doc, 40 kb)
Vorm MSP-01 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02  (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ning 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaevade teise mehaaniku diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Teise mehaaniku diplomite teenusstandard (pdf, 193 kb)

Vorm A-02 (doc, 41 kb)
Vorm A-04 (doc, 40 kb)
Vorm A-14 (doc, 69 kb)
Vorm A-16 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)
 

 

Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva ja 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimeeste diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Vanemtüürimeeste diplomite teenusstandard (pdf, 162 kb)

Vorm A-04 (doc, 41 kb)
Vorm A-06 (doc, 73 kb)
Vorm A-07 (doc, 73 kb)
Vorm A-08 (doc, 38 kb)
Vorm A-09 (doc, 39 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse ja kinnituslehe väljastamine

Vanemmehaaniku tunnistuse teenusstandard (pdf, 146 kb)

Vorm A-26 (doc, 83 kb)
Vorm A-27 (doc, 45 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)
 

 

 

Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi ja kinnituslehe väljastamine

Vahitüürimehe diplomi teenusstandard (pdf, 157 kb)

Vorm A-02 (doc, 41 kb)
Vorm A-04 (doc, 41 kb)
Vorm A-18 (doc, 78 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi ja kinnituslehe väljastamine

Kapteni diplomi teenusstandard (pdf, 194 kb)

Vorm A-02 (doc, 41 kb)
Vorm A-04 (doc, 41 kb)
Vorm A-19 (doc, 78 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe ja kipri tunnistuste ja kinnituslehtede väljastamine

Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe ja kipri teenusstandard (pdf, 154 kb)

Vorm A-37 (doc, 98 kb)
Vorm A-38 (doc, 98 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Raadiosideoperaatori, piirangutega raadiosideoperaatori ja väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuste ja kinnituslehtede väljastamine

Raadiosideoperaatori teenusstandard (pdf, 129 kb)

Vorm A-28 (doc, 34 kb)
Vorm A-29 (doc, 34 kb)
Vorm A-39 (doc, 38 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)
 

 

 

Päästevahendite ja valvepaadi vanema, kiirvalvepaadi vanema ning päästeparve vanema tunnistuse väljastamine

Päästevahendite ja valvepaadi vanema, kiirvalvepaadi vanema ning päästeparve vanema teenusstandard (pdf, 118 kb)

Vorm A-30 (doc, 39,5 kb)
Vorm A-31 (doc, 39 kb)
Vorm A-32 (doc, 39,5 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Laevamotoristi, vanemmotoristi, laevaelektriku ning laeva külmutusseadmete masinisti tunnistuste väljastamine

Laevamotoristi, vanemmotoristi, laevaelektriku ning laeva külmutusseadmete masinisti tunnistuste teenusstandard (pdf, 136 kb)

Vorm A-23 (doc, 55,5 kb)
Vorm A-23/1 (doc 37,5 kb)
Vorm A-24 (doc, 54,5 kb)
Vorm A-24/1 (doc, 75,5 kb)
Vorm A-25 (doc, 38 kb)
Vorm A-40 (doc, 55 kb) 
Vorm MSP-01 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Madruse, vahimadruse ja vanemmadruse tunnistuse väljaandmine

Madruse, vahimadruse ja vanemmadruse tunnistuste teenusstandard (pdf, 131 kb)

Vorm A-20 (doc, 38 kb)
Vorm A-21 (doc, 57,5 kb)
Vorm A-22 (doc, 60 kb)
Vorm A-22/1 (doc, 60 kb)
Vorm MSP-01 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami läbiviimine ning dokumentide väljastamine

Lootsi ja lootsitasõidu eksami teenusstandard (pdf, 119 kb)

Vorm T-1 (doc, 25 kb)
Vorm T-2 (doc, 26 kb)
Vorm T-3 (doc, 50 kb)
Vorm T-4 (doc, 70 kb)

 

 

Laevakoka tunnistuse väljastamine

Laevakoka teenusstandard (pdf, 117 kb)

Vorm A-33 (doc, 39 kb)
Vorm MSP-04 (doc, 35 kb)
Vorm A-duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)
 

 

Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku ning 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Vanemmehaaniku teenusstandard (pdf, 154 kb)

Vorm A-02 (doc, 40 kb)
Vorm A-04 (doc, 40 kb)
Vorm A-15 (doc, 70 kb)
Vorm A-17 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi ja kinnituslehe väljastamine

Vahitüürimehe teenusstandard (pdf, 160 kb)

Vorm A-01 (doc, 37 kb)
Vorm A-02 (doc, 41 kb)
Vorm A-03 (doc, 85 kb)
Vorm A-04 (doc, 41 kb)
Vorm MSP-01 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, xx kb)

 

 

Teise ja esimese klassi raadioelektrooniku diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Raadioelektrooniku teenusstandard (pdf, 147 kb)

Vorm A-34 (doc, 68 kb)
Vorm A-35 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplomi ja kinnituslehe väljastamine

Vahimehaaniku teenusstandard (pdf, 158 kb)

Vorm A-01-1 (doc, 38 kb)
Vorm A-02-1 (doc, 40 kb)
Vorm A-03-1 (doc, 74 kb)
Vorm A-04 (doc, 40 kb)
Vorm MSP-01 (doc, 68 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm MSP-03 (doc, 33 kb)
Vorm A - duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)

 

 

Väiksema kui 3000 kogumahutavusega laeva ning 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplomite ja kinnituslehtede väljastamine

Kapteni teenusstandard (pdf, 198 kb)

Vorm A-04 (doc, 41 kb)
Vorm A-10 (doc, 72 kb)
Vorm A-11 (doc, 69 kb)
Vorm A-12 (doc, 38 kb)
Vorm A-13 (doc, 38 kb)
Vorm MSP-02 (doc, 35 kb)
Vorm A-duplikaadi väljastamine (doc, 34 kb)