Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Meremeeste diplomeerimine


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 NB! See on vana koduleht ja infot enam ei uuendata, uus koduleht on veeteedeamet.ee

 

Meremeeste diplomeerimise klienditeenindus asub Põhja-Tallinna linnaosas aadressil Lume 9, Hundipea sadam (vt. asukohta kaardilt)

Vastuvõtuajad:

E - N  9-12 ja 14-16

R  9-12 ja 14-15

Kuidas meie juurde tulla?

Tööstuse tänavalt Karjamaa bussipeatuse juurest tuleb keerata alla, mere poole, Nõlva tänavale. Pärast raudtee ületamist pöörata paremale, Lume tänavale, mis viib teid otse Hundipea sadama hoone ette aadressil Lume 9, kus meie teenindus asub (vt Google Street View).

Ühistranspordiga saab meie juurde bussiga nr 3, 59 ja 73 (Karjamaa peatus). Vt busside sõidugraafikut 

Auto saab parkida tänava lõppu, sõites väravatest läbi parkimisplatsile, kus on märk "Parkimine külastajatele" (vt Google Street View). Parkimine on tasuta.

Telefonid: 620 5545, 620 5546, 620 5547, 620 5548, 620 5549
E-post: mdb @ vta.ee

Meremeeste diplomeerimise osakonna juhataja Raul Tell - tel 620 5704, e-post: raul.tell@vta.ee

Klienditeenindajad:

peaspetsialist Anna Neeme - tel 620 5546, e-post: anna.neeme @ vta.ee
peaspetsialist: Inna Velbaum - tel 620 5547, e-post: inna.velbaum @ vta.ee
peaspetsialist: Sirje Schmiedemann - tel 620 5548, e-post: sirje.schmiedemann @ vta.ee
peaspetsialist: Sirje Arikas - tel 620 5549, e-post: sirje.arikas @ vta.ee

Postiaadress: Lume 9, Hundipea sadam
10416 Tallinn

 

Meremeeste registri teavitus

Alates 1. jaanuarist 2017 on Eesti Mereadministratsiooni meremeeste register avatud välisriikide mereadministratsioonidele, laevaomanikele, mehitamisagentuuridele ja teistele õigustatud isikutele aadressil: https://meremiis.vta.ee või https://seafarers.vta.ee.

NB! Kasutades meremeeste registri otsingu funktsiooni, palun sisestage otsitava nimi täpselt sel kujul nagu see on meresõidudokumendil. Otsing ei anna tulemusi, kui mõni tähtedest on sisestatud valesti.

Registrisse sissepääsu loa saamiseks peate end eelnevalt samal veebilehel registreerima, täites andmed oma firma kohta.

Registri poole pöördumised registreeritakse. Veeteede Amet jätab endale õiguse põhjendamata huvi korral Teile antud sissepääsu loa tühistamiseks.

NB! Kui olete end kasutajaks registreerinud, antakse juurdepääsuluba 24 tunni jooksul. Teid teavitatakse, kui ligipääs on antud.

 

Meremeeste diplomeerimist puudutavad juhendid

Juhendist leiab meremeeste diplomite, tunnistuste, kinnituslehtede väljastamise alast abistavat teavet ja avalduste vormid.

Leiate need siit: Meremeeste diplomeerimise teenused

 

Riigilõivu saab kohapeal tasuda nii sularahas kui pangakaardiga

T Ä H E L E P A N U !

Seoses Riigilõivuseaduse muudatustega kehtivad alates 1. jaanuarist 2016. a järgmised riigilõivud:
1. Laevapere liikme kutseeksam - 35 €;
2. Lootsi kvalifikatsioonieksam - 250 € (lihtsustatud korras eksam – 130 €);
3. Lootsitasõidu eksam - 400 €;
4. Lootsi kutsetunnistus ja lootsitasõidu luba - 10 €;
5. Meresõidudiplom ja siseveelaeva laevajuhi diplom - 20 €;
6. Väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus - 20 €;
7. Kõik kutsetunnistused, täiendusõppekursuste lõpetamise tunnistused - 10 €;
8. Meresõidudiplomi ja –kutsetunnistuse kinnitusleht - 10 €;
9. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus - 10 €.

Kõikide riigilõivumääradega, mis Veeteede Ameti toimingutele kehtivad, saate tutvuda Riigi Teatajas Riigilõivuseaduse 5. jao §§-s 180-201

Riigilõivud

KOHAPEAL, AADRESSIL LUME 9 SAAB RIIGILÕIVU MAKSTA KA PANGAKAARDIGA.

Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
IBAN: EE 93 2200 2210 2377 8606 Swedbank või EE 89 1010 2200 3479 6011 SEB
Viitenumber: 2900073119

Kõikidel Veeteede Ameti toimingutel on üks viitenumber, makse saajaks märkida Rahandusministeerium (mitte Veeteede Amet).

Märkus: maksekorralduse selgitusse lisada tekst, mille eest riigilõiv tasutakse, samuti inimese nimi, kelle eest makstakse.

 

NÕUDED MEREMEESTE TÄIENDUSKOOLITUSTELE

 

TEADMISEKS

Isikud, kes läbivad täienduskoolituse töötamiseks tankeritel, peavad vastavalt STCW reegli I/2 punkti 2 nõudele saama koolituse läbimise tunnistuse selle riigi Mereadministratsioonilt, mitte mereõppeasutuselt.
Mereõppeasutuse poolt väljastatud tunnistus ei ole kehtiv tööks tankeritel.
Laiendatud koolitusele minnes peavad kaasas olema meresõidupraktika tõendid vähemalt kolme kuu kohta, mis tõendavad, millist tüüpi tankeril isik on töötanud viimase viie aasta jooksul.

Meremeeste diplomeerimise osakonna vanemregistriinspektor

 

NB!

1. juulil 2013. a jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 96 "Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord" , sh lisa nr 46 „Kinnituslehe saamiseks nõutavad täiendusõppekursuste läbimist või teadmiste ja oskuste hindamist või meresõidupraktikat tõendavad dokumendid".

 

NB! Infoks laevajuhtidele, mehaanikutele ja raadiosideoperaatoritele

Lähtuvalt STCW konventsioonist toimub meresõidupraktika arvestamine järgmiselt:

-        meresõidupraktika – laevapere liikme teenistus laeva pardal;

-        reisidevahelist kaldaloleku puhkuse perioodi ei arvestata meresõidupraktika hulka;

-        laeval, kus masinaruumi meeskonda kuulub esimene mehaanik, ei arvestata teise mehaaniku meresõidupraktikat vanemmehaaniku diplomi saamiseks. 

1. juulil 2013. a jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“.

1. § 40 lg 2 sätestab:

Kui mereõppeasutuse lõpetamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, tuleb tõendada oma erialast pädevust (STCW reegel I/ 11). Erialast pädevust saab tõendada järgmiselt:

1) lõpetada erialane täiendusõppekursus või sooritada teadmiste ja oskuste tõendamise eksam mereõppeasutuses vähemalt erialase täiendusõppekursuse mahus või

2) esitada vähemalt 12 kuu pikkune meresõidupraktika tõend töötamise kohta vastavalt diplomile, teenistusülesannetele ja vastutustasandile viimase 5 aasta jooksul enne kinnituslehe taotlemist või

3) esitada vähemalt 3 kuu pikkune meresõidupraktika tõend töötamise kohta vastavalt diplomile, teenistusülesannetele ja vastutustasandile viimase 6 kuu jooksul enne kinnituslehe taotlemist või

4) esitada vähemalt 3 kuu pikkune meresõidupraktika tõend töötamise kohta mittekoosseisulisel ametikohal (stažöörina) või ühe astme võrra madalamal laevaohvitseri ametikohal vahetult enne kinnituslehe taotlemist meresõidudiplomile vastavale ametikohale asumiseks, kui viimasest reisist ei ole taotluse esitamise päevast arvates möödunud rohkem kui 30 päeva.

2. § 93 lg 5  sätestab:

Vabariigi Valitsuse määruse nr 273 alusel väljastatud laeva elektrimehaaniku diplomi, vanemmadruse tunnistuse, laevamotoristi tunnistuse ja laeva elektriku tunnistuse omanikule väljastatakse konventsionaalne diplom või tunnistus, kui tal on 60 kuu jooksul vahetult enne käesoleva määruse jõustumist vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vastaval ametikohal. Kui isikul puudub nõutav meresõidupraktika, võib laeva elektrimehaanik sooritada eksami mereõppeasutuses või Veeteede Ameti komisjoni ees, ning laevaelektrik võib sooritada eksami mereõppeasutuses.

Eelpool märgitud dokumendid tuleb ümber vahetada hiljemalt 31. 12. 2016. a.

Tõend seaduste tundmise kohta
 

Turvaalane meresõidupraktika tõend

Turvaalase tunnistuse väljastamine 

Siit saate vaadata arstide nimekirja, kellel on õigus teha tervisekontrolli kõigile laevapere liikmetele ning tasemeharidust andvasse mereõppeasutusse õppima asujatele ja seal õppijatele, vaata nimekirja Terviseameti kodulehelt:

Meremeeste tervisekontrolli arstid.

Sadama külastuste arvestus lootsita sõidu loa taotlemiseks

Info pädevuse nõuetest kutseeksami sooritamisel

 
Meresõidudiplomite ja teiste dokumentide väljastamise eest tasutava riigilõivu suurust ja maskmist vt rubriik "Riigilõivud"