Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Dokumendiregister
Dokumendiregister


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Dokumendiregister

Veeteede Ameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda  ametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.
Veeteede Ameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.
 

Veeteede Ameti dokumendiregister alates 1. jaanuarist 2017 .

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 927 dokumenti.

Lehekülg / 47   |   Järgmine

Registreerimise nr: 4442
Registreerimise kuupäev: 08.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Tallinna Kohtutäitur Risto Sepp
Kellele: Ene Lillipuu (osakonna juhataja)
Pealkiri: Arestida „ULS FERRY 1“ laev
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4396
Registreerimise kuupäev: 06.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Harju Maakohtus
Kellele: Ene Lillipuu (osakonna juhataja)
Pealkiri: Kohtunõue väärteoasjas nr 4-16-8604
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4396
Registreerimise kuupäev: 06.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Harju Maakohtus
Pealkiri: Kohtunõue väärteoasjas nr 4-16-8604
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 17
Registreerimise kuupäev: 10.11.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Andmekaitse Inspektsioon
Kellele: Ene Lillipuu (osakonna juhataja)
Pealkiri: Vaideotsus avaliku teabe asjas
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 2067
Registreerimise kuupäev: 02.11.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Kohtutäitur Katrin Vellet'i büroo
Kellele: Mare Nappir (jurist)
Pealkiri: Täitmisteated
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 3665
Registreerimise kuupäev: 22.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Riigikogu
Pealkiri: Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus § 20 (53) parandusettepanek
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 3764
Registreerimise kuupäev: 21.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Veeteede Amet kartograafiaosakonna juhataja asetäitja
Pealkiri: Kahju hüvitamise nõue
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 3612
Registreerimise kuupäev: 14.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Andmekaitse Inspektsioon Andmekaitse Inspektsioon
Pealkiri: VASTUS JÄRELEPÄRIMISELE VAIDEMENETLUSES
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 3665
Registreerimise kuupäev: 14.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Riigikogu
Kellele: Raul Tell (osakonna juhataja)
Pealkiri: Parendusettepanek
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 3645
Registreerimise kuupäev: 13.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: O.S.
Pealkiri: Ristna
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 3612
Registreerimise kuupäev: 11.10.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Andmekaitse Inspektsioon Andmekaitse Inspektsioon
Kellele: Ene Lillipuu (osakonna juhataja)
Pealkiri: Järelepärimine vaidemenetluses
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 2850
Registreerimise kuupäev: 15.08.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Scorpio Handymax Tanker Pool Ltd c/o Scorpio Commercial Management Sam
Pealkiri: Re: Waterway dues and charges of MT “STI Brixton” for her Estonian Port Call on 28.11.2015
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2720
Registreerimise kuupäev: 29.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Owners of MT “AFRAMAX RIVER” (IMO No. 9259173)
Pealkiri: MT “Aframax River” unpaid waterway dues and charges for her Estonian port call on 05.09.2015
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2724
Registreerimise kuupäev: 29.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Owners of MT “STI BRIXTON” (IMO No. 9686869)
Pealkiri: Re: Unpaid waterway dues and charges of MT “STI Brixton” for her Estonian port call on 28.11.2015
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2725
Registreerimise kuupäev: 29.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Owners of MT “STI BRIXTON” (IMO No. 9686869)
Pealkiri: Re: Unpaid waterway dues and charges of MT “STI Brixton” for her Estonian port call on 28.11.2015
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2582
Registreerimise kuupäev: 15.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Owners of MT “MINERVA JOY” (IMO No. 9363479)
Pealkiri: Unpaid waterway dues and charges of MT Minerva Joy and MT Minerva Zoe for port calls in July-August 2015 in Estonia
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2351
Registreerimise kuupäev: 07.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: AS Kihnu Veeteed
Pealkiri: Reisiparvlaeva WRANGÖ garantiiremondi kulude hüvitamisest
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2293
Registreerimise kuupäev: 05.07.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Justiitsministeerium Justiitsministeerium
Pealkiri: Kohtulike registrite andmete ja toimikudokumentidega tutvumisega ning väljatrükkide väljastamisega seonduvalt seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 2351
Registreerimise kuupäev: 27.06.2016
Liik: Kiri
Kellelt: AS Kihnu Veeteed
Kellele: Margus Ansip (nõunik)
Pealkiri: Pöördumine seoses reisiparvlaeva Wrangö garantiiremondi kulude hüvitamisega
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 2293
Registreerimise kuupäev: 21.06.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Justiitsministeerium Justiitsministeerium
Kellele: Eero Naaber (arendusjuht)
Pealkiri: VTK kohtulike registrite andmete väljastamine ja tutvumine
Suund: sissetulev

Lehekülg / 47   |   Järgmine

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Veeteede Ameti teenused leiate siit