Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Dokumendiregister
Dokumendiregister


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Dokumendiregister

Veeteede Ameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda  ametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.
Veeteede Ameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.
 

Veeteede Ameti dokumendiregister alates 1. jaanuarist 2017 .

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 1938 dokumenti.

Lehekülg / 97   |   Järgmine

Registreerimise nr: 4650
Registreerimise kuupäev: 29.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Ida-Viru Maavalitsus
Kellele: Kaidi Katus (laevateede osakonna juhataja - HNT juhataja asetäitja)
Pealkiri: Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4586
Registreerimise kuupäev: 28.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Käina Vallavalitsus
Kellele: Kaidi Katus (laevateede osakonna juhataja - HNT juhataja asetäitja)
Pealkiri: Teade
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4586
Registreerimise kuupäev: 22.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Käina Vallavalitsus
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Orjaku sadama II detailplaneeringu kooskõlastamine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4585
Registreerimise kuupäev: 22.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Saku Vallavalitsus
Kellele: Taivo Kivimäe (HNT juhataja - peadirektori asetäitja)
Pealkiri: Teade
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4572
Registreerimise kuupäev: 21.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Tehnilise Järelevalve Amet
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Seisukoha küsimine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4563
Registreerimise kuupäev: 20.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Tehnilise Järelevalve Amet
Kellele: Kaidi Katus (laevateede osakonna juhataja - HNT juhataja asetäitja)
Pealkiri: Seisukoha küsimine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4530
Registreerimise kuupäev: 16.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Vormsi Vallavalitsus
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Teade Saxby sadama detailplaneeringu algatamisest ja KSH mittealgatamisest
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 3285
Registreerimise kuupäev: 16.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Värska Vallavalitsus
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Värska sadama detailplaneeringu kooskõlastamine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4304
Registreerimise kuupäev: 14.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Tehnilise Järelevalve Amet
Pealkiri: Tuuletraal OÜ hoonestusloa taotlusest
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4302
Registreerimise kuupäev: 14.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Tartu Linnavalitsus
Pealkiri: Kaarsilla rekonstrueerimisest
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4371
Registreerimise kuupäev: 13.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Varbla Vallavalitsus
Pealkiri: Matsi Sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade esitamine
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4350
Registreerimise kuupäev: 13.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Eltel Networks AS
Pealkiri: Hiiumaa – Vormsi merekaabli projekti kooskõlastus
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4496
Registreerimise kuupäev: 13.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Ridala Vallavalitsus
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Taotlus detailplaneeringu kooskõlastamiseks
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4116
Registreerimise kuupäev: 12.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Tehnilise Järelvalve Amet
Pealkiri: Uute seisukohtade küsimine
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4454
Registreerimise kuupäev: 09.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: 08.01.2017
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Teade detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Paldiski linnas
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4326
Registreerimise kuupäev: 09.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Ahja Vallavalitsus
Pealkiri: Kooskõlastamise taotlus
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4370
Registreerimise kuupäev: 09.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: Jõelähtma Vallavalitsus
Pealkiri: Ihasalu küla Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastamine
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4224
Registreerimise kuupäev: 05.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: -
Kellele: OÜ Corson
Pealkiri: Alajõe süvendusprojekti kooskõlastus
Suund: väljaminev
Registreerimise nr: 4371
Registreerimise kuupäev: 05.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Varbla Vallavalitsus
Kellele: Kert Süsmalainen (osakonna juhataja asetäitja)
Pealkiri: Matsi Sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade esitamine
Suund: sissetulev
Registreerimise nr: 4372
Registreerimise kuupäev: 05.12.2016
Liik: Kiri
Kellelt: Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kellele: Kaidi Katus (laevateede osakonna juhataja - HNT juhataja asetäitja)
Pealkiri: Ehitusloa taotlus nr 1611271/23573
Suund: sissetulev

Lehekülg / 97   |   Järgmine

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Veeteede Ameti teenused leiate siit