Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus  »  Uus kõrgussüsteem EH2000  »  EH2000 korduva kippuvad küsimused


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Uuele kõrgussüsteemile üleminekul tekkinud korduma kippuvad küsimused

Küsimus: kas sadam peab ise tegema ümberarvutusi uuele süsteemile üleminekul?

Vastus: sadamad ei pea Veeteede Ametile esitatud hüdrograafilisi mõõdistusi ümber arvutama ja uuesti esitama. Kõik mõõdistused arvutatakse ümber VA hüdrograafilises infosüsteemis (HIS). 2018. aastal teostatud mõõdistused peab mõõdistaja esitama uues kõrgussüsteemis. Enne 2018. aastat teostatud ja üleminekuperioodil esitatavad hüdrograafilised mõõdistused võivad olla nii BK77 kui ka EH2000 kõrgussüsteemis. Pärast ülemineku perioodi (lõpeb 31. märtsil 2018) esitatud hüdrograafilised mõõdistused tuleb esitada EH2000 kõrgussüsteemis.

Küsimus: kuidas vältida arusaamatusi ja näidata selgelt, kas andmed on uues või vanas kõrgussüsteemis?

Vastus: kõikidel andmekandjatel, kus sadamatel sügavusandmed kirjas, tuleb juurde lisada info, mis kõrgussüsteemis see sügavus antud on. See aga ei eelda mitte mingit ümberarvutust, uuesti mõõtmist vm. Lihtsalt, kui sadama eeskirjas või kodulehel on üleval nt kaiäärsed sügavused, siis nüüd on vaja selgesõnaliselt sinna kõrvale märkida, et need on antud BK77-s (ehk nn Kroonlinna nulli järgi, milles senini meil kõik andmed on). Osadel sadamatel on juba oma materjalides vastavad viited olemas (ja siis ei pea midagi tegema), aga mitte kõigil. Veeteede Ameti soovitus on ka see, et kus võimalik, seal võiks sügavusi näidata 2 süsteemis paralleelselt, vähemalt 2018. aasta jooksul.

Küsimus: mida tähendab, et Veeteede Amet algatab üleminekuperioodil kõigi registrisse kantud sadamate andmete muutmise ja teisendab registrisse kantud sügavused EH2000 süsteemi?

Vastus: sadamaregistrisse tuleb sügavusandmete näitamisel paralleelsüsteem ja Veeteede Amet ise arvutab sadamatele need uued sügavused välja ja salvestab need registrisse ära. Neid arvutusi saab sadam ka oma materjalides (kodulehel jm) kasutada. Kui aga sadam tahab ise varem tegutsema hakata ja oma sügavusi teisendada, siis saavad nad hakata seda tegema esimesel võimalusel peale Maa-ameti konverteri väljatulekut. Arvutada saavad nad siis ise või soovi korral pöörduvad mõõdistaja poole, kellel on samuti pädevus aidata uute andmete leidmisega.

Küsimus: kust leiab Maa-ameti sügavuste ümberarvutamise kalkulaatori?

Vastus: selle leiab Maa-ameti koduleheküljel konkreetsemalt geodeesia kalkulaatorite rubriigist: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Geodeesia-kalkulaatorid-p142.html

Küsimus: millises süsteemis on alates 01.01.2018 Ilmateenistuse kodulehel kuvatav veetase?

Vastus: Veeteede Ametile esitatud teabe kohaselt plaanib Ilmateenistus kuvada merevee taset vähemalt 2018. aasta lõpuni kahes kõrgussüsteemis paralleelselt. Veeteede Amet teeb omaltpoolt ilmateenistusele ettepaneku paralleelseks kuvamiseks kuni kõik kaardid on viidud uude süsteemi.

Küsimus: Kas uue kõrgussüsteemi voldikuid saab ka inglise keeles?

Vastus: jah, tõlgime infolehed ka inglise keelde ja see on kättesaadav siit..

Küsimus: millal jõuavad uued andmed Navionics, Transas jms elektronkaartidele?

Vastus: uues kõrgussüsteemis sügavusandmete jõudmine Veeteede Ameti andmetest tuletatud toodete koostajate (Navionics, C-MAP, Garmin jpt) toodetele sõltub iga tootja andmete uuendamise ajakavast . Veeteede Amet alustab uue kõrgussüsteemi järgi elektrooniliste navigatsioonikaartide koostamist alustades sildumis- ning sadamakaartidest ja edastab need tuletatud toodete koostajatele, kes läbi uuenduste võtavad uue kõrgussüsteemiga andmed kasutusele. Kasutajad peavad kontrollima navigatsioonisüsteemidel kasutusel olevate kaartide infot kõrgussüsteemi kohta ning selle puudumisel konsulteerima tootjaga.

Küsimus: kui Euroopa riigid (nt Taani, Poola?, Läti?) ei lähe Amsterdami nullile, kas siis kuskil tuleb siis sügavustes järsk erinevus?

Vastus: Taani –kasutab DVR90 kõrgussüsteemi, mis on võrdne EH2000-ga. Läti ootab hetkel uue kõrgussüsteemi geoidimudelit merealale ning sõltuvalt muutuse suurusest otsustab järgmised sammud. Pikas perspektiivis on aga Läänemere riikide suund minna navigatsioonikaartidel üle ühtsele kõrgussüsteemile.

Küsimus: kust saab kõrgusparandid sadama jaoks?

Vastus: Maa-ameti konverteri alusel on võimalik leida iga sadama või muu münti kohta parand, sisestades konverterisse asukoha koordinaadid. Kalkulaatori leiab siit: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Geodeesia-kalkulaatorid-p142.html

Küsimus: Kui ülemineku periood saab läbi, kas siis kuvatakse kaartidel ainult EH2000 sügavused?

Vastus: Uued kaardid koostatakse üksnes EH2000 süsteemis. Seega toimub kaartidel järk-järguline üleminek uuele kõrgussüsteemile (st vanad kaardid on veel BK77 süsteemis ning kõik uued kaardid EH2000-s) vastavalt sellele, kuidas valmivad kaardid. Uutel kaartidel 2 kõrgussüsteemi korraga ei kuvata – seega on oluline nii paberkaartidel kui ka elektroonilistel kaartidel lugeda legendi, millises kõrgussüsteemis sügavused kaardil on antud.