Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  EMDE  »  EMDE muudatused 01.07.2015


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 EMDE muudatused 01.07.2015

Alates 1. juulist 2015 on Elektroonilises mereinfosüsteemis muutumas mõningad teavitusnõuded. Muudatused puudutavad ohtliku lasti eelteadet (Hazmat), laevajäätmete eelteadet ja laeva turvalisuse eelteadet (ISPS). Teavitamise nõuded ja esitatavad andmed jäävad suures osas samaks, kuid edaspidi ei saa andmeid esitada enam skänneeritud PDF-failina, vaid need tuleb süsteemi üles laadida kas sobiva Excel-i faili kujul või sisestada käsitsi.

Allpool on toodud kokkuvõetult peamised nõuded, mida tuleb järgida vastavate eelteadete esitamisel.

Lisaks tuletame meelde, et kõik vajalikud andmed tuleb esitada EMDE kaudu.

Eelteadete saatmisest saab taotleda vabastust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

Juhend: pdf, odt

Ohtlikust lastist teavitamise xls faili näidis

Jäätmete eelteate xls faili näidis


 

 1. Ohtlikust lastist teavitamine

Ohtlikust lastist teavitamise xls faili näidis

Ohtliku lasti infot saab EMDE-sse sisestada kas üksikandmetena või spetsiaalses formaadis Excel'i faili abil. Juhul, kui laev saabub Eestisse Euroopa Liidu sadamast, saab info alla laadida SSN-ist.

 1. Ohtliku lasti eelteade tuleb esitada laeva saabumisel väljastpoolt Euroopa Liitu ja laeva väljumisel Eesti sadamast, kusjuures tuleb esitada ka teave transiidina Eesti sadamat läbiva ohtliku lasti kohta;

 2. Kõigis ohtliku lasti eelteadetes tuleb määrata:

  1. ohtliku lasti liik (DG classification), vastavalt rakendatavale koodeksile (lastile mittevastava koodeksi kasutamine on EMDE-s blokeeritud):

   • IMDG – pakitud ohtlikud kaubad;

   • IMSBC – puistlastid;

   • IBC – vedelkemikaalid (kemikaalitankeriga veetavad lastid);

   • IGC – gaasid mahtlastina (gaasitankeriga veetavad lastid);

   • MARPOL I – MARPOL I lisa lastid (naftad ja naftasaadused ja kuni 25% biodiislit sisaldavad diislikütused või bioetanooli sisaldavad bensiinid, mida veetakse naftatankeritega);

  2. ohtliku lasti koodeksile vastav lasti nimetus – saab võtta vastava koodeksi loendist EMDE-s (pakitud ohtliku kauba puhul saab kasutada UN-tunnusnumbrit koos pakendusrühmaga (PG), MARPOL I lisa lastide korral saab kasutada lasti ID (kokku 9 ID), ülejäänud juhtudel ohtliku lasti korrektset nimetust, mille leidmiseks tuleb vajadusel kasutada koodeksites olevaid tähestikulisi lastiregistreid);

  3. ohtliku lasti kogus (ühikud tuleb eelnevalt määrata – kg, tonn või m3);

  4. lasti asukoht laevas;

  5. EMDE täidab olemasolevad parameetrid, nt. IMO ohuklass, kõrvalriskid, lisaohud, jm. automaatselt. Lisada saab vabatahtlikke parameetreid (nt. lisainfo ja kontaktandmed).

 3. IMDG koodeksis tuleb määrata lisaks:

  1. konteineri identifitseerimise või auto registreerimise number (CTU number);

  2. pakendirühm, juhul kui UN-number pole unikaalne (unikaalse UN numbri korral kuvatakse automaatselt EMDE andmebaasist);

  3. ohtliku aine tehniliselt korrektne nimetus, juhul, kui kasutatakse üldnimetust (N.O.S või mõni muu üldnimetus) ja see on ohtliku kauba saatja poolt kaptenile antud deklaratsioonis kirjas;

  4. vabatahtlikud lisaparameetrid: merereostusaine (MP), netokaal, leekpunkt, pakendi tüüp, ohtliku aine nime täpsustus, hädaabimeetmed (EmS measures), lisainfo ja kontaktandmed.

 1. Jäätmete eelteade

Jäätmete eelteate xls faili näidis

Eelteade laevajäätmete kohta esitatakse enne laeva saabumist sihtsadamasse. Teadet saab esitada EMDE-s kas üksikandmetena või spetsiaalses formaadis Excel'i faili abil.

Teavitamisel on kohustuslik märkida:

 1. eelmine sadam, kus jäätmed ära anti, koos kuupäevaga;

 2. kohustuslikud andmed: jäätmetüüp (valik EMDE loendist) ja kogus (m3);

 3. vabatahtlikud lisaparameetrid:

  • maksimaalne hoidla maht;

  • laeva jäävate jäätmete kogus;

  • sadam, kus laeva jäävad jäätmed üle antakse;

  • teavitamisest kuni järgmise sadamani eeldatav tekkivate jäätmete kogus;

  • nii agendil kui sadamal on võimalik lisada kõigi jäätmete reaalsed üle antud kogused.

 1. Turvalisuse eelteade

Turvalisuse eelteade esitatakse 24 tundi enne laeva saabumist sihtsadamasse.

Teavitamisel on kohustuslik märkida:

 1. laeva turvatase (täidetakse iga laevakülastuse korral);

 2. laeva andmetega seotud üldine turvalisuse info, mida sisestatakse üldjuhul üks kord, kui see on puudu ja parandatakse, kui andmed on muutunud:

  • kehtiv ISSC pardal: jah/ei, kehtivuse kuupäev ja põhjendus juhul, kui ISSC pole kehtiv;

  • ISSC tüüp väljaandja;

  • heaks kiidetud SSP pardal: jah/ei

  • laeva reederi info ja CSO kontaktid.

 3. Muude, SSP väliste turvameetmete kirjeldus juhul, kui neid oli.

 4. Nimekiri kümnest viimasest laevakülastusest sadamarajatistesse (saab kopeerida eelmisest EMDE laevakülastusest või alla laadida SSN-ist, juhul, kui laev tuleb Euroopa Liidu sadamast);

 5. Nimekiri viimastest laevadevahelistet liidestumistest (ship-to-ship activities) koos kirjeldustega (saab kopeerida eelmisest EMDE laevakülastusest või alla laadida SSN-ist, juhul, kui laev tuleb Euroopa Liidu sadamast);

 6. Kas laeval on saabumisel ohtlikku lasti (EMDE täidab automaatselt, kui ohtliku lasti info SSN-ist alla laadida);

 7. Kas meeskonnaliikmete ja reisijate nimekiri on esitatud (EMDE täidab automaatselt, kui nimekirjad on üles laetud);

 8. Muu turvalisusega seotud teave.