Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Jäämurdetööd ja talvine navigatsioon


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Jäämurdetööde lõpetamine

Veeteede Ameti peadirektori 11. aprilli 2018. a käskkiri nr 1-1-1/51-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ § 2 ja 4 lg 3 alusel:
1. Lõpetan jäämurdeperioodi Pärnu ja Soome lahel alates 12. aprill 2018. a; 2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 17. jaanuari 2018. a käskkirja nr 1-1-1/10-OP ja 20. veebruari 2018. a käskkirja nr 1-1-1/28-OP;
3. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Marek Rauk
meresõiduohutuse teenistuse juhataja – peadirektor asetäitja
peadirektori ülesannetes

 

Laevaliikluse taastamine

Veeteede Ameti peadirektori 21. märtsi 2018. a käskkiri nr 1-1-1/46-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5, majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 127 „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded” § 2 lõike 1 ning Maanteeameti 18. märtsi 2018. a taotluse alusel:
1. Taastan laevaliikluse Haapsalu lahes Seasaarest lõunasse ja Rohuküla – Sviby laevateelt idasse jääval merealal;
2. Taastan laevaliikluse Hiiu väinas Sõru – Triigi laevateest ida poole jääval merealal;
3. Taastan laevaliikluse Kihnu väinas Munalaid – Kihnu laevateest lääne poole jääval merealal;
4. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 16. veebruari 2018. a käskkirja nr 25-OP ja 01. märtsi 2018. a käskkirja nr 37-OP.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde alustamine Soome lahel

Veeteede Ameti peadirektori 20. veebruari 2018. a käskkiri nr 1-1-1/28-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹ ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ alusel ja seoses laevaliiklust raskendavate jääoludega Soome lahe idaosas Sillamäe sadama piirkonnas:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Soome lahel Sillamäe ja Kunda sadamate piirkonnas 21.02.2018. a.

2. Kehtestan alates 01.03.2018. a kella 00.00 Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

2.1 jääklassi Lloyd´s registri jääklass 1D või samaväärne klassifikatsiooniühingute jääklass;

2.2 peamasina võimsus mitte vähem kui 1200kW.

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde alustamine Pärnu lahel

Veeteede Ameti peadirektori 17. jaanuari 2018. a käskkiri nr 1-1-1/10-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ ja Pärnu sadama 16. jaanuari 2018. a avalduse jääolude kohta Pärnu lahes alusel:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Pärnu lahel 18. jaanuar 2018. a.

2. Kehtestan alates 28. jaanuar 2018. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

1) jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass;

2) peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW.

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde lõpetamine Pärnu lahel

Veeteede Ameti peadirektori 29. märtsi 2017. a käskkiri nr 1-1-1/57-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹ ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ § 2 alusel:

1. Lõpetan jäämurdetööd Pärnu lahel.

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 9. jaanuari 2017. a käskkirja nr 1-1-1/2-OP „Jäämurdetööde alustamine“.

3. Käskkiri jõustub 31. märtsil 2017. a.

4. Käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele‟, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Taivo Kivimäe
hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

 

Jäämurdetööde lõpetamine Soome lahel

Veeteede Ameti peadirektori 13. märtsi 2017. a. käskkiri nr 1-1-1/48-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹ ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ § 2 alusel:

1. Lõpetan 14. märtsil 2017. a kell 00.00 Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele jääklassi ja peamasina võimsuse nõuded.

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 20. veebruari 2017. a. käskkirja nr 1-1-1/35-OP.

3. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele”, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde alustamine Soome lahel

Veeteede Ameti peadirektori 20. veebruari 2017. a. käskkiri nr 1-1-1/35-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹ ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord“ alusel ja seoses laevaliiklust raskendavate jääoludega Soome lahe idaosas Sillamäe sadama piirkonnas:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Soome lahel Sillamäe ja Kunda sadamate piirkonnas 21.02.2017. a.

2. Kehtestan alates 01.03.2017. a kella 00.00 Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

2.1 jääklassi Fin. Adm, II või samaväärne klassifikatsiooniühingute jääklass;
2.2 peamasina võimsus mitte vähem kui 1200kW.

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor
 

 

Jäämurdetööde alustamine

Veeteede Ameti peadirektori 9. jaanuari 2017. a. käskkiri nr 1-1-1/2-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ ja Pärnu sadama kapteni 09.01.2017. a avalduse nr 5-1/1 jääolude kohta Pärnu ja Liivi lahes alusel:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Pärnu lahel 10.01.2017. a.

2. Kehtestan alates 18.01.2017. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

1) Jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass;
2) Peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurde lõpetamine Pärnu lahel

Veeteede Ameti peadirektori 28. märtsi 2016. a. käskkiri nr 55-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord”:

1. Lõpetan alates 29.03.2016. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele jääklassi ja peamasina võimsuse nõuded.

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 07.01.2016. a käskkirja nr 3-OP.

3. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele”, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Laevaliikluse taastamine

Veeteede Ameti peadirektori 9. veebruari 2016. a. käskkiri nr 21-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5, majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 127 „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded” § 2 lõike 1 ning Maanteeameti 08. veebruari 2016. a teate alusel:

1. Taastan laevaliikluse
- Väinameres Virtsu – Kuivastu laevateest põhja poole, Rohuküla – Heltermaa laevateest lõuna poole ja Sõru – Triigi laevateest ida poole jääval merealal;
- Pinukse neeme (58°56,57’N ja 23°25,53’E) ja Obholmenit (Vormsi kagurannikul) (58°58,40’N ja 23°22,30’E) ühendava joone ning Rohuküla-Sviby laevatee vahelisel merealal;
- Kihnu väinas Munalaid-Kihnu laevateest lääne poole jääval merealal.

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 11. jaanuari 2016. a käskkirja nr 8-OP.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jääteede rajamiseks laevaliikluse ajutine peatamine

Veeteede Ameti peadirektori 11. jaanuari 2016. a. käskkiri nr 8-OP.

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5, majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 127 „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded” § 2 lõike 1 ning Maanteeameti 8. jaanuari 2016. a taotluse alusel peatan ajutiselt laevaliikluse alates 15. jaanuarist 2016. a kella 00.00-st seoses kavandatava avalikult kasutatava jäätee rajamisega:

1. Väinameres Virtsu–Kuivastu laevateest põhja poole, Rohuküla–Heltermaa laevateest lõuna poole ja Sõru–Triigi laevateest ida poole jääval merealal;
2. Pinukse neeme (58°56,57’N ja 23°25,53’E) ja Obholmenit (Vormsi kagurannikul) (58°58,40’N ja 23°22,30’E) ühendava joone ning Rohuküla-Sviby laevatee vahelisel merealal;
3. Kihnu väinas Munalaiu–Kihnu laevateest lääne poole jääval merealal.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde alustamine

Veeteede Ameti peadirektori 7. jaanuari 2016. a. käskkiri nr 3-OP.

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” ja Pärnu sadama kapteni 06. jaanuari 2016. a avalduse nr 5-1/1 jääolude kohta Pärnu ja Liivi lahes alusel:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Pärnu lahel 09. jaanuar 2016. a.

2. Kehtestan alates 14. jaanuarist 2016. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

1) jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass;
2) peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW.

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele”, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Rene Arikas
peadirektor

 

Jäämurdetööde lõpetamine

Veeteede Ameti peadirektori 16. märtsi 2015. a käskkiri nr 51-OP

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ § 2 ja 4 lg 3 alusel:

1. Lõpetan jäämurdeperioodi Pärnu ja Liivi lahel alates 17.03.2015. a.

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 8. jaanuari 2015. a käskkiri nr 5-OP

3. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.

Taivo Kivimäe
hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja-
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

 

Jäämurdetööde alustamine Pärnu lahes

Veeteede Ameti peadirektori 8. jaanuarii 2015. a käskkiri nr 5-OP

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ ja Pärnu sadama kapteni 08.01.2015. a avalduse nr 5-1/1 jääolude kohta Pärnu ja Liivi lahes:

1. Määran jäämurdetööde alguseks Pärnu lahel 10.01.2015. a.

2. Kehtestan alates 16.01.2015. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:

1) Jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass;
2) Peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW

3. Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.

4. Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.


Andrus Maide

 

 

Jäämurdetööde lõpetamine Pärnu lahel

Veeteede Ameti peadirektori 26. märtsi 2014. a käskkiri nr 65-OP

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ § 2 ja 4 lg 3 alusel:

Lõpetan jäämurdeperioodi Pärnu ja Liivi lahel alates 27.03.2014. a.
Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 20. jaanuari 2014.a käskkirja nr 11-OP.
Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.
 

Andrus Maide

 

 

Jäämurdetööde alustamine Pärnu lahel

Peadirektori käskkiri    20.01. 2014 nr 11-OP

 

Meresõiduohutuse seaduse § 45 lg 5¹, majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 “Jäämurdetööde kord“ ja Pärnu sadama kapteni 20.01.2014. a avalduse nr 5-1/3 jääolude kohta Pärnu ja Liivi lahes:

Määran jäämurdetööde alguseks Pärnu lahel 21.01.2014. a;
Kehtestan alates 28. 01.2014. a kella 00.00 Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded:
1) jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass;

2) peamasina võimsus mitte vähem kui 1600kW

Jäämurdja poolt vedurlaev-pargas koosseise ei teenindata.
Käesolev käskkiri avaldatakse „Teadaannetes meremeestele“, NAVTEX teel ja Veeteede Ameti veebilehel.
 

 

Meresõiduohutuse seadus § 45 lõige 51

(51) Lähtudes reaalsest jääolukorrast võib Veeteede Ameti peadirektor kehtestada talvise navigatsiooni perioodil jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele piiranguid, arvestades nende jääklassi, peamasina võimsust või vajaduse korral muid näitajaid, samuti on tal õigus katkestada mis tahes sadama teenindamine jäämurdja poolt, teatades sellest sadamavaldajale, laevakaptenile ja laevaagendile ning tagades sadamas töö lõpetanud laevade väljaviimise, kui reaalne jääolukord seda võimaldab.

 

Procedure for Ice-Breaking (first 4 paragraphs of the total 9 paragraphs)

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.12.2003. a määrus nr 265 "Jäämurdetööde kord" (RTL 2004, 1, 6; 2007, 91, 1509)

 

Baltic Icebreaking Management kodulehekülg

Baltic Icebreaking Management (BIM) on organisatsioon, kuhu kuuluvad kõik Läänemere-äärsed riigid.  BIM on pühendunud ohutu, usaldatava ja tõhusa talvenavigatsiooni arendamisele Läänemere-äärsete riikide vahel, et tagada hästitöötav aastaringne meretransport. Sellelt kodulehelt leiab  erinevates riikides jäämurdetööde eest vastutavate institutsioonide kontaktandmed. Samuti on kätte saadav info Läänemerel valitsevate jääolude kohta. BIM kodulehe leiate siit.

 
Talvise navigatsiooni talitus
Telefon:

+372 620 5707

(E-R 08.00-17.00 )

Telefon:

+372 620 5769

(24 h)

Faks:+372 620 5766
E-post:winternavigation[@]vta.ee
Jäämurdja tellimus vormistatakse