Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Ohtlik last  »   Tere, tekkis selline...


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Ohtlik last

janan tomingas
08.12.2004
Tere, tekkis selline...
Tere,
tekkis selline küsimus, et kas on üldse kusagil defineeritud sellised mõisted laevadell tekkivate ohtlike jäätmete kohta. Eriti huvitavad. Pilsivesi, sludge, slops, (must)ballastvesi.

Põhimõtteliselt rahuldava defineeringu olen saanud ainult pilisvee kohta, muude kohta andmed puuduvad.

Samuti küsimus, kuhu jooksevad kokku adekvaatsed andmed nende jäätmete statistika kohta.
Malle Lõhmus
09.12.2004
EUROOPA PARLAMENDI JA...
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/59/EÜ, 27. november 2000,
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta
sadamates

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) laev - mis tahes liiki merelaev, mida kasutatakse
merekeskkonnas, sealhulgas tiiburlaevad, õhkpadjal transpordivahendid,
allveelaevad ja hõljukid;
b) MARPOL 73/78 – 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade
põhjustatud merereostuse vältimise kohta, muudetud sellega seotud 1978.
aasta protokolliga, sellisena nagu see kehtib käesoleva direktiivi
jõustumise päeval;
c) laevaheitmed - kõik jäätmed, sealhulgas fekaalvesi ja jäätmed, v.a
lastijäätmed, mis tekivad laeva töö käigus ja kuuluvad MARPOL 73/78 I,
IV ja V lisa kohaldamisalasse, ning lastiga kaasnevad jäätmed, mis on
määratletud MARPOL 73/78 V lisa rakendamise juhistes*;
d) lastijäätmed - kõik laeva pardal lastiruumides või mahutites
oleva lasti jäägid, mis jäävad järele pärast mahalaadimise ja
koristustööde lõpetamist, sealhulgas laadimis-/mahalaadimisülejäägid ja
mahapudenenud prügi;
e) sadama vastuvõtuseadmed - kõik paiksed, ankurdatud või liikuvad
seadmed, millega saab vastu võtta laevaheitmeid või lastijäätmeid;


* Eesti keeles ei ole määratletud laevaheitmete alla kuuluvad heitmed.
Kuid need on defineeritud või selgub tekstist nende sisu viidatud
MARPOL-I lisades.

Veeteede Ameti ülesannete hulka ei kuulu laevaheitmete arvestuse
pidamisega.
Täiendav info ohtliku lasti talituse juhataja Jaak Arro tel 620 5715, jaak dot arro at vta dot ee.Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil