Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Meresõiduohutus  »   Tere Mis konventsioon...


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Meresõiduohutus

Raoul
24.03.2003
Tere Mis konventsioon...
Tere

Mis konventsioon reguleerib laevadel tulekustutus- ja päästetööde tegemist ning läbi tegemise õiguseid, kohustusi ja vastutust? Kust võib saada selle konventsiooni tervikteksti või osa, mis seda reguleerib? Kas on olemas ka eesti keelne tõlge konventsioonist?

Kas sadamaakvatoorium on sisemere osa?

Ettetänades,
Raoul Raidna
operatiivteenistuse juhataja
Malle Lõhmus
26.03.2003
Terminoloogiline täpsustus:...
Terminoloogiline täpsustus: kahte terminit "tulekustutus" ja "päästetööd" merenduses ühte mõistesse kokku panna ei saa, sest esimene
käsitleb võitlust tulega ja teine inimeste või ka laeva päästmist. Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) 1974/78
LISA peatükk II/2 käsitleb konstruktsioonilisi tulekaitsenõudeid, nõudeid tule avastamise- ja tulekustutusseadmetele ning varustusele. Peatükk sisaldab samuti organisatsioonilisi meetmeid tulekahju korral
laevas. Sama konventsiooni LISA III peatükk esitab nõuded laeva päästevahenditele (päästepaadid, parved, individuaalne päästevarustus) ja käsitleb organisatsioonilisi meetmeid laeva mahajätmise korral. Inimelude päästmist merel reguleerib rahvusvaheline mereotsingute ja
-pääste konventsioon 1979 (ühinemise seadus RT II 2001,11,56). Eestis on mereotsingute ja -pääste kohustused pandud Piirivalveametile. Laevade (lasti) päästmist reguleerib vara merepääste rahvusvaheline konventsioon 1989 (ühinemise seadus RT II 2001,19, 102). SOLAS konventsiooni LISA eestikeelset tõlget ei ole. Ingliskeelne tekst on avaldatud Riigi Teataja II osas (RT II 2001, 22).
Vastavalt riigipiiri seaduse paragrahvi 3 lõikele 2 loetakse sadama akvatoorium sisemere osaks (Eesti siseveed: ..sadamarajatiste kõige merepoolsemaid punkte ühendavast mõttelisest joonest kalda poole jäävad Eesti sadamate veed).

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil