Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Riiklik sadamaregister  »  kinnistu moodustamine sadamale


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Riiklik sadamaregister

T- Linnaprojekt Oü
25.04.2005
kinnistu moodustamine sadamale
1.Soovin teada, kas väikesadama (Tapurla sadam)kinnistu moodustamiseks on vaja läbi viia akvadooriumi uuringuid ja kas kinnistu hulka peab ka arvama ka veeala?
2. Kas on võimalik teha ainult maismaa(koos kaide jne.) osas kinnistu (krundi) moodustamine?
Malle Lõhmus
05.05.2005
Re: kinnistu moodustamine sadamale
1. Väikesadama kinnistu moodustamiseks ei ole vaja läbi viia akvatooriumi uuringuid, kuna akvatoorium on sadama sadamala üks osa. Väikesadama moodustamiseks on sadama valdaja kohustatud tagama deklareeritud sügavused sadama akvatooriumil ja sissesõidul vastavalt sügavuste mõõtkavalisele kaardile.

2. Vastavalt põhimäärusele ei tegele Veeteede Amet maismaa osas kinnistu moodustamisega (RTL 2003, 69, 997; 2004, 79, 1272).

Sadamaseadus

§ 2. Sadam
Sadam on laevanduslikuks ja kaubanduslikuks tegevuseks, laevaremondiks või harrastuslikuks laevasõiduks või muuks merendusalaseks tegevuseks kohandatud piiritletud alal asuv hoonete ja rajatiste kompleks koos selle juurde kuuluva akvatooriumiga.

§ 3. Sadamaala
Sadamaala on sadama funktsionaalseks tegevuseks kasutatav maa ja akvatoorium koos sinna juurde kuuluvate kaide, lainemurdjate, kaldatammide, sadama piiridesse jäävate sisse- ja väljasõiduteedega, mida kasutatakse laevade ja kauba töötlemiseks, reisijate teenindamiseks ning muuks laevaliiklusega seotud tegevuseks.

§ 4. Sadama akvatoorium
Akvatoorium on piiritletud, püsivalt veega kaetud ala, mida kasutatakse laevaliikluseks või muuks sadama funktsionaalseks tegevuseks.

Kehtiv sadamaseaduse on vastu võetud 22. oktoobril 1997. a ja jõustunud 1998, a (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 2002, 42, 267; 2002, 58, 363; 2002, 61, 375; 2002, 63, 387; 2003, 88, 591; 2003, 88, 594; 2004, 24, 164; 2004, 28, 188; 2005, 15, 87).

Lisainfo: sadamaregistri büroo juhataja Valdo Välja 620 5526, sadamate järelevalve osakonna järelevalveinspektor Mart Kabel 620 5732.

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil