Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Eesti laevaregistrid  »  Kalalaevade registreerimine


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Eesti laevaregistrid

simon
27.06.2005
Kalalaevade registreerimine
Kas Eestis tohib registreerida laevapereta prahitud kalalaeva? Kui ei, siis miks?
Ants Läänesaar
28.06.2005
Re: Kalalaevade registreerimine
Jah tohib Eestis registreerida Veeteede Ameti laevapereta prahitud laevade registris laevapereta prahitud kalalaeva "Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse" § 24
lõikes 2 sätestatud alusel. Eelnvalt tuleb laev esitada tehniliseks ülevaatuseks
"Meresõiduohutuse seadusega" sätestatud korras.
Sellele tegevusele peaks eelnema tutvumine
"Kalapüügiseadusega" (KPS), sest selle seaduse § 13 märgiga 6. Kalalaevatunnistus lõige 2 sätib, et kalalaevatunnistuse annab kalalaevale kalalaevade riikliku registri volitatud töötleja. Selleks volitatud töötlejaks on Keskkonnaministeerium. Kalalaevatunnistus antakse kalalaevale siis,
kui vastavas laevatüübi kalalaevastiku segmendis on vaba püügivõimsust. KPS § 13. Kutseline püük lõige 3 sätib, et õiguse kutseliseks kalapüügiks annab kalapüügiluba, mis võib olla kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba. KPS § 13 märgiga 1 lõige 2 sätib, et kalalaeva kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale tema seaduslikus valduses oleva Eesti merelaeva- , siseveelaeva- või väikelaevatunnistusega kalalaevale, millel on kalalaevatunnistus.
Eeltoodud tunnistuste loetelus ei ole mainitud ajutist liputunnistust, aga just sellise tunnistuse saab laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laev. Sama paragrahvi lõige 3 ütleb, et kalalaeva kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium.

Eeltoodust selgub, et kui potensiaalne kalalaeva laevapereta prahitud laevade registris registreerimist taotleja ei ole eelnevalt teinud endale selgeks KPS- ist tulenevaid nõudeid ja saanud nõusolekut Keskkonnaministeeriumist kalalaevatunnistuse väljaandmiseks ning Põllumajandusministeeriumist nõusolekut kalalaeva kalapüügiloa väljaandmiseks ei ole mõtet hakata taotlema Veeteede Ameti poolt laeva ülevaatamist ja registreerimist. Kui ei ole kindlat garantiid, et kalalaevale saadakse nimetatud tunnistused, siis laev jääb tegevusetult kai äärde seisma. Sel juhul on see asjatu kulutuste tegemine.

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil