Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Meresõiduohutus  »  liikumiskiiruse piirangud emajõel jm. seonduvaid küsimusi


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Meresõiduohutus

Janno
31.08.2008
liikumiskiiruse piirangud emajõel jm. seonduvaid küsimusi
tere.

kas Emajõel on veesõidukitele kiiruspiiranguid? või piiranguid mootori võimsuse osas? kui ei, siis kas on plaanis neid kehtestada?

küsimuse ajendab asjaolu, et täna Emajõel kell 19 paiku tekitas kaater tähisega ES (ja miski number, ei õnnestunud täpsemalt vaadata) väga suurel kiirusel liikudes ohtlikke olukordi jõel.

milline organisatsioon väljastab ES tähti sisaldavaid väikelaevatunnuseid?

mida teha, kui taas säärased olukorrad jõel (kurvist väljudes märgatakse aeglasemakäigulist paati hilja ning kokkupõrkest puudu on vaid sekundid) tekivad?
Enn Soovik
02.09.2008
Re: liikumiskiiruse piirangud emajõel jm. seonduvaid küsimusi
Emajõel kiirus ja mootori võimsus piiratud ei ole. On küll paigaldatud sadamates ja ujumiskohtades märgid "LAINE TEKITAMISE KEELD".
*ES *tähtedega algavaid tähiseid väljastab Eesti Veemoto Liit liitu kuuluvatele võistluspaatidele.

_*Veeseadus:*_ Paragrahv 18. Veeliiklus
(5) Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata veekogujääle minek, kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus või jääleminek:
1) ohustab veeliiklust;
2) kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ning lõhkuda veekogu kaldaid;
3) kahjustab või võib kahjustada kalavarusid või kalakoelmute seisukorda;
4) häirib teisi veekogu kasutajaid;
5) ohustab jääleminejaid.

(6) Maavanema käesoleva paragrahvi lõike 5 kohased korraldused tehakse avalikult teatavaks ning nad jõustuvad ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

_*Meresõiduohutuse seadus:*_ § 45. Veeteel liiklemine

(5) Veeteede Ameti peadirektor võib üldkasutataval veeteel laevaliikluse ohutuse tagamiseks kehtestada ajutisi piiranguid.

(9) Üldkasutataval veeteel, sealhulgas siseveeteel veespordi- või muu laevaliiklust takistava ürituse korraldamiseks on vaja Veeteede Ameti kirjalikku luba. Loa saamiseks esitab ürituse läbiviija vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist Veeteede Ametile kirjaliku taotluse, milles on näidatud kavandatud ürituse läbiviimise piirkond ja aeg. Veeteede Amet väljastab loa või keeldub loa väljastamisest ja näitab ära loa andmata jätmise põhjused seitsme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Veeteede Amet teavitab üritusest veeliiklejaid navigatsiooniteadete vahendusel.

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil