Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Piirirežiimi ala tähistamine kulges lõppenud suvisel navigatsioonihooajal plaanitult


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Piirirežiimi ala tähistamine kulges lõppenud suvisel navigatsioonihooajal plaanitult

Kevadel hakkas Veeteede Amet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA) uute ujuvmärkidega tähistama Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise ajutise kontrolljoone piirirežiimi ala Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Narva veehoidlal. Kokku paigaldati sinna 175 toodrit. Siis said piirirežiimi ala märkide asukohad ka elektronkaartidele märgitud.

Piirirežiimi eeskirja järgi võivad alused läheneda piirile Peipsi järvel kuni 200 meetri ning Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 meetri kaugusele. Nendest kaugustest on lähtutud ka piirirežiimi ala tähistavate ujuvmärkide kauguse määramisel kontrolljoonest.

Piirirežiimi ala toodrite omavaheliseks vahekauguseks on kuni 1 km, mispuhul peaks normaalse nähtavuse korral ühe märgi juurest olema järgmine märk vabalt näha.

Need 175 toodrit jagunesid veekogude vahel nii: 130 tk Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvel ja 45 toodrit Narva veehoidlal. Paigaldatud märgid on täiesti uued – need kuuluvad PPA-le ja Veeteede Amet teeb töid ametiabi korras. Toodrid on taglastatud vastavalt ujuvmärgi paigalduskoha sügavusele kettide, ankrute ja kõige muu vajalikuga nii, et tagada nende paigalpüsimine vastavalt paigalduskohale ja ilmastikuoludele. PPA taotletud ametiabi kuludeks 2017. aastal on kokku 53 000 eurot.

Novembrikuus aga võeti osa toodreid piirirežiimi alalt välja, sest tegemist on hooajaliste ujuvmärkidega. Aastaringselt on vees kõik Narva veehoidla toodrid ja 53 toodrit Peipsi järvistus, kõik Piirissaarest lõuna suunas, kokku seega 98 märki. Jääperioodiks võetakse välja aga 77 toodrit – Piirisaarest põhja suunas asuvad märgid kuni Vasknarvani.

Üldse võtab Veeteede Amet oma hallatavatest ujuvmärkidest sisevetel jääperioodiks välja 10 poid ja 190 toodrit. Merel võetakse jääperioodiks välja 57 poid ja 327 toodrit.

Foto: Piirirežiimi tooder Lämmijärvel pärast selle paigaldamist tänavu kevadel. Sinna jääb märk sisse aasta läbi.

Talvel, kui jää on piisavalt paks seal liikumiseks, paneb PPA jää peale hoiatustahvlid (Seis! Eesti piir). Kevadel aga algab hooajaliste ujuvmärkide, sh piirirežiimi ala piiri märkide paigaldamine kohe pärast jääminekut ja need on vees tagasi hiljemalt 15. maiks. Töid teevad Veeteede Ameti laevad EVA-301, EVA-302 ja EVA-325. Novembrikuus võetakse hooajalised ujuvmärgid välja ka merel. Töid teevad meie laevad EVA-318 ja „Sektori“.

Jooksvat seisu, millised hooajalised ujuvmärgid on vees või välja võetud, näeb Nutimere rakendusest: https://gis.vta.ee/nutimeri/ Kui paigaldatud toodrid kaardil on tähistatud rohelise täpiga, siis hooajaliselt eemaldatud märkide asukoht on tähistatud lilla ristiga ruudu sees.