Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni Assamblee I istung


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni Assamblee I istung

Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO – International Hydrographic Organization) on riikidevaheline nõustav ning tehniline organisatsioon, mille peamine eesmärk on, et kõik maailma mered, ookeanid ning navigeeritavad veekogud oleks adekvaatselt mõõdistatud ning kaardistatud.

24.–28. aprillini 2017. a toimus Assamblee esimene istung Monacos. IHO Assamblee kui organisatsiooni kõrgeim võimuorgan sai võimalikuks pärast seda, kui enamik IHO liikmesriike ratifitseeris riiklikul tasemel IHO konventsiooni muudatused. IHO-t juhib sekretariaat, mis koosneb peasekretärist ning 2-st direktorist ja IHO 30-liikmelisest nõukogust.
IHO esimesel assambleel osales 88-st liikmesriigist 77 liikmesriigi delegatsioonid rohkem kui 320 delegaadiga ja koostööd tegevad organisatsioonid üle 100 delegaadiga. Assamblee tööprogramm oli mahukas ning koosnes põhiliselt järgmistest tegevustest:
- liikmesriikide ettepanekute esitamine ning nende arutamine;
- IHO strateegia ülevaatamine ja suuniste kinnitamine;
- IHO komiteede, komisjonide ja töörühmade eelnenud perioodi (2012–2016) tegevuse aruannete ära kuulamine ja kinnitamine;
- IHO peasekretäri ning direktorite valmine algavaks tööperioodiks (2017-2020);
- IHO nõukogu kinnitamine.

Olulisemates punktides oli assamblee üksmeelne. Isegi Jaapan oli Jaapani mere nime vaidluse osas (Lõuna-Korea on teinud ettepaneku nimetada see East Sea) nõus moodustama senise IHO presidendi Robert Ward`i juhtimisel komisjoni, et lahendus leida. Uueks peasekretäriks valiti Mathias Jonas ja direktoriteks Abri Kampfer ning Mustafa Iptes. Läänemere hüdrograafiakomisjon on väga suure esindusega IHO nõukogus, sest 8 liikmesriigist on 30-liikmelises nõukogus 5: Saksamaa, Taani ja Venemaa laevastiku suuruse alusel ning Rootsi ja Soome regionaalse hüdrograafiakomisjoni poolt valituna.
Eestit esindasid Taivo Kivimäe, Tõnis Siilanarusk, Peeter Väling ja Olavi Heinlo.
Uue põhikirja alusel toimub järgmine assamblee 20.aprillil 2020. aastal.

Eesti on IHO liige alates 1997. aastast. IHO põhieesmärk on koordineerida rahvusvahelist koostööd hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimise, navigatsioonikaartide koostamise ja operatiivse navigatsiooniteabe kogumise ja edastamise valdkonnas. Eeltoodu tagamiseks tegeleb IHO:

- liikmesriikide hüdrograafiteenistuste tegevuse koordineerimisega;
- valdkonna standardite väljatöötamise ning arendamisega;
- navigatsioonikaartide ja muu navigatsiooniteabe maksimaalse ühetaolisuse tagamisega kogu maailmas;
- efektiivsete ja usaldusväärsete meetodite väljatöötamise ja kinnitamisega hüdrograafiliste mõõdistustööde tarbeks;
- teaduse ja väljaõppe arendamisega hüdrograafia ja rakendusokeanograafia valdkonnas.
Täiendav informatsioon IHO assamblee koduleheküljelt.