Information Structure and Contacts Mission
 Location  »  Information  »  Estonian Ship Registers  »  Record 01.01.2012

New Height System EH2000

Click on the icon to see the information leaflet about EH2000:

State Port Register

 

  

Eesti laevaregistrid / Estonian Ship Registers
 
I LAEVAREGISTER / SHIP REGISTER
 
1. Merelaevad / Seagoing Ships
 
1.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
15
33302,00
48781,30
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
2
61,20
65,00
KOKKU / TOTAL
17
33363,20
48846,30

                                                                                               
1.2 Reisilaevad / Passenger Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
14
25246,00
5464,80
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
6
325,00
57,38
KOKKU / TOTAL
20
25571,00
5522,18

                                               
1.3 Tehnilised ja abilaevad / Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
33
15597,52
16558,68
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
47
1412,91
312,30
KOKKU / TOTAL
80
17010,43
16870,98

 
1.4 Kalalaevad / Fishing Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
45
14105,00
6912,17
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
66
2013,29
984,30
KOKKU / TOTAL
111
16118,29
7896,47

 
1.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad / Pleasure Craft and Tour Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
2420,37
1534,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
87
471,96
221,85
KOKKU / TOTAL
88
2892,33
1755,85

 
 
1.6 Merelaevad / Seagoing Ships
       (tabelite / Tables 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja / and 1.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
108
90670,89
79250,95
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
208
4284,36
1640,83
KOKKU / TOTAL
316
94955,25
80891,78

 
 
 
2. SISEVEELAEVAD / INLAND VESSELS
 
2.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
2
232,00
280,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
   Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
2
232,00
280,00

 
2.2 Reisilaevad / Passenger ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
236,00
55,20
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
5
168,78
9,75
KOKKU / TOTAL
6
404,78
64,95

 
2.3 Tehnilised ja abilaevad / Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
7
183,80
41,25
KOKKU / TOTAL
7
183,80
41,25

 
2.4 Kalalaevad / Fishing Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
14
142,00
89,30
KOKKU / TOTAL
14
142,00
89,30

 
2.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad / Pleasure Craft and Tour Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
1
14,00
2,00
KOKKU / TOTAL
1
14,00
2,00

 
 
2.6 Siseveelaevad / Inland Vessels
       (tabelite / Tables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja / and  2.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
3
468,00
335,20
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
27
508,58
142,30
KOKKU / TOTAL
30
976,58
477,50

 
 
I (A) Laevaregister / Ship Register (tabelite / Tables 1.6 ja / and 2.6 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
111
91138,89
79586,15
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
235
4792,94
1783,13
KOKKU / TOTAL
346
95931,83
81369,28

 
 
 
II EHITATAVATE LAEVADE REGISTER / REGISTER OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION
 
1. Ehitatavad laevad / Ships under Construction
Ehitatavaid laevu ei ole registreeritud.
There are no ships under construction registered.
 
2. Teisaldatavad laevad / Non-propelled Ships
                                   
2.1a Teisaldatavad
         MERELAEVAD / Non-propelled Seagoing Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
14
37723,79
35762,85
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
3
205,00
135,00
KOKKU / TOTAL
17
37928,79
35897,85

 
2.2b Teisaldatavad
        SISEVEELAEVAD / Non-propelled Inland Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
5
1802,37
1200,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
2
22,00
42,60
KOKKU / TOTAL
7
1824,37
1242,60

 
 
II (B) Ehitatavate laevade register / Register of Ships under Construction
    (tabelite / Tables  2.1a ja / and  2.2b kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
19
39526,16
36962,85
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
5
227,00
177,60
KOKKU / TOTAL
24
39753,16
37140,45

 
 
C. Laevakinnistusraamat / Ship’s Registration Book  
(tabelite /  Tables  I (A) ja / and II (B) kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
130
130665,05
116549,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
240
5019,94
1960,73
KOKKU / TOTAL
370
135684,99
118509,73

 
 
 
III Laevapereta prahitud laevade register / Register of Bareboat Chartered Ships
 
3. MERELAEVAD / Seagoing Ships
 
3.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
2
5316,00
6474,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
2
5316,00
6474,00

 
3.2 Reisilaevad / Passenger Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
10
249875,00
38413,90
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
10
249875,00
38413,90

 
3.3 Laevapereta prahitud tehnilised ja abilaevad / Bareboat Chartered Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
3
789,00
428,89
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
3
789,00
428,89

 
 
III Laevapereta prahitud laevade register / Register of Bareboat Chartered Ships
(tabelite / Tables  3.1, 3.2 ja / and 3.3 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
15
255980,00
45316,79
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
15
255980,00
45316,79

 
 
 
IV RHÜT laevade andmekogu / Register of Ships FSAD
                                   
1. Riigihaldusülesandeid täitvad laevad / Ships Fulfilling State Administrative Duties

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
2
4823,00
1845,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
50
353,00
92,93
KOKKU / TOTAL
52
5176,00
1937,93

 
 
V Eesti laevaregistrid / Estonian Ship Registers
(tabelite / Tables  C, III ja / and  IV kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
147
391468,05
163710,79
b) kogumahutavusega alla 100 /
   Gross tonnage less than 100
290
5372,94
2053,66
KOKKU / TOTAL
437
396840,99
165764,45

 
Andmed on esitatud seisuga 01. jaanuar 2012. a.
Data is submitted as of 1st January, 2012.