Information Structure and Contacts Mission
 Location  »  Information  »  Estonian Ship Registers  »  Record 01.01.2005

New Height System EH2000

Click on the icon to see the information leaflet about EH2000:

State Port Register

 

  
Eesti laevaregistrid/Estonian Ship Registers
 
I LAEVAREGISTER/SHIP REGISTER
 
1. Merelaevad/Seagoing Ships
 
1.1 Kaubalaevad/Merchant Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
14
23002,00
27402,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
     Gross tonnage less than 100
1
14,20
5,00
KOKKU/TOTAL
15
23016,20
27407,00

                                                                                               
1.2 Reisilaevad/Passenger Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
17
22671,00
4558,30
b) kogumahutavusega alla 100 /
     Gross tonnage less than 100
4
181,00
38,60
KOKKU/TOTAL
21
22852,00
4596,90

                                               
1.3 Tehnilised laevad ja abilaevad/Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
45
17933,52
20378,50
b) kogumahutavusega alla 100 /
     Gross tonnage less than 100
50
1769,86
493,45
KOKKU/TOTAL
95
19703,38
20871,95

 
1.4 Kalalaevad / Fishing Vessels

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
57
19064,00
8479,48
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
104
4290,53
2049,89
KOKKU/TOTAL
161
23354,53
10529,37

 
1.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad/Pleasure and Tour Ship

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
1
2420,37
1534,00
b) kogumahutavusega alla 100/
    Gross tonnage less than 100
92
392,16
194,38
KOKKU/TOTAL
93
2812,53
1728,38

 
Merelaevad/Seagoing Ships
       (tabelite / Tables 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja / and 1.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
134
85090,89
62352,28
b)    kogumahutavusega alla 100 /
      Gross tonnage less than 100
251
6647,75
2781,32
KOKKU / TOTAL
385
91738,64
65133,60

 
2. SISEVEELAEVAD/INLAND VESSELS
 
2.1 Kaubalaevad/Merchant Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
1
116,00
140,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
   Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL-
1
116
140,00

 
2.2 Reisilaevad/Passenger ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
1
116,00
140,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
5
202,78
5,45
KOKKU / TOTAL
6
318,78
145,45

 
2.3 Tehnilised laevad ja abilaevad/Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
     Gross tonnage less than 100
7
185,80
33,50
KOKKU / TOTAL
7
185,80
33,50

 
2.4 Kalalaevad/Fishing Vessels

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
14
142,00
89,30
KOKKU/TOTAL
14
142,00
89,30

 
2.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad/Pleasure and Tour Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100/
    Gross tonnage less than 100
1
14,00
2,00
KOKKU/TOTAL
1
14,00
2,00

 
Siseveelaevad/Inland Vessels
       (tabelite / Tables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja / and  2.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
2
232,00
280,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
27
544,58
130,25
KOKKU/TOTAL
29
776,58
410,25

 
 
I (A) Laevaregister / Ship Register (tabelite / Tables 1.6 ja / and 2.6 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
136
85322,89
62632,28
b) kogumahutavusega alla 100/
    Gross tonnage less than 100
278
7192,33
2911,57
KOKKU / TOTAL-
414
92515,22
65543,85

 
 
II EHITATAVATE LAEVADE REGISTER/REGISTER OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION
 
1. Ehitatavad laevad/Ships under Construction
Ehitatavaid laevu ei ole senini registreeritud.
There are no ships under construction registered so far.
 
2. Teisaldatavad laevad / Non-propelled Ships
                                   
2.1a Teisaldatavad
         MERELAEVAD / Non-propelled Seagoing Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
15
44545,42
33396,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU/TOTAL
15
44545,42
33396,00

 
2.2b Teisaldatavad
        SISEVEELAEVAD/Non-propelled Inland Vessels

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle
    Gross tonnage of 100 and above
5
1802,37
1200,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
1
0,00
16,60
KOKKU/TOTAL
6
1802,37
1216,60

 
II (B) Ehitatavate laevade register/Register of Ships under Construction
    (tabelite / Tables  2.1a ja / and  2.2b kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
20
46347,79
34596,00
b) kogumahutavusega alla 100/
       Gross tonnage less than 100
2
22,00
42,60
KOKKU/TOTAL
22
46369,79
34638,60

 
C. Laevakinnistusraamat/Ship’s Registration Book  
(tabelite /  Tables  I (A) ja II (B) kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
156
131670,68
97228,28
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
280
7214,33
2954,17
KOKKU/TOTAL
436
138885,01
100182,45

 
 
III Laevapereta prahitud laevade register/Register of Bareboat Chartered Ships
 
3. MERELAEVAD/Seagoing Ships
 
3.1 Kaubalaevad/Merchant Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
12
66295,00
66060,80
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU/TOTAL
12
66295,00
66060,80

 
3.2 Reisilaevad/Passenger Ships

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
12
185680,00
31824,40
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU/TOTAL
12
185680,00
31824,40

 
III Laevapereta prahitud laevade register / Register of Bareboat Chartered Ships
(tabelite / Tables  3.1 ja / and 3.2 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
24
251975,00
97885,20
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU/TOTAL
24
251975,00
97885,20

 
 
IV RHÜT laevade andmekogu/Register of Ships FSAD
                                   
1. Riigihaldusülesandeid täitvad laevad / Ships Fulfilling State Administrative Duties

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
3
5181,00
1997,60
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
21
386,00
97,92
KOKKU/TOTAL
24
5567,00
2095,52

 
 
V Eesti laevaregistrid/Estonian Ship Registers
(tabelite / Tables  C, III ja / and  IV kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv/
Number of Ships
Kogumahutavus/
Gross tonnage
Dedveit/
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle/
Gross tonnage of 100 and above
183
388826,68
197111,08
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
301
7600,33
3052,09
KOKKU/TOTAL
484
396427,01
200163,17

 
 
VI Väikelaevaregister/Register of Small Craft
                                   

Üksuse nimetus /
Name of the unit
Mootorpaat, kaater /
Motorboat, launch
Sõudepaat /
Rowingboat
Purjejaht /
Yacht
Kokku /
Total
Tallinn
1382
2140
108
3630
Haapsalu
338
668
21
1027
Kuressaare
474
987
19
1480
Pärnu
623
478
17
1118
Tartu
1753
2135
10
3898
Jõhvi
1263
2134
11
3408
Kokku/Total
5833
8542
186
14561

 
Andmed on esitatud 1. jaanuari 2005. a seisuga.
Data is submitted as of 1st January, 2005.
 
 
Lisainfo:
laevaregistri osakond
Ants Läänesaar (juhataja) 620 5540; ants.laanesaar @ vta.ee;
Aita Ojamets (vanemregistriinspektor) 620 5541, aita.ojamets @vta.ee.
 
Additional information:
Ship Register Department
Ants Läänesaar (head) 620 5540; ants.laanesaar @ vta.ee;
Aita Ojamets (senior register inspector) 620 5541, aita.ojamets @vta.ee