Information Structure and Contacts Mission
 Location  »  Information  »  Estonian Ship Registers  »  Record 01.01.2009

New Height System EH2000

Click on the icon to see the information leaflet about EH2000:

State Port Register

 

  
Eesti laevaregistrid / Estonian Ship Registers
 
I LAEVAREGISTER / SHIP REGISTER
 
1. Merelaevad / Seagoing Ships
 
1.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
20
42207,00
49751,55
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
1
14,20
5,00
KOKKU / TOTAL
21
42221,20
49756,55

                                                                                               
1.2 Reisilaevad / Passenger Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
16
30031,00
6546,80
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
6
305,23
54,30
KOKKU / TOTAL
22
30336,23
6601,10

                                               
1.3 Tehnilised ja abilaevad / Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
37
17029,52
18300,17
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
47
1508,03
324,82
KOKKU / TOTAL
84
18537,55
18624,99

 
1.4 Kalalaevad / Fishing Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
46
15680,00
7677,35
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
81
2801,46
1352,57
KOKKU / TOTAL
127
18481,46
9029,92

 
1.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad / Pleasure Craft and Tour Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
2420,37
1534,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
95
452,96
224,38
KOKKU / TOTAL
96
2873,33
1758,38

 
 
1.6 Merelaevad / Seagoing Ships
       (tabelite / Tables 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja / and 1.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
120
107367,89
94527,87
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
230
5081,88
1961,07
KOKKU / TOTAL
350
112449,77
96488,94

 
 
 
2. SISEVEELAEVAD / INLAND VESSELS
 
2.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
116,00
140,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
1
116,00
140,00

 
2.2 Reisilaevad / Passenger ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
116,00
140,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
5
202,78
5,45
KOKKU / TOTAL
6
318,78
145,45

 
2.3 Tehnilised ja abilaevad / Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
8
202,80
43,75
KOKKU / TOTAL
8
202,80
43,75

 
2.4 Kalalaevad / Fishing Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
14
142,00
89,30
KOKKU / TOTAL
14
142,00
89,30

 
2.5 Lõbusõidu- ja huvilaevad / Pleasure Craft and Tour Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
0
0,00
0,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
1
14,00
2,00
KOKKU / TOTAL
1
14,00
2,00

 
 
2.6 Siseveelaevad / Inland Vessels
       (tabelite / Tables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja / and  2.5 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
2
232,00
280,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
28
561,58
140,50
KOKKU / TOTAL
30
793,58
420,50

 
 
I (A) Laevaregister / Ship Register (tabelite / Tables 1.6 ja / and 2.6 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
122
107599,89
94807,87
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
258
5643,46
2101,57
KOKKU / TOTAL
380
113243,35
96909,44

 
 
 
II EHITATAVATE LAEVADE REGISTER / REGISTER OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION
 
1. Ehitatavad laevad / Ships under Construction
Ehitatavaid laevu ei ole senini registreeritud.
There are no ships under construction registered so far.
 
2. Teisaldatavad laevad / Non-propelled Ships
                                   
2.1a Teisaldatavad
         MERELAEVAD / Non-propelled Seagoing Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
16
47796,22
35894,50
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
2
190,00
135,00
KOKKU / TOTAL
18
47986,22
36029,50

 
2.2b Teisaldatavad
        SISEVEELAEVAD / Non-propelled Inland Vessels

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
5
1802,37
1200,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
2
22,00
42,60
KOKKU / TOTAL
7
1824,37
1242,60

 
 
II (B) Ehitatavate laevade register / Register of Ships under Construction
    (tabelite / Tables  2.1a ja / and  2.2b kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
21
49598,59
37094,50
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
4
212,00
177,60
KOKKU / TOTAL
25
49810,59
37272,10

 
 
C. Laevakinnistusraamat / Ship’s Registration Book  
(tabelite /  Tables  I (A) ja / and II (B) kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
143
157198,48
131902,37
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
262
5855,46
2279,17
KOKKU / TOTAL
405
163053,94
134181,54

 
 
 
III Laevapereta prahitud laevade register / Register of Bareboat Chartered Ships
 
3. MERELAEVAD / Seagoing Ships
 
3.1 Kaubalaevad / Merchant Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
2
5316,00
6474,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
2
5316,00
6474,00

 
3.2 Reisilaevad / Passenger Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
10
290735,00
46285,90
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
10
290735,00
46285,90

 
3.3 Laevapereta prahitud tehnilised ja abilaevad / Bareboat Chartered Technical and Auxiliary Ships

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
1
215,00
174,50
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
1
215,00
174,50

 
 
III Laevapereta prahitud laevade register / Register of Bareboat Chartered Ships
(tabelite / Tables  3.1, 3.2 ja / and 3.3 kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
13
296266,00
52934,40
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
0
0,00
0,00
KOKKU / TOTAL
13
296266,00
52934,40

 
 
 
IV RHÜT laevade andmekogu / Register of Ships FSAD
                                   
1. Riigihaldusülesandeid täitvad laevad / Ships Fulfilling State Administrative Duties

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
4
5944,00
2147,00
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
29
448,00
112,84
KOKKU / TOTAL
33
6392,00
2260,14

 
 
V Eesti laevaregistrid / Estonian Ship Registers
(tabelite / Tables  C, III ja / and  IV kokkuvõte / summary)

 
Laevade arv /
Number of Ships
Kogumahutavus /
Gross tonnage
Dedveit /
Deadweight
a) kogumahutavusega 100 ja üle selle /
    Gross tonnage of 100 and above
160
459408,48
186984,07
b) kogumahutavusega alla 100 /
    Gross tonnage less than 100
291
6303,46
2392,01
KOKKU / TOTAL
451
465711,94
189376,08

 
Andmed on esitatud 1. jaanuari 2009. a seisuga.
Data is submitted as of 1st January, 2009.