Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Sadamaregister


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Sadamaregister

10. juulil 2009 jõustunud sadamaseadus1 (RTI, 30.06.2009, 37, 251) kohustab sadama pidajat esitama sadamaregistrile sadama kohta seaduses nõutud andmed. Ühtlasi sätestab seadus andmeandja vastutuse esitatud andmete õigsuse eest.

Sadamaseaduse reguleerimisala:

Käesolev seadus sätestab sadamateenuse osutamisele ning sadama pidajale ja sadamaoperaatorile veeliikluse ohutuse ja turvalisuse ning keskkonnakaitse nõuded, samuti vastutuse nende nõuete rikkumise eest ja reguleerib riikliku järelevalvega seonduvaid toiminguid meresadamates ning laevatatavatel sisevetel ja nendega piirnevate veekogude laevatatavates suudmetes (edaspidi laevatatavad siseveed ) asuvates sadamates. (Sadamaseadus, §1 lõige 1)

 Laevatatavad siseveed:

Laevatatavad siseveed (edaspidi siseveed) – Narva jõgi, Peipsi järv, Lämmijärv, Pihkva järv, Emajõgi, Võrtsjärv ja Väike-Emajõgi Võrtsjärvest kuni Jõgeveste sillani, Pärnu jõgi suudmest kuni Reiu jõe suudmeni, Sauga jõgi suudmest kuni Vana-Pärnu jalakäijate sillani, Reiu jõgi suudmest kuni raudtee sillani, Nasva jõgi suudmest kuni 58°13,9'N laiuskraadini, Kasari jõgi suudmest kuni Kloostri sillani, Tuudi jõgi suudmest kuni Kirikuküla sillani, Pirita jõgi suudmest kuni ristlõikeni laiuskraadil 59°27,864'N ja Purtse jõgi suudmest kuni 59°26,059'N laiuskraadini (Meresõiduohutuse seadus, §2 lõige 11)

 Elektrooniline Sadamaregister:

www.sadamaregister.ee

2013. aastast oleme viinud kõik sadamate andmed elektroonilisse andmekogusse.

Uue sadama registreerimiseks soovitame elektroonilise sadamaregistri keskkonda sisse logida ID-kaardiga läbi eesti.ee autentimiskeskkonna. Kui olete sisse loginud siis uue kasutajana avaneb Teile uue menetluse rubriigist sadama registreerimise taotluse vorm.

Juhul, kui logimine ei õnnestu soovitame jälgida hüpikakende lubamist, juhend eesti.ee lehe avanemisel.

Sadamaregistrit puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta tel 620 5541; e-post sadamaregister @ vta.ee