Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Tagasiside veeliiklejatelt on väga väärtuslik!


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Tagasiside veeliiklejatelt on väga väärtuslik!

Alanud navigatsioonihooajal on Veeteede Amet saanud mitmelt veeliiklejalt väärtuslikku infot kas töökorrast läinud või paigast nihkunud navigatsioonimärgistuse ja võimalike ohtlike madalate kohta. Ametlikke kanaleid pidi (eelkõige aadressil: navinfo at vta dot ee) laekuva teabe põhjal on Veeteede Ametil võimalik algatada konkreetne tööülesanne: kontrollida ohu olemasolu, saata välja poilaev märgi remondiks või asendamiseks, vms. Seevastu vabas vormis ja suusõnal liikuv info võib ringiga küll meie töötajateni jõuda, aga on selleks ajaks sageli juba nii ebatäpne, et selle põhjal veeliikluse ohutuse parandamiseks midagi ette võtta on enamasti võimatu.

Vahel jõuab meieni ka info kivile ja madalale sõitudest keerulistes rannikumere nurkades, kus on kindlasti põnev avastusretki teha, aga tuleb meeles pidada, et 1:50 000 ja väiksema mõõtkavaga kaardid ei sobi vähese detailsuse tõttu kasutamiseks suurt navigeerimistäpsust nõudvatel aladel. Samuti ei pruugi sügavusnumbrid ning merepõhja iseloom vananenud mõõdistusandmete tõttu tegelikkusele vastata madalamatel aladel (0…2 m), mis jäävad väljapoole sadamate akvatooriume ja sissesõiduteid. Seega tuleb tutvuda kaardi koostamise aluseks olevate andmete vanuse ja sellest tuleneva usaldusväärsusega. Üks mugavamaid võimalusi selliseks eelkontrolliks teekonna planeerimisel on Nutimere rakendusest leitavad lisainfo kihid. Olemasolevat navigatsiooniteavet ja infoallikaid kasutades ning riske õigesti hinnates on võimalik meie rannikumeres liigelda paljudes kohtades, kuhu laevateed ei vii, aga sobiva alusega siiski sõita saab. Sealjuures ei tohi aga unustada vastutust aluse ja meeskonna ohutuse eest.

Julgustame veeliiklejaid merereisidel tehtud olulistest tähelepanekutest ka meile teatama kas e-postiga aadressile navinfo at vta dot ee või Nutimere rakenduse tagasiside-vormi kaudu. Lisaks juhtumi kirjeldusele tasub lisada täpsustavat infot sõltuvalt juhtumi sisust – näiteks, kui teatate madalalesõidust, siis on vajalik lisaks asukohale teada aluse süvist ning juhtumi aega, et täpsustada veetaset. Veelgi suurema täpsuse huvides võib alati lisada aluse sõidujälje, kui see on navigatsiooni- või nutiseadmesse salvestatud.

Ohutut hooaja jätku!