Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Tasu eest vabaajareise tegeval väikelaeval peab olema kehtiv ülevaatus


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Tasu eest vabaajareise tegeval väikelaeval peab olema kehtiv ülevaatus

Jahtide ja kaatrite rentimine juhiga või ilma on tänapäeval menukas tegevusvaldkond eelkõige soojades vetes. Kuid ka Eestis on tasu eest merenduslik vabaaja veetmine muutunud järjest populaarsemaks ja seaduse järgi nimetame seda tegevust tasu eest vabaajareiside korraldamiseks väikelaevadega.

Tuleb silmas pidada, et kui isiklikuks tarbeks soetatud väikelaeva ülevaatus on nõutud ainult üks kord enne registreerimist, siis sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, tehakse:

1. vähemalt iga kolme aasta järel, kui väikelaeva vanus on alla kümne aasta;

2. vähemalt iga kahe aasta järel, kui väikelaeva vanus on kümme aastat või enam.

Kui tasu eest vabaajareisi tellijal tekib soov teada, kas teenuse osutaja väikelaeval on nõutud ülevaatus tehtud, võib ta esitada päringu e-posti aadressil vslo at vta dot ee või vaadata ka vastavast tabelist (tabelit uuendame jooksvalt). 

Selleks, et korraldada väikelaevaga tasu eest vabaajareise tuleb silmas pidada meresõiduohutuse seadusega (MSOS) kehtestatud erinõudeid:
MSOS § 356. Nõuded väikelaevale, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise
(1) Väikelaeva, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, võib juhtida väikelaevajuhi tunnistust omav vähemalt 18-aastane isik.
(2) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise kaugemal kui viis meremiili kaldast, peab olema päästeparv või -parved, mille kohtade arv vastab pardal olevate inimeste arvule.
(3) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab iga päästeparve kohta olema vähemalt üks väikelaevajuhi tunnistust omav vähemalt 18-aastane isik.
(4) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise kaugemal kui viis meremiili kaldast, peab olema merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) merealale vastav raadiojaam. Meresidevahendi kasutamiseks peab väikelaeva juhil olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus. Väikelaeva juht, kes ei oma nimetatud tunnistust, võib meresidevahendit kasutada sideks vaid hädaolukorras.
MSOS § 36. Väikelaeva ja jeti tehniline järelevalve
(7) Sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, tehakse:
1) vähemalt iga kolme aasta järel, kui väikelaeva vanus on alla kümne aasta;
2) vähemalt iga kahe aasta järel, kui väikelaeva vanus on kümme aastat või enam.

Ülevaatusel juhindutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.05.2011 määrusest nr 32 „Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise“
§ 10. Väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise
(1) Alla 7 meetrise kogupikkusega C- ja D-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab olema päästevest kandevõimega vähemalt 100 N iga pardalviibija jaoks ja D-, C*-kategooria varustus vastavalt määruse lisas toodud nõutud varustuse nimekirjale, välja arvatud ujuvusvahendi osas.
(2) Üle 7 meetri kogupikkusega C- ja D-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab täiendavalt C-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema üks lisapäästerõngas koos viskeliiniga.
(3) A- ja B-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab täiendavalt B-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema üks lisapäästerõngas koos viskeliiniga.
(4) Väikelaeva juht on kohustatud tutvustama väikelaeva pardal viibijatele pääste- ja ohutusvarustuse paigutust ja kasutamist ning selgitama keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.
Erilist tähelepanu juhime punktile 4 ja seda nii väikelaevajuhi kui kliendi seisukohast.