Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti ringkirjad


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
   KUUPÄEV NRRINGKIRILISAD 
17.04.20171161Decoupling ship´s IOPP certificates from the Harmonised System of Survey and Certification 
17.04.20171161IOPP tunnistuse väljastamise lahti sidumine ülevaatuste ja tunnistuste harmoniseeritud süsteemist 
21.12.20164566Manning of fast rescue boats on ro-ro passenger ships trading in Domestic Voyages 
21.12.20164566Kiirvalvepaadi mehitamine kohalikus rannasõidus sõitvatel reisiparvlaevadel 
10.06.20162156Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ptk. VI, reegel 2 muudatused1
10.06.20162156Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter VI, Regulation 2 1
16.03.2016668Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele.Lisa (tõend)
06.07.20152145Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine1, 2, 3, ENG
13.12.20134001Ringkiri ohtliku lasti konteineri või veoki pakkimise tõendi esitamise nõude rakendamise kohta 
28.11.20133784Laevaõnnetustest teatamineENG 
14.11.20133546Turvaalase koolituse tunnistuse väljastamine laevapere liikmele, kellel ei ole määratud turvaalaseid kohustusi 
16.08.20132583ILO Meretöö konventsiooni jõustumine1, ENG
15.05.20131580Digitaalsete navigatsiooniteatmike kasutamisest - samaväärsed meetmed lubatud vastavalt rahvusvahelisele konventsioonile inimelude ohutusest merel, koos täiendustega (SOLAS-74), peatükk I, reegel 5-le
06.03.2013745Mitteoriginaalsed GMDSS liitiumpatareid
18.02.2013527Mereturvalisuse tõhustamiseks töökeele määramine
19.10.2012 3353STCW-F konventsiooni jõustumisega seotud kalalaeva kipri ja vahitüürimehe kutsetunnistuse piirang
04.05.2012 1848Kindlustuspoliisi olemasolu nõudest laevadel kogumahutavusega üle 300
15.11.2011 2931STCW konventsiooni ja koodeksi MANILA 2010. a konverentsil vastu võetud muudatuste (STCW 2010) rakendamine1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
22.12.2010 3682Resolutsioonide MSC.268(85) „Rahvusvahelise puistlastide mereveo koodeksi vastuvõtmine” ja MSC.269(85) ”Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1974 koos täiendustega muudatuste vastuvõtmine” rakendamine1, 2
26.02.2010 646Resolutsiooni MSC.286(86) “Soovitused MARPOL I lisa lasti ja laevakütuse ohutuskaardi koostamiseks” rakendamine
12.10.2009 2731Veeteede Amet selgitus IMO konventsioonides SOLAS 74 koos viimaste täiendustega, MARPOL 73/78 koos lisade ja viimaste täiendustega sätestatud keelekasutuse kohta Eesti riigilippu kandvatel laevadel
12.10.2009 2733IMO meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonnakaitse komitee poolt kooskõlastatud ja vastu võetud ohtlikest olukordadest (near-misses) teatamise juhend1
08.04.2009 914Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine (Long Range Identification and Tracking - LRIT), sidevahendite kontroll
08.04.2009915EMA authorized ASP companies for conformance testing for ships flying Estonian flag
28.01.2009 258Ujuvdokkide vahiteenistus
13.01.2009102Requirements regarding the LSA Code
19.07.2007 2179Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele
05.02.2007 361Nõuded laeva turvahäire süsteemile
18.08.20062402Guidelines for ships flying the flag of Estonia to comply with the requirements of the International Ships and Port Facilities Security Code, the International Convention for the Safety of Life at Sea with amendments and the Regulation (EC) No 725/2004
04.07.20061965Avariipoide (EPIRB) kasutamine
22.03.2006 751Juhend vajaliku kütuseproovi võtmiseks MARPOL 73/78 VI lisa nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks
28.02.2006 516Täiendusõppekursused punkrilaevadel töötamiseks ja tunnistuste kehtivus
14.09.2005 2446Muudatused laevaandmete alalise registri dokumentides (Continuous Synopsis Record – CSR)1
 21.07.2005 2015Informatsioon grillsöe vedamisest laevaga
06.06.2005 1640Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuete täitmine1, 2, 3, 4
27.01.2005255Approval of changes or amendments to ship security plan
16.12.2004 3526Puistlasti vedu laevadega
07.10.2004 Transport of Ammonium Nitrate Cargo on ships built before 01.09.1984
10.06.20041648Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahes