Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti ringkirjad


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

  KUUPÄEV NRRINGKIRILISAD 
02.05.20181134Kohustuslik laevaettekannete süsteem Soome lahes 
02.05.20181134Gulf of Finland Reporting System 
02.04.2018805Compliance with maritime security measures for ships going on international voyages seasonally 
02.04.2018801Requirements for Ship Security Alert System 
28.03.2018770Ujuvdokkide vahiteenistus 
28.03.2018770Watchkeeping in floating dock 
22.03.2018724Tulenevalt meresõiduohutuse seaduse § 95 lõikest 8 annab Veeteede Amet selgituse IMO konventsioonides SOLAS 74 koos viimaste täiendustega, MARPOL 73/78 koos lisade ja viimaste täiendustega sätestatud keelekasutuse kohta Eesti riigilippu kandvatel laevadel. Samu põhimõtteid keelekasutuse kohta rakendatakse ka mittekonventsionaalsetele laevadele ja laevadele, mis sõidavad ainult kohalikus rannasõidus. 
22..03.2018724In accordance with § 95 (8) of the Estonian Maritime Safety Act, the Estonian Maritime Administration provides clarification of the use of language on board ships entitled to fly the Estonian flag, specified in IMO Conventions SOLAS 74, as amended and MARPOL 73/78, as amended.The same principles of language requirements are established also for ships below convention size and for ships engaged only in domestic voyages. 
24.11.20172976Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele 
24.11.20172976The list of Estonian maritime law acts that foreign management level ship officers must be familiar with, according to the Annex of the STCW Convention, regulation 1/10 point 2 
30.08.20172386Clarification of the exemption from the requirement for obtaining a residence permit or a visa for seafarers 
30.08.20172386Selgitus meremeeste elamislubade ja viisade nõude puudumise osas 
10.07.20172014Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel1, 2, 3
10.07.20172014Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea1, 2, 3
17.04.20171161Decoupling ship´s IOPP certificates from the Harmonised System of Survey and Certification 
17.04.20171161IOPP tunnistuse väljastamise lahti sidumine ülevaatuste ja tunnistuste harmoniseeritud süsteemist 
21.12.20164566Manning of fast rescue boats on ro-ro passenger ships trading in Domestic Voyages 
21.12.20164566Kiirvalvepaadi mehitamine kohalikus rannasõidus sõitvatel reisiparvlaevadel 
10.06.20162156Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ptk. VI, reegel 2 muudatused1
10.06.20162156Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter VI, Regulation 2 1
06.07.20152145Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine1, 2, 3, ENG
13.12.20134001Ringkiri ohtliku lasti konteineri või veoki pakkimise tõendi esitamise nõude rakendamise kohta 
28.11.20133784Laevaõnnetustest teatamineENG 
15.05.20131580Digitaalsete navigatsiooniteatmike kasutamisest - samaväärsed meetmed lubatud vastavalt rahvusvahelisele konventsioonile inimelude ohutusest merel, koos täiendustega (SOLAS-74), peatükk I, reegel 5-le
18.02.2013527Mereturvalisuse tõhustamiseks töökeele määramine
04.05.2012 1848Kindlustuspoliisi olemasolu nõudest laevadel kogumahutavusega üle 300
22.12.2010 3682Resolutsioonide MSC.268(85) „Rahvusvahelise puistlastide mereveo koodeksi vastuvõtmine” ja MSC.269(85) ”Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1974 koos täiendustega muudatuste vastuvõtmine” rakendamine1, 2
26.02.2010 646Resolutsiooni MSC.286(86) “Soovitused MARPOL I lisa lasti ja laevakütuse ohutuskaardi koostamiseks” rakendamine
12.10.2009 2733IMO meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonnakaitse komitee poolt kooskõlastatud ja vastu võetud ohtlikest olukordadest (near-misses) teatamise juhend1
08.04.2009 914Laevade kaugtuvastamine ja -jälgimine (Long Range Identification and Tracking - LRIT), sidevahendite kontroll
08.04.2009915EMA authorized ASP companies for conformance testing for ships flying Estonian flag
13.01.2009102Requirements regarding the LSA Code
19.07.2007 2179Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele
05.02.2007 361Nõuded laeva turvahäire süsteemile
18.08.20062402Guidelines for ships flying the flag of Estonia to comply with the requirements of the International Ships and Port Facilities Security Code, the International Convention for the Safety of Life at Sea with amendments and the Regulation (EC) No 725/2004
06.06.2005 1640Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuete täitmine1, 2, 3, 4